Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada de recoltare a cerealelor

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul subdiviziunilor din subordine şi în conlucrare cu autorităţile administraţiei publice locale, va monitoriza respectarea regulilor de securitate antiincendiară în timpul pregătirii şi desfăşurării campaniei de recoltare a cerealelor din anul 2012. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către prim-ministrul Vlad Filat.

 

De asemenea, se recomandă guvernatorului (başcanului) U.T.A. Găgăuzia, primarului general al mun. Chişinău, primarului mun. Bălţi, preşedinţilor de raioane, în comun cu conducătorii unităţilor economice:

-să organizeze serviciul de gardă în regim non-stop al tehnicii de intervenţie existente în gospodării şi la obiective, precum şi al tehnicii agricole reutilate în scopul stingerii eventualelor incendii, asigurînd-o cu carburanţi şi lubrifianţi;
-să organizeze instruirea persoanelor antrenate în lucrările de recoltare şi să supravegheze respectarea de către acestea a regulilor de apărare împotriva incendiilor;
-să organizeze, înainte de coacerea cerealelor, cosirea şi ararea pe o fîşie cu lăţimea de minimum 4 m a locurilor de lîngă masivele de pădure, căile ferate şi şosele;
-să organizeze recoltarea cerealelor cu împărţirea masivelor în sectoare cu aria de maximum 30 ha, între sectoare să cosească fîşii cu lăţimea de minimum 6 m (la mijlocul fîşiilor cosite se va ara o fîşie cu lăţimea de minimum 4 m);
-să doteze punctele de recoltare cu posturi de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci), pentru asigurarea intervenţiei rapide la stingerea incendiilor;
-să asigure lanurile în care se vor efectua lucrări de recoltare cu tractoare cu pluguri, discuitoare şi cisterne cu apă, care se vor deplasa odată cu combinele pe lanurile de recoltare;
-să organizeze paza pe timp de noapte a lanurilor cu grîne;
-să asigure dotarea fiecărei combine, a fiecărui camion şi tractor, antrenat în campania de recoltare, cu instalaţii de parascîntei şi mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu;
-să admită la lucrările de recoltare numai tehnica la care s-a efectuat reglarea minuţioasă a sistemelor de alimentare, pornire şi ungere;
-să permită alimentarea tehnicii cu carburanţi şi lubrifianţi numai în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 metri de acestea;
-să interzică accesul în zona lanurilor sau pe mirişti a tehnicii care prezintă scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi;
-să interzică efectuarea lucrărilor de revizie şi reparaţie a tehnicii în lanuri, în depozite sau la distanţe mai mici de 100 metri de acestea;
-să interzică fumatul şi utilizarea focului deschis în lanuri, arii, mirişti, pe combine şi utilaje ce transportă cereale şi paie sau la mai puţin de 100 metri de punctele de seceriş, de recoltare şi depozitare a produselor agricole;
-să organizeze evacuarea paielor după recoltare şi aratul miriştii în cel mult 2 zile;
-să interzică arderea pe cîmp a paielor sau a altor resturi vegetale, precum şi utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor de pe mirişti;
-să întreprindă măsuri pentru îndeplinirea prescripţiilor organelor supravegherii de stat privind acţiunile împotriva incendiilor.

Documentul mai stabileşte că Ministerul Afacerilor Interne va supune unui control riguros toate terenurile destinate depozitării şi păstrării furajelor şi grânelor, precum şi va verifica tehnica agricolă antrenată în campania de recoltare, va acorda asistenţă la instruirea personalului implicat în campania de recoltare a cerealelor, va familiariza cetăţenii, prin intermediul mass-mediei, cu regulile de securitate împotriva incendiilor, în perioada respectivă şi va monitoriza executarea dispoziţiei în cauză, informând lunar Guvernul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *