Codul penal al Republicii Moldova

PARTEA GENERAL─é

 

Capitolul I
CODUL PENAL ┼×I PRINCIPIILE APLIC─éRII LUI

Articolul 1. Legea penal─â a Republicii Moldova
(1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova.
(2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile ┼či dispozi┼úiile generale ┼či speciale ale dreptului penal, determin─â faptele ce constituie infrac┼úiuni ┼či prevede pedepsele ce se aplic─â infractorilor.
(3) Prezentul cod se aplic─â ├«n conformitate cu prevederile Constitu┼úiei Republicii Moldova ┼či ale actelor interna┼úionale la care Republica Moldova este parte. Dac─â exist─â neconcordan┼úe cu actele interna┼úionale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate ┼či se aplic─â direct reglement─ârile interna┼úionale.
Articolul 2. Scopul legii penale
(1) Legea penal─â ap─âr─â, ├«mpotriva infrac┼úiunilor, persoana, drepturile ┼či libert─â┼úile acesteia, proprietatea, mediul ├«nconjur─âtor, or├«nduirea constitu┼úional─â, suveranitatea, independen┼úa ┼či integritatea teritorial─â a Republicii Moldova, pacea ┼či securitatea omenirii, precum ┼či ├«ntreaga ordine de drept.
(2) Legea penal─â are, de asemenea, drept scop prevenirea s─âv├«r┼čirii de noi infrac┼úiuni.
Articolul 3. Principiul legalităţii
(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni nici supus unei pedepse penale, dec├«t ├«n baza unei hot─âr├«ri a instan┼úei de judecat─â ┼či ├«n strict─â conformitate cu legea penal─â.
(2) Interpretarea extensiv─â defavorabil─â ┼či aplicarea prin analogie a legii penale s├«nt interzise.
Articolul 4. Principiul umanismului
(1) ├Äntreaga reglementare juridic─â are menirea s─â apere, ├«n mod prioritar, persoana ca valoare suprem─â a societ─â┼úii, drepturile ┼či libert─â┼úile acesteia.
(2) Legea penal─â nu urm─âre┼čte scopul de a cauza suferin┼úe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
Articolul 5. Principiul democratismului
(1) Persoanele care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni s├«nt egale ├«n fa┼úa legii ┼či s├«nt supuse r─âspunderii penale f─âr─â deosebire de sex, ras─â, culoare, limb─â, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na┼úional─â sau social─â, apartenen┼ú─â la o minoritate na┼úional─â, avere, na┼čtere sau orice alt─â situa┼úie.
(2) Ap─ârarea drepturilor ┼či intereselor unei persoane nu poate fi realizat─â prin ├«nc─âlcarea drepturilor ┼či intereselor altei persoane sau a unei colectivit─â┼úi.
Articolul 6. Principiul caracterului personal
al r─âspunderii penale
(1) Persoana este supus─â r─âspunderii penale ┼či pedepsei penale numai pentru fapte s─âv├«r┼čite cu vinov─â┼úie.
(2) R─âspunderii penale ┼či pedepsei penale este supus─â numai persoana care a s─âv├«r┼čit cu inten┼úie sau din impruden┼ú─â o fapt─â prev─âzut─â de legea penal─â.
Articolul 7. Principiul individualiz─ârii r─âspunderii
penale┬á┼či pedepsei penale
(1) La aplicarea legii penale se ┼úine cont de caracterul ┼či gradul prejudiciabil al infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite, de persoana celui vinovat ┼či de circumstan┼úele cauzei care atenueaz─â ori agraveaz─â r─âspunderea penal─â.
(2) Nimeni nu poate fi supus de dou─â┬áori┬áurm─âririi┬ápenale ┼či pedepsei penale pentru una ┼či aceea┼či fapt─â.
Articolul 8. Acţiunea legii penale în timp
Caracterul infrac┼úional al faptei ┼či pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penal─â ├«n vigoare la momentul s─âv├«r┼čirii faptei.
Articolul 9. Timpul s─âv├«r┼čirii faptei
Timpul s─âv├«r┼čirii faptei se consider─â timpul c├«nd a fost s─âv├«r┼čit─â ac┼úiunea (inac┼úiunea) prejudiciabil─â, indiferent de timpul survenirii urm─ârilor.
Articolul 10. Efectul retroactiv al legii penale
(1) Legea penal─â care ├«nl─âtur─â caracterul infrac┼úional al faptei, care u┼čureaz─â pedeapsa ori, ├«n alt mod, amelioreaz─â situa┼úia persoanei ce a comis infrac┼úiunea are efect retroactiv, adic─â se extinde asupra persoanelor care au s─âv├«r┼čit faptele respective p├«n─â la intrarea ├«n vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execut─â pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.
(2) Legea penal─â care ├«n─âspre┼čte pedeapsa sau ├«nr─âut─â┼úe┼čte situa┼úia persoanei vinovate de s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni nu are efect retroactiv.
Articolul 101. Aplicarea legii penale mai favorabile
în cazul pedepselor definitive
(1) Dac─â, dup─â r─âm├«nerea definitiv─â a hot─âr├«rii de condamnare ┼či p├«n─â la executarea complet─â a pedepsei privative de libertate, a muncii neremunerate ├«n folosul comunit─â┼úii sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede unul din aceste tipuri de pedeaps─â, dar cu un maxim mai mic, sanc┼úiunea aplicat─â se reduce la acest maxim dac─â dep─â┼če┼čte maximul prev─âzut de legea nou─â pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â.
(2) Dac─â, dup─â r─âm├«nerea definitiv─â a hot─âr├«rii de condamnare la deten┼úiune pe via┼ú─â ┼či p├«n─â la executarea ei, a intervenit o lege care prevede pentru aceea┼či fapt─â numai pedeapsa ├«nchisorii, pedeapsa deten┼úiunii pe via┼ú─â se ├«nlocuie┼čte cu maximul pedepsei ├«nchisorii, prev─âzut─â de legea nou─â pentru acea infrac┼úiune.
(3) Dac─â legea nou─â prevede ├«n locul pedepsei ├«nchisorii numai pedeapsa muncii neremunerate ├«n folosul comunit─â┼úii sau a amenzii, pedeapsa aplicat─â se ├«nlocuie┼čte cu munca neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii, dac─â nu s├«nt interdic┼úii pentru aplicarea acesteia, f─âr─â a se putea dep─â┼či maximul prev─âzut de legea nou─â. Dac─â legea nou─â prevede ├«n locul pedepsei ├«nchisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicat─â se ├«nlocuie┼čte cu amend─â, f─âr─â a se dep─â┼či maximul prev─âzut ├«n legea nou─â. ┼óin├«ndu-se seama de partea executat─â din pedeapsa ├«nchisorii, executarea pedepsei muncii neremunerate ├«n folosul comunit─â┼úii sau, dup─â caz, a amenzii poate fi ├«nl─âturat─â ├«n ├«ntregime sau ├«n parte.
(4) Pedepsele complementare, m─âsurile de siguran┼ú─â neprev─âzute ├«n legea nou─â nu se mai execut─â, iar cele care au corespondent ├«n legea nou─â mai favorabil─â se execut─â ├«n con┼úinutul ┼či limitele prev─âzute de aceast─â lege.
(5) Dac─â o dispozi┼úie din legea nou─â se refer─â la pedepse definitiv aplicate, se ┼úine seama, ├«n cazul pedepselor executate p├«n─â la data intr─ârii ├«n vigoare a acesteia, de pedeapsa redus─â sau ├«nlocuit─â potrivit dispozi┼úiilor alin.(1)ÔÇô(4).
(6) Dac─â fapta pentru care persoana execut─â pedeapsa nu se mai consider─â infrac┼úiune ├«n conformitate cu prevederile legii noi, ci constituie o contraven┼úie, sanc┼úiunea contraven┼úional─â nu se mai aplic─â, indiferent de categoria ┼či m─ârimea sanc┼úiunii prev─âzute.
(7) ├Än cazul ├«n care, ├«n temeiul efectului retroactiv al legii penale, se impune recalificarea faptei stabilite printr-o hot─âr├«re judec─âtoreasc─â irevocabil─â, instan┼úa de judecat─â, solu┼úion├«nd chestiunea privind executarea hot─âr├«rii respective, va recalifica fapta ┼či va aplica pedeapsa prin fixarea maximului sanc┼úiunii prev─âzute de legea penal─â mai favorabil─â condamnatului, dac─â pedeapsa stabilit─â prin hot─âr├«rea irevocabil─â este mai mare dec├«t maximul prev─âzut de legea penal─â nou─â, sau va men┼úine pedeapsa stabilit─â prin hot─âr├«rea irevocabil─â.
[Art.101 al.(7) introdus prin LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252]
Articolul 11. Aplicarea legii penale în spaţiu
(1) Toate persoanele care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmeaz─â a fi trase la r─âspundere penal─â ├«n conformitate cu prezentul cod.
(2) Cet─â┼úenii Republicii Moldova ┼či apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni ├«n afara teritoriului ┼ú─ârii s├«nt pasibili de r─âspundere penal─â ├«n conformitate cu prezentul cod.
(3) Cet─â┼úenii str─âini ┼či apatrizii care nu domiciliaz─â permanent pe teritoriul Republicii Moldova ┼či au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni ├«n afara teritoriului ┼ú─ârii poart─â r─âspundere penal─â ├«n conformitate cu prezentul cod ┼či s├«nt tra┼či la r─âspundere penal─â pe teritoriul Republicii Moldova dac─â infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite s├«nt ├«ndreptate ├«mpotriva intereselor Republicii Moldova, ├«mpotriva drepturilor ┼či libert─â┼úilor cet─â┼úeanului Republicii Moldova, ├«mpotriva p─âcii ┼či securit─â┼úii omenirii sau constituie infrac┼úiuni de r─âzboi, precum ┼či pentru infrac┼úiunile prev─âzute de tratatele interna┼úionale la care Republica Moldova este parte, dac─â ace┼čtia nu au fost condamna┼úi ├«n statul str─âin.
(4) Sub inciden┼úa legii penale nu cad infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite de reprezentan┼úii diplomatici ai statelor str─âine sau de alte persoane care, ├«n conformitate cu tratatele interna┼úionale, nu s├«nt supuse jurisdic┼úiei penale a Republicii Moldova.
(5) Infrac┼úiunile comise ├«n apele teritoriale ┼či ├«n spa┼úiul aerian al Republicii Moldova se consider─â s─âv├«r┼čite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune pe o nav─â maritim─â sau aerian─â, ├«nregistrat─â ├«ntr-un port sau aeroport al Republicii Moldova ┼či aflat─â ├«n afara spa┼úiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supus─â r─âspunderii penale ├«n conformitate cu prezentul cod dac─â ├«n tratatele interna┼úionale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel.
(6) ├Än baza prezentului cod s├«nt supuse r─âspunderii penale ┼či persoanele care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene apar┼úin├«nd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare.
(7) Pedepsele ┼či antecedentele penale pentru infrac┼úiunile comise ├«n afara teritoriului Republicii Moldova s├«nt luate ├«n considerare, conform prezentului cod, la individualizarea pedepsei pentru o nou─â infrac┼úiune s─âv├«r┼čit─â de aceea┼či persoan─â pe teritoriul Republicii Moldova, precum ┼či la solu┼úionarea chestiunilor privind amnistia ├«n condi┼úii de reciprocitate ├«n temeiul hot─âr├«rii┬áinstan┼úei de judecat─â.
Articolul 12. Locul s─âv├«r┼čirii faptei
(1) Locul s─âv├«r┼čirii faptei se consider─â locul unde a fost s─âv├«r┼čit─â ac┼úiunea (inac┼úiunea) prejudiciabil─â, indiferent de timpul survenirii urm─ârilor.
(2) Locul s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii transna┼úionale se consider─â atare dac─â:
a) infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â pe teritoriul Republicii Moldova ┼či pe teritoriul a ├«nc─â, cel pu┼úin, unui alt stat;
b) infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â pe teritoriul Republicii Moldova, dar o parte substan┼úial─â a organiz─ârii ┼či controlului acesteia a avut loc ├«ntr-un alt stat, ┼či invers;
c) infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â pe teritoriul Republicii Moldova, cu implicarea unui grup criminal organizat sau a unei organiza┼úii (asocia┼úii) criminale care desf─â┼čoar─â activitate infrac┼úional─â ├«n mai mult de un stat, ┼či invers;
d) infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â pe teritoriul Republicii Moldova, dar are consecin┼úe grave ├«ntr-un alt stat, ┼či invers.
Articolul 13. Extr─âdarea
(1) Cet─â┼úenii Republicii Moldova ┼či persoanele c─ârora li s-a acordat azil┬ápolitic ├«n Republica Moldova, ├«n caz de s─âv├«r┼čire a unei infrac┼úiuni ├«n str─âin─âtate, nu pot fi extr─âda┼úi ┼či s├«nt supu┼či r─âspunderii penale conform prezentului cod.
(2) Cet─â┼úenii str─âini ┼či apatrizii care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni┬á├«n afara teritoriului Republicii Moldova, dar se afl─â pe teritoriul ┼ú─ârii pot fi extr─âda┼úi numai ├«n baza unui tratat interna┼úional la care Republica Moldova este parte sau ├«n condi┼úii de reciprocitate ├«n temeiul hot─âr├«rii instan┼úei de judecat─â.

Capitolul II
INFRACŢIUNEA

Articolul 14. Noţiunea de infracţiune
(1) Infrac┼úiunea este o fapt─â (ac┼úiune sau inac┼úiune) prejudiciabil─â, prev─âzut─â de legea penal─â, s─âv├«r┼čit─â cu vinov─â┼úie ┼či pasibil─â de pedeaps─â penal─â.
(2) Nu constituie infrac┼úiune ac┼úiunea sau inac┼úiunea care, de┼či, formal, con┼úine semnele unei fapte prev─âzute de prezentul cod, dar, fiind lipsit─â de importan┼ú─â, nu prezint─â gradul prejudiciabil al unei infrac┼úiuni.
Articolul 15. Gradul prejudiciabil al infracţiunii
Gradul prejudiciabil al infrac┼úiunii se determin─â conform semnelor ce caracterizeaz─â elementele infrac┼úiunii: obiectul, latura obiectiv─â, subiectul ┼či latura subiectiv─â.
Articolul 16. Clasificarea infracţiunilor
(1) ├Än func┼úie de caracterul ┼či gradul prejudiciabil, infrac┼úiunile prev─âzute de prezentul cod s├«nt clasificate ├«n urm─âtoarele categorii: u┼čoare, mai pu┼úin grave, grave, deosebit de grave ┼či excep┼úional de grave.
(2) Infrac┼úiuni u┼čoare se consider─â faptele pentru care legea penal─â prevede ├«n calitate de pedeaps─â maxim─â pedeapsa ├«nchisorii pe un termen de p├«n─â la 2 ani inclusiv.
(3) Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.
(4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv.
(5) Infrac┼úiuni deosebit de grave se consider─â infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite cu inten┼úie pentru care legea penal─â prevede pedeapsa maxim─â cu ├«nchisoare pe un termen ce dep─â┼če┼čte 12 ani.
(6) Infrac┼úiuni excep┼úional de grave se consider─â infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite cu inten┼úie pentru care legea penal─â prevede deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 17. Infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â cu inten┼úie
Se consider─â c─â infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â cu inten┼úie dac─â persoana care a s─âv├«r┼čit-o ├«┼či d─âdea seama de caracterul prejudiciabil al ac┼úiunii sau inac┼úiunii sale, a prev─âzut urm─ârile ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, ├«n mod con┼čtient, survenirea acestor urm─âri.
Articolul 18. Infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â┬ádin impruden┼ú─â
Se consider─â c─â infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â din impruden┼ú─â dac─â persoana care a s─âv├«r┼čit-o ├«┼či d─âdea seama de caracterul prejudiciabil al ac┼úiunii sau inac┼úiunii sale, a prev─âzut urm─ârile ei prejudiciabile, dar considera ├«n mod u┼čuratic c─â ele vor putea fi evitate ori nu ├«┼či d─âdea seama de caracterul prejudiciabil al ac┼úiunii sau inac┼úiunii sale, nu a prev─âzut posibilitatea survenirii urm─ârilor ei prejudiciabile, de┼či trebuia ┼či putea s─â le prevad─â.
Articolul 19. Infrac┼úiunea┬ás─âv├«r┼čit─â cu dou─â
forme de vinovăţie
Dac─â, drept rezultat al s─âv├«r┼čirii cu inten┼úie a infrac┼úiunii, se produc urm─âri mai grave care, conform legii, atrag ├«n─âsprirea pedepsei penale ┼či care nu erau cuprinse de inten┼úia f─âptuitorului, r─âspunderea penal─â pentru atare urm─âri survine numai┬ádac─â persoana a prev─âzut urm─ârile prejudiciabile, dar considera ├«n mod u┼čuratic c─â ele vor putea fi evitate sau dac─â persoana nu a prev─âzut posibilitatea survenirii acestor urm─âri, de┼či trebuia ┼či putea s─â le prevad─â. ├Än consecin┼ú─â, infrac┼úiunea se consider─â inten┼úionat─â.
Articolul 20. Fapta s─âv├«r┼čit─â f─âr─â vinov─â┼úie
(cazul fortuit)
Fapta se consider─â s─âv├«r┼čit─â f─âr─â vinov─â┼úie dac─â persoana care a comis-o nu ├«┼či d─âdea seama de caracterul prejudiciabil al ac┼úiunii sau inac┼úiunii sale, nu a prev─âzut posibilitatea survenirii urm─ârilor ei prejudiciabile ┼či, conform circumstan┼úelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea s─â le prevad─â.
Articolul 21. Subiectul infracţiunii
(1) S├«nt pasibile de r─âspundere penal─â persoanele fizice responsabile care, ├«n momentul s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii, au ├«mplinit v├«rsta de 16 ani.
(2) Persoanele fizice care au v├«rsta ├«ntre 14 ┼či 16 ani s├«nt pasibile de r─âspundere penal─â numai pentru s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor prev─âzute la art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164, 166 alin.(2) ┼či (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin.(2), (3) ┼či (4), art.190 alin.(2) ┼či (3), art.192 alin.(2), art.195, 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 alin.(4) lit.b), art.2171 alin.(3) ┼či alin.(4) lit.b) ┼či d), art.2173 alin.(3) lit.a) ┼či b), art.2174, art.2176 alin.(2), art.260, 268, 270, 271, 273 alin.(2) ┼či (3), art.275, 280, 281, 283-286, 287 alin.(2) ┼či (3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), art.305, 317 alin.(2), art.342, 350.
(3) Persoana juridică, cu excepţia autorităţilor publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă există una din următoarele condiţii:
a) persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru efectuarea unei anumite activităţi;
b) persoana juridică este vinovată de efectuarea unei activităţi ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;
c) fapta care cauzeaz─â sau creeaz─â pericolul cauz─ârii de daune ├«n propor┼úii considerabile persoanei, societ─â┼úii sau statului a fost s─âv├«r┼čit─â ├«n interesul acestei persoane juridice sau a fost admis─â, sanc┼úionat─â, aprobat─â, utilizat─â de organul sau persoana ├«mputernicit─â cu func┼úii de conducere a persoanei juridice respective.
(4) Persoanele juridice, cu excep┼úia autorit─â┼úilor publice, r─âspund penal pentru infrac┼úiunile pentru s─âv├«r┼čirea c─ârora este prev─âzut─â sanc┼úiune pentru persoanele juridice ├«n partea special─â din prezentul cod.
(5) R─âspunderea penal─â a persoanei juridice nu exclude r─âspunderea persoanei fizice pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â.
Articolul 22. Responsabilitatea
Responsabilitatea este starea psihologic─â a persoanei care are capacitatea de a ├«n┼úelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum ┼či capacitatea de a-┼či manifesta voin┼úa ┼či a-┼či dirija ac┼úiunile.
Articolul 23. Iresponsabilitatea
(1) Nu este pasibil─â de r─âspundere penal─â persoana care, ├«n timpul s─âv├«r┼čirii unei fapte prejudiciabile, se afla ├«n stare de iresponsabilitate, adic─â nu putea s─â-┼či dea seama de ac┼úiunile ori┬áinac┼úiunile sale sau nu putea s─â le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulbur─âri psihice temporare sau a altei st─âri patologice. Fa┼ú─â de o asemenea persoan─â, ├«n baza hot─âr├«rii instan┼úei de judecat─â, pot fi aplicate m─âsuri de constr├«ngere cu caracter medical, prev─âzute de prezentul cod.
(2) Nu este pasibil─â de pedeaps─â persoana care, de┼či a s─âv├«r┼čit infrac┼úiunea ├«n stare de responsabilitate, ├«nainte de pronun┼úarea sentin┼úei de c─âtre instan┼úa de judecat─â s-a ├«mboln─âvit de o boal─â psihic─â care a lipsit-o de posibilitatea de a-┼či da seama de ac┼úiunile ori inac┼úiunile sale sau de a le dirija. Fa┼ú─â de o asemenea persoan─â, ├«n baza hot─âr├«rii instan┼úei de judecat─â, pot fi aplicate m─âsuri de constr├«ngere cu caracter medical, iar dup─â ├«ns─ân─âto┼čire ÔÇô ea poate fi supus─â pedepsei.
Articolul 231. Responsabilitatea redus─â
(1) Persoana care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune ca urmare a unei tulbur─âri psihice, constatat─â prin expertiza medical─â efectuat─â ├«n modul stabilit, din cauza c─âreia nu-┼či putea da seama pe deplin de caracterul ┼či legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin este pasibil─â de responsabilitate penal─â redus─â.
(2) Instanţa de judecată, la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă, ţine cont de tulburarea psihică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală.
Articolul 24. Răspunderea pentru infracţiunea
s─âv├«r┼čit─â ├«n stare de ebrietate
Persoana care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune ├«n stare de ebrietate, produs─â de alcool sau de alte substan┼úe, nu este liberat─â de r─âspundere penal─â. Cauzele ebriet─â┼úii, gradul ┼či influen┼úa ei asupra s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii se iau ├«n considerare la stabilirea pedepsei.
Articolul 25. Etapele activităţii infracţionale
(1) Infrac┼úiunea se consider─â consumat─â dac─â fapta s─âv├«r┼čit─â ├«ntrune┼čte toate semnele constitutive ale componen┼úei de infrac┼úiune.
(2) Se consider─â infrac┼úiune neconsumat─â preg─âtirea de infrac┼úiune ┼či tentativa de infrac┼úiune.
(3) R─âspunderea pentru preg─âtirea de infrac┼úiune ┼či pentru tentativ─â de infrac┼úiune se stabile┼čte, conform articolului corespunz─âtor din Partea special─â a prezentului cod, ca ┼či pentru infrac┼úiunea consumat─â, cu trimitere la art.26 ┼či 27, respect├«ndu-se prevederile art.81.
Articolul 26. Pregătirea de infracţiune
(1) Se consider─â preg─âtire de infrac┼úiune ├«n┼úelegerea prealabil─â┬áde a s─âv├«r┼či o infrac┼úiune, procurarea, fabricarea┬ásau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea inten┼úionat─â, pe alt─â cale, de condi┼úii pentru s─âv├«r┼čirea ei dac─â, din cauze independente de voin┼úa f─âptuitorului, infrac┼úiunea nu ┼či-a produs efectul.
(2) R─âspunderii penale ┼či pedepsei penale s├«nt supuse numai persoanele care au s─âv├«r┼čit preg─âtirea unei infrac┼úiuni mai pu┼úin grave, grave, deosebit de grave sau excep┼úional de grave.
Articolul 27. Tentativa de infracţiune
Se consider─â tentativ─â de infrac┼úiune ac┼úiunea sau inac┼úiunea inten┼úionat─â ├«ndreptat─â nemijlocit spre s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni dac─â, din cauze independente de voin┼úa f─âptuitorului, aceasta nu ┼či-a produs efectul.
Articolul 28. Infracţiunea unică
Infracţiunea unică reprezintă o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni (inacţiuni) care se califică conform dispoziţiei unei singure norme a legii penale.
Articolul 29. Infracţiunea continuă
(1) Se consider─â infrac┼úiune continu─â fapta care se caracterizeaz─â prin s─âv├«r┼čirea ne├«ntrerupt─â, timp nedeterminat, a activit─â┼úii infrac┼úionale. ├Än cazul infrac┼úiunii continue nu exist─â pluralitate de infrac┼úiuni.
(2) Infracţiunea continuă se consumă din momentul încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.
Articolul 30. Infracţiunea prelungită
(1) Se consider─â infrac┼úiune prelungit─â fapta s─âv├«r┼čit─â cu inten┼úie unic─â, caracterizat─â prin dou─â sau mai multe ac┼úiuni infrac┼úionale identice, comise cu un singur scop, alc─âtuind ├«n ansamblu o infrac┼úiune.
(2) Infrac┼úiunea prelungit─â se consum─â din momentul s─âv├«r┼čirii ultimei ac┼úiuni sau inac┼úiuni infrac┼úionale.
Articolul 32. Pluralitatea de infracţiuni
Pluralitatea de infracţiuni constituie, după caz, concurs de infracţiuni sau recidivă.
Articolul 33. Concursul de infracţiuni
(1) Se consider─â concurs de infrac┼úiuni s─âv├«r┼čirea de c─âtre o persoan─â a dou─â sau mai multor infrac┼úiuni dac─â persoana nu a fost condamnat─â definitiv pentru vreuna din ele ┼či dac─â nu a expirat termenul de prescrip┼úie de tragere la r─âspundere penal─â, cu excep┼úia cazurilor c├«nd s─âv├«r┼čirea a dou─â sau mai multor infrac┼úiuni este prev─âzut─â ├«n articolele p─âr┼úii speciale a prezentului cod ├«n calitate de circumstan┼ú─â care agraveaz─â pedeapsa.
(2) Concursul de infrac┼úiuni poate fi real ┼či ideal.
(3) Concursul real exist─â atunci c├«nd persoana, prin dou─â sau mai multe ac┼úiuni (inac┼úiuni), s─âv├«r┼če┼čte dou─â sau mai multe infrac┼úiuni.
(4) Concursul ideal exist─â atunci c├«nd persoana s─âv├«r┼če┼čte o ac┼úiune (inac┼úiune) care ├«ntrune┼čte elemente a mai multor infrac┼úiuni.
Articolul 34. Recidiva
(1) Se consider─â recidiv─â comiterea cu inten┼úie a uneia sau mai multor infrac┼úiuni de o persoan─â cu antecedente penale pentru o infrac┼úiune s─âv├«r┼čit─â cu inten┼úie.
(2) Recidiva se consider─â periculoas─â:
a) dac─â persoana anterior condamnat─â de dou─â ori la ├«nchisoare pentru infrac┼úiuni inten┼úionate a s─âv├«r┼čit din nou cu inten┼úie o infrac┼úiune;
b) dac─â persoana anterior condamnat─â pentru o infrac┼úiune inten┼úionat─â grav─â sau deosebit de grav─â a s─âv├«r┼čit din nou cu inten┼úie o infrac┼úiune grav─â sau deosebit de grav─â.
(3) Recidiva se consider─â deosebit de periculoas─â:
a) dac─â persoana anterior condamnat─â de trei sau mai multe ori la ├«nchisoare pentru infrac┼úiuni inten┼úionate a s─âv├«r┼čit din nou cu inten┼úie o infrac┼úiune;
b) dac─â persoana anterior condamnat─â pentru o infrac┼úiune excep┼úional de grav─â a s─âv├«r┼čit din nou o infrac┼úiune deosebit de grav─â sau excep┼úional de grav─â.
(4) La stabilirea st─ârii de recidiv─â ├«n cazurile prev─âzute la alin.(1)-(3) se ┼úine cont ┼či de hot─âr├«rile definitive de condamnare pronun┼úate ├«n str─âin─âtate, recunoscute de instan┼úa de judecat─â a Republicii Moldova.
(5) La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale:
a) pentru infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite ├«n timpul minoratului;
b) pentru infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite din impruden┼ú─â;
c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform prezentului cod;
d) stinse sau ├«n caz de reabilitare, ├«n conformitate cu prevederile art.111 ┼či 112;
e) dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Capitolul III
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL
PENAL AL FAPTEI

Articolul 35. Cauzele care înlătură caracterul
penal al faptei
Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei:
a) legitima ap─ârare;
b) reţinerea infractorului;
c) starea de extrem─â necesitate;
d) constrîngerea fizică sau psihică;
e) riscul întemeiat;
f) executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului.
Articolul 36. Legitima ap─ârare
(1) Nu constituie infrac┼úiune fapta, prev─âzut─â de legea penal─â, s─âv├«r┼čit─â ├«n stare de legitim─â ap─ârare.
(2) Este ├«n stare de legitim─â ap─ârare persoana care s─âv├«r┼če┼čte fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material ┼či real, ├«ndreptat ├«mpotriva sa, a altei persoane sau ├«mpotriva unui interes public ┼či care pune ├«n pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.
(3)┬áEste ├«n legitim─â┬áap─ârare ┼či persoana care s─âv├«r┼če┼čte fapta, prev─âzut─â la alin.(2), pentru a ├«mpiedica p─âtrunderea, ├«nso┼úit─â de violen┼ú─â periculoas─â pentru via┼úa sau s─ân─âtatea persoanei ori de amenin┼úarea cu aplicarea unei asemenea violen┼úe, ├«ntr-un spa┼úiu de locuit sau ├«ntr-o alt─â ├«nc─âpere.
Articolul 37. Reţinerea infractorului
Nu constituie infrac┼úiune fapta, prev─âzut─â de legea penal─â, s─âv├«r┼čit─â ├«n scopul re┼úinerii persoanei care a comis o infrac┼úiune ┼či al pred─ârii ei┬áorganelor de drept.
Articolul 38. Starea de extrem─â necesitate
(1)┬áNu constituie infrac┼úiune fapta, prev─âzut─â de legea penal─â, s─âv├«r┼čit─â ├«n stare de extrem─â necesitate.
(2) Este ├«n stare de extrem─â necesitate persoana care s─âv├«r┼če┼čte fapta pentru a salva via┼úa, integritatea corporal─â sau s─ân─âtatea sa, a altei┬ápersoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi ├«nl─âturat altfel.
(3) Nu este ├«n stare de extrem─â necesitate persoana care, ├«n momentul┬ás─âv├«r┼čirii faptei, ├«┼či d─â seama c─â provoac─â urm─âri v─âdit mai grave dec├«t cele care s-ar fi putut produce dac─â pericolul nu era ├«nl─âturat.
Articolul 39. Constrîngerea fizică sau psihică
(1) Nu constituie infrac┼úiune fapta, prev─âzut─â de legea penal─â, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constr├«ngerii fizice sau psihice, dac─â ├«n urma acestei constr├«ngeri persoana nu putea s─â-┼či dirijeze ac┼úiunile.
(2) R─âspunderea penal─â pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penal─â prin constr├«ngere psihic─â sau fizic─â, ├«n urma c─âreia persoana men┼úine posibilitatea de a-┼či dirija ac┼úiunile, se stabile┼čte ├«n condi┼úiile art.38.
Articolul 40. Riscul întemeiat
(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile.
(2) Riscul se consider─â ├«ntemeiat dac─â scopul socialmente util urm─ârit nu a putut fi realizat f─âr─â un anumit risc ┼či dac─â persoana care l-a admis a luat m─âsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.
(3)┬áRiscul nu poate fi considerat ├«ntemeiat dac─â era cu bun─â-┼čtiin┼ú─â ├«mbinat cu pericolul pentru via┼úa persoanei sau cu pericolul provoc─ârii unui dezastru ecologic ori social.
Articolul 401. Executarea ordinului sau dispoziţiei
superiorului
(1) Nu constituie infrac┼úiune fapta, prev─âzut─â de legea penal─â, s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â ├«n vederea execut─ârii unui ordin sau dispozi┼úii a superiorului, care s├«nt obligatorii pentru aceasta, dac─â ordinul sau dispozi┼úia nu s├«nt v─âdit ilegale ┼či dac─â persoana care le-a executat nu a ┼čtiut c─â ordinul sau dispozi┼úia s├«nt ilegale. R─âspunderii penale pentru fapta s─âv├«r┼čit─â este supus─â persoana care a emis ordinul sau dispozi┼úia ilegal─â.
(2) Persoana care a comis intenţionat infracţiune în vederea executării ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiuri generale. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale exclude răspunderea penală.
(3) În scopurile prezentului articol, ordinul sau dispoziţia superiorului de a comite genocid sau o infracţiune împotriva umanităţii sînt vădit ilegale.

Capitolul IV
PARTICIPAŢIA

Articolul 41. Participaţia
Se consider─â participa┼úie cooperarea cu inten┼úie a dou─â sau mai multor persoane la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni inten┼úionate.
Articolul 42. Participanţii
(1) Participan┼úii s├«nt persoanele care contribuie la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni ├«n calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
(2) Se consider─â autor persoana care s─âv├«r┼če┼čte ├«n mod nemijlocit fapta prev─âzut─â de legea penal─â, precum ┼či persoana care a s─âv├«r┼čit infrac┼úiunea prin intermediul persoanelor care nu s├«nt pasibile de r─âspundere penal─â din cauza v├«rstei, iresponsabilit─â┼úii sau din┬áalte cauze prev─âzute de prezentul cod.
(3) Se consider─â organizator persoana care a organizat s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni sau a dirijat realizarea ei, precum ┼či persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organiza┼úie criminal─â ori a dirijat activitatea acestora.
(4) Se consider─â instigator persoana care, prin orice metode, determin─â o alt─â persoan─â s─â s─âv├«r┼čeasc─â o infrac┼úiune.
(5) Se consider─â complice persoana care a contribuit la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii prin sfaturi, indica┼úii, prestare de informa┼úii, acordare de mijloace sau instrumente ori ├«nl─âturare de┬áobstacole, precum ┼či persoana care a promis dinainte c─â ├«l va favoriza pe infractor, va t─âinui mijloacele sau┬áinstrumentele de s─âv├«r┼čire a infrac┼úiunii, urmele acesteia sau obiectele dob├«ndite pe cale criminal─â ori persoana care a promis din timp c─â va procura sau va vinde atare obiecte.
(6) Participanţii trebuie să întrunească semnele subiectului infracţiunii.
Articolul 43. Formele participaţiei
În funcţie de gradul de coordonare a acţiunilor participanţilor se deosebesc următoarele forme de participaţie:
a) participaţie simplă;
b) participaţie complexă;
c) grup criminal organizat;
d) organizaţie (asociaţie) criminală.
Articolul 44. Participaţia simplă
Infrac┼úiunea se consider─â s─âv├«r┼čit─â cu participa┼úie simpl─â dac─â la s─âv├«r┼čirea ei au participat ├«n comun, ├«n calitate de coautori, dou─â sau mai multe persoane, fiecare realiz├«nd latura obiectiv─â┬áa infrac┼úiunii.
Articolul 45. Participaţia complexă
(1) Infrac┼úiunea se consider─â s─âv├«r┼čit─â cu participa┼úie complex─â dac─â la s─âv├«r┼čirea ei participan┼úii au contribuit ├«n calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
(2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie complexă poate fi realizată:
a) de un singur autor;
b) de doi sau mai mulţi autori.
Articolul 46. Grupul criminal organizat
Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni.
Articolul 47. Organizaţia (asociaţia) criminală
(1) Se consider─â organiza┼úie (asocia┼úie) criminal─â o reuniune de grupuri criminale organizate ├«ntr-o comunitate stabil─â, a c─ârei activitate se ├«ntemeiaz─â pe diviziune, ├«ntre membrii organiza┼úiei ┼či structurile ei, a func┼úiilor de administrare, asigurare ┼či executare a inten┼úiilor criminale ale organiza┼úiei ├«n scopul de a influen┼úa┬áactivitatea economic─â ┼či de alt─â natur─â a persoanelor fizice ┼či juridice sau de a o controla, ├«n alte forme, ├«n vederea ob┼úinerii de avantaje ┼či realiz─ârii de interese economice, financiare sau politice.
(2) Infrac┼úiunea se consider─â s─âv├«r┼čit─â de o organiza┼úie criminal─â dac─â a fost comis─â de un membru al acesteia ├«n interesul ei sau de o persoan─â care nu este membru al organiza┼úiei respective, la ├«ns─ârcinarea acesteia.
(3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează.
(4) Organizatorul ┼či conduc─âtorul organiza┼úiei criminale poart─â r─âspundere pentru toate infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite de aceast─â organiza┼úie.
(5) Membrul organiza┼úiei criminale poart─â r─âspundere penal─â numai pentru infrac┼úiunile la a c─âror preg─âtire sau s─âv├«r┼čire a participat.
(6) Membrul┬áorganiza┼úiei┬ácriminale poate fi liberat┬áde r─âspundere penal─â ├«n cazul ├«n care a declarat benevol despre existen┼úa organiza┼úiei criminale ┼či a ajutat la descoperirea infrac┼úiunilor s─âv├«r┼čite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conduc─âtorilor sau a membrilor organiza┼úiei respective.
Articolul 48. Exces de autor
Se consider─â exces de autor s─âv├«r┼čirea de c─âtre autor a unor ac┼úiuni infrac┼úionale care nu au fost cuprinse de inten┼úia celorlal┼úi participan┼úi. Pentru excesul de autor, ceilal┼úi participan┼úi nu s├«nt pasibili de r─âspundere penal─â.
Articolul 49. Favorizarea
Favorizarea infractorului, precum ┼či t─âinuirea mijloacelor sau instrumentelor de s─âv├«r┼čire a infrac┼úiunii, a urmelor acesteia sau a obiectelor dob├«ndite pe cale criminal─â atrag r─âspunderea penal─â, ├«n condi┼úiile art.323, numai ├«n cazul ├«n care nu au fost promise din timp.

Capitolul V
R─éSPUNDEREA PENAL─é

Articolul 50. R─âspunderea penal─â
Se consider─â r─âspundere penal─â┬ácondamnarea public─â, ├«n numele legii, a faptelor infrac┼úionale ┼či a persoanelor care le-au s─âv├«r┼čit, condamnare ce poate fi precedat─â de m─âsurile de constr├«ngere prev─âzute de lege.
Articolul 51. Temeiul r─âspunderii penale
(1) Temeiul real al r─âspunderii penale ├«l constituie fapta prejudiciabil─â s─âv├«r┼čit─â, iar componen┼úa infrac┼úiunii, stipulat─â ├«n legea penal─â, reprezint─â temeiul juridic al r─âspunderii penale.
(2) R─âspunderii penale este supus─â numai persoana vinovat─â de s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii prev─âzute de legea penal─â.
Articolul 52. Componenţa infracţiunii
(1) Se consider─â componen┼ú─â a infrac┼úiunii totalitatea┬ásemnelor obiective ┼či subiective, stabilite de legea penal─â, ce calific─â o fapt─â prejudiciabil─â drept infrac┼úiune concret─â.
(2) Componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

Capitolul VI
LIBERAREA DE R─éSPUNDERE PENAL─é

Articolul 53. Liberarea de r─âspundere penal─â
Persoana care a s─âv├«r┼čit o fapt─â ce con┼úine semnele componen┼úei de infrac┼úiune poate fi liberat─â de r─âspundere penal─â de c─âtre procuror ├«n cadrul urm─âriri penale ┼či de c─âtre instan┼úa de judecat─â la judecarea cauzei ├«n cazurile:
a) minorilor;
b) tragerii la răspundere contravenţională;
c) renun┼ú─ârii de bun─â voie la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii;
d) căinţei active;
e) schimbării situaţiei;
f) liberării condiţionate;
g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.
Articolul 54. Liberarea de r─âspundere penal─â
a minorilor
(1) Persoana ├«n v├«rst─â de p├«n─â la 18 ani care a s─âv├«r┼čit pentru prima oar─â o infrac┼úiune u┼čoar─â sau mai pu┼úin grav─â poate fi liberat─â de r─âspundere penal─â ├«n conformitate cu prevederile procedurii penale dac─â s-a constatat c─â corectarea ei este posibil─â f─âr─â a fi supus─â r─âspunderii penale.
(2) Persoanelor liberate de răspundere penală, în conformitate cu alin.(1), li se pot aplica măsurile de constrîngere cu caracter educativ, prevăzute la art.104.
Articolul 55. Liberarea de r─âspundere penal─â cu
tragerea la răspundere contravenţională
(1) Persoana care a s─âv├«r┼čit pentru prima oar─â o infrac┼úiune u┼čoar─â sau mai pu┼úin grav─â poate fi liberat─â de r─âspundere penal─â ┼či tras─â la r─âspundere contraven┼úional─â ├«n cazurile┬á ├«n care ┼či-a recunoscut vina, a reparat┬á prejudiciul cauzat prin infrac┼úiune ┼či s-a constatat c─â corectarea ei este posibil─â f─âr─â a fi supus─â r─âspunderii penale.
(2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.(1) li se pot aplica următoarele sancţiuni contravenţionale:
a) amendă în mărime de pînă la 150 unităţi convenţionale;
b) arest contravenţional de pînă la 30 de zile.
[Art.55 al.(2), lit.b) modificat─â prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Articolul 56. Liberarea de r─âspundere penal─â
în legătură cu renunţarea de bună
voie la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii
(1) Se consider─â renun┼úare de bun─â voie la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii ├«ncetarea de c─âtre persoan─â a preg─âtirii infrac┼úiunii sau ├«ncetarea ac┼úiunilor (inac┼úiunilor) ├«ndreptate nemijlocit spre┬ás─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, dac─â persoana era con┼čtient─â de posibilitatea consum─ârii infrac┼úiunii.
(2) Persoana nu poate fi supus─â r─âspunderii penale pentru infrac┼úiune dac─â ea, benevol ┼či definitiv, a renun┼úat┬ála ducerea p├«n─â la cap─ât a acesteia.
(3) Persoana care a renun┼úat de bun─â voie la ducerea infrac┼úiunii p├«n─â la cap─ât este supus─â r─âspunderii penale numai ├«n cazul ├«n care fapta s─âv├«r┼čit─â con┼úine o alt─â infrac┼úiune consumat─â.
(4) Organizatorul ┼či instigatorul infrac┼úiunii nu se supun r─âspunderii penale dac─â aceste persoane, printr-o ├«n┼čtiin┼úare la timp a organelor de drept┬ásau prin alte m─âsuri ├«ntreprinse, au pre├«nt├«mpinat ducerea de c─âtre autor a infrac┼úiunii p├«n─â la cap─ât. Complicele infrac┼úiunii nu se supune r─âspunderii penale dac─â┬áa ├«ntreprins toate m─âsurile ce depindeau de el pentru a pre├«nt├«mpina comiterea infrac┼úiunii.
Articolul 57. Liberarea de r─âspundere penal─â
în legătură cu căinţa activă
(1) Persoana care pentru prima oar─â a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune u┼čoar─â sau mai pu┼úin grav─â poate fi liberat─â de r─âspundere penal─â dac─â ea, dup─â s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, s-a autodenun┼úat de bun─â voie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, ├«n alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infrac┼úiune.
(2) Persoana care, ├«n condi┼úiile alin.(1), a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune de alt─â categorie poate fi liberat─â de r─âspundere penal─â numai ├«n cazurile prev─âzute la articolele corespunz─âtoare din Partea special─â a prezentului cod.
Articolul 58. Liberarea de r─âspundere penal─â
în legătură cu schimbarea situaţiei
Persoana care pentru prima oar─â a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune u┼čoar─â sau mai pu┼úin grav─â poate fi liberat─â de r─âspundere penal─â dac─â, datorit─â schimb─ârii situa┼úiei, se va stabili c─â persoana sau fapta s─âv├«r┼čit─â nu mai prezint─â pericol social.
Articolul 59. Liberarea condiţionată de răspundere
penal─â
├Än privin┼úa persoanei puse sub ├«nvinuire pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare sau mai pu┼úin grave, care ├«┼či recunoa┼čte vinov─â┼úia ┼či nu prezint─â pericol social, urm─ârirea penal─â poate fi suspendat─â condi┼úionat, cu liberarea ulterioar─â de r─âspundere penal─â ├«n conformitate cu procedura penal─â, dac─â corectarea acestei persoane este posibil─â f─âr─â aplicarea unei pedepse penale.
Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală
(1) Persoana se libereaz─â de r─âspundere penal─â dac─â din ziua s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii au expirat urm─âtoarele termene:
a) 2 ani de la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare;
b) 5 ani de la┬ás─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni mai pu┼úin grave;
c) 15 ani de la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni grave;
d) 20 de ani de la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni deosebit de grave;
e) 25 de ani de la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni excep┼úional de grave.
(2) Prescrip┼úia curge┬ádin ziua s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii ┼či p├«n─â la data┬ár─âm├«nerii definitive a hot─âr├«rii instan┼úei de judecat─â.
(3) ├Än cazul s─âv├«r┼čirii de c─âtre persoan─â a unei noi infrac┼úiuni, prescrip┼úia se calculeaz─â pentru fiecare infrac┼úiune separat.
(4) Prescrip┼úia se va ├«ntrerupe dac─â, p├«n─â la expirarea termenelor prev─âzute la alin.(1), persoana va s─âv├«r┼či o infrac┼úiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicat─â pedeapsa cu ├«nchisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescrip┼úiei ├«n acest caz ├«ncepe din momentul s─âv├«r┼čirii unei infrac┼úiuni noi.
(5) Curgerea prescrip┼úiei se suspend─â dac─â persoana care a s─âv├«r┼čit infrac┼úiunea se sustrage de la urm─ârirea penal─â sau de la judecat─â. ├Än aceste cazuri, curgerea prescrip┼úiei se reia din momentul re┼úinerii persoanei sau din momentul autodenun┼ú─ârii. ├Äns─â persoana nu poate fi tras─â la r─âspundere penal─â dac─â de la data s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii au trecut 25 de ani ┼či prescrip┼úia nu a fost ├«ntrerupt─â prin s─âv├«r┼čirea unei noi infrac┼úiuni.
(6) Aplicarea prescrip┼úiei fa┼ú─â de persoana care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune excep┼úional de grav─â se decide de c─âtre instan┼úa de judecat─â. Dac─â instan┼úa nu va g─âsi posibil─â aplicarea prescrip┼úiei ┼či liberarea de r─âspundere penal─â, deten┼úiunea pe via┼ú─â se va ├«nlocui cu ├«nchisoare pe 30 de ani.
(7) Termenele prescrip┼úiei de tragere la r─âspundere penal─â se reduc pe jum─âtate pentru persoanele care la data s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii erau minori.
(8) Prescrip┼úia nu se aplic─â persoanelor care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni contra p─âcii ┼či securit─â┼úii omenirii, infrac┼úiuni de r─âzboi sau alte infrac┼úiuni prev─âzute de tratatele interna┼úionale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul VII
PEDEAPSA PENAL─é

Articolul 61. No┼úiunea ┼či scopul┬ápedepsei penale
(1) Pedeapsa penal─â este o m─âsur─â de constr├«ngere statal─â ┼či un mijloc de corectare ┼či reeducare a condamnatului ce se aplic─â de instan┼úele de judecat─â, ├«n numele legii, persoanelor care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni, cauz├«nd anumite lipsuri ┼či restric┼úii drepturilor lor.
(2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echit─â┼úii sociale, corectarea condamnatului, precum ┼či prevenirea s─âv├«r┼čirii de noi infrac┼úiuni at├«t din partea condamna┼úilor, c├«t ┼či a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie s─â cauzeze suferin┼úe fizice ┼či nici s─â ├«njoseasc─â demnitatea persoanei condamnate.
Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate
persoanelor fizice
(1) Persoanelor fizice care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni li se pot aplica urm─âtoarele pedepse:
a) amend─â;
b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
c) retragere a gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) ┼či a distinc┼úiilor de stat;
[Art.62 al.(1) lit.c) modificat─â prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
d) munca neremunerată în folosul comunităţii;
f) închisoare;
g) detenţiune pe viaţă.
(2) ├Änchisoarea ┼či deten┼úiunea pe via┼ú─â se aplic─â numai ├«n calitate de pedepse principale.
(3) Munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii poate fi aplicat─â ca pedeaps─â principal─â sau ├«n cazul condamn─ârii cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei – ├«n calitate de obliga┼úie pentru perioada termenului de prob─â.
(4) Amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate se aplic─â at├«t ca pedepse principale, c├«t ┼či ca pedepse complementare.
(5) Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) ┼či a distinc┼úiilor de stat se aplic─â numai ├«n calitate de pedeaps─â complementar─â.
[Art.62 al.(5) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate
persoanelor juridice
(1) Persoanelor juridice li se pot aplica urm─âtoarele pedepse:
a) amend─â;
b) privare de dreptul de a exercita o anumit─â activitate;
c) lichidare.
(2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.
(3) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumit─â activitate ┼či lichidarea acesteia se aplic─â at├«t ca pedepse principale, c├«t ┼či ca pedepse complementare.
Articolul 64. Amenda
(1) Amenda este o sanc┼úiune pecuniar─â ce se aplic─â de instan┼úa de judecat─â ├«n cazurile ┼či ├«n limitele prev─âzute de prezentul cod.
(2) Amenda se stabile┼čte ├«n unit─â┼úi conven┼úionale. Unitatea conven┼úional─â de amend─â este egal─â cu┬á20 de lei.
(3) M─ârimea amenzii pentru persoanele fizice se stabile┼čte ├«n limitele de la 150 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale, ├«n func┼úie de caracterul ┼či gravitatea infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite, ┼úin├«ndu-se cont de situa┼úia material─â a celui vinovat, iar pentru infrac┼úiunile comise din interes material ÔÇô p├«n─â la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale, lu├«ndu-se ca baz─â m─ârimea unit─â┼úii conven┼úionale la momentul s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii.
(4) ├Än cazurile prev─âzute la art.21 alin. (3), m─ârimea amenzii pentru persoanele juridice se stabile┼čte ├«n limitele de la 500 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale,┬á├«n func┼úie de caracterul ┼či gravitatea infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite, de m─ârimea daunei cauzate, lu├«ndu-se ├«n considerare situa┼úia economico-financiar─â a persoanei juridice. ├Än caz de eschivare cu rea-voin┼ú─â a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instan┼úa de judecat─â poate s─â ├«nlocuiasc─â suma neachitat─â a amenzii cu urm─ârirea patrimoniului.
(5) ├Än caz de eschivare cu rea-voin┼ú─â a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeaps─â principal─â sau complementar─â, instan┼úa de judecat─â poate s─â ├«nlocuiasc─â suma neachitat─â a amenzii cu ├«nchisoare ├«n limitele termenelor prev─âzute la art.70. Suma amenzii se ├«nlocuie┼čte cu ├«nchisoare, calcul├«ndu-se o lun─â de ├«nchisoare pentru 50 unit─â┼úi conven┼úionale.
(6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea corespunzătoare.
(7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 50 unităţi convenţionale de amendă.
Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate
(1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate const─â ├«n interzicerea de a ocupa o func┼úie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii.
(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani.
(3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate poate fi aplicat─â ca pedeaps─â complementar─â ┼či ├«n cazurile c├«nd nu este prev─âzut─â ├«n calitate de pedeaps─â pentru infrac┼úiunile din Partea special─â a prezentului cod, dac─â, ┼úin├«nd cont de caracterul infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite de cel vinovat ├«n timpul ├«ndeplinirii obliga┼úiilor de serviciu sau ├«n timpul exercit─ârii unei anumite activit─â┼úi, instan┼úa de judecat─â va considera imposibil─â p─âstrarea de c─âtre acesta a dreptului de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate.
(4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul ei se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.
Articolul 66.  Retragerea gradului militar sau special, a
unui titlu special, a gradului de calificare
(clasificare) ┼či a distinc┼úiilor de stat
├Än caz de condamnare pentru o infrac┼úiune grav─â, deosebit de grav─â sau excep┼úional de grav─â, instan┼úa de judecat─â,┬á┼úin├«nd cont de circumstan┼úele s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii, poate retrage condamnatului gradul militar sau special, titlul special, gradul de calificare (clasificare) ┼či distinc┼úiile de stat.
[Art.66 modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
Articolul 67. Munca neremunerată în folosul
comunităţii
(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale.
(11) ├Än cazul militarilor ├«n termen ┼či militarilor cu termen redus, munca neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii const─â ├«n antrenarea condamna┼úilor ├«n timpul liber de ┼čedin┼úe, stabilite ├«n conformitate cu cerin┼úele regulamentelor militare, la munc─â, determinat─â de comandantul unit─â┼úii militare.
(2) Munca neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii se stabile┼čte pe un termen de la 60 la 240 de ore ┼či este executat─â de la 2 la 4 ore pe zi.
(3) ├Än caz de eschivare cu rea-voin┼ú─â a condamnatului de la munca neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii, ea se ├«nlocuie┼čte cu ├«nchisoare, calcul├«ndu-se o zi de ├«nchisoare pentru 2 ore de munc─â neremunerat─â┬á├«n folosul comunit─â┼úii. ├Än acest caz, termenul ├«nchisorii poate fi┬ámai mic de 6 luni.
(4) Munca neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii nu poate fi aplicat─â persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I ┼či II, militarilor prin contract, femeilor gravide, femeilor care au copii ├«n v├«rst─â de p├«n─â la 8 ani, persoanelor care nu au atins v├«rsta de 16 ani ┼či persoanelor care au atins v├«rsta de pensionare.
(5) Munca neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii va fi prestat─â timp de cel mult 18 luni, timp┬ácare se calculeaz─â de la data r─âm├«nerii definitive a hot─âr├«rii judec─âtore┼čti.
(6) Militarii ├«n termen ┼či militarii cu termen redus condamna┼úi la munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii execut─â aceast─â pedeaps─â ├«n unitatea militar─â.
Articolul 70. Închisoarea
(1) ├Änchisoarea const─â ├«n privarea de libertate a persoanei vinovate de s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni prin izolarea impus─â a acesteia de mediul normal de via┼ú─â ┼či plasarea ei, ├«n baza hot─âr├«rii instan┼úei de judecat─â, pe un anumit termen, ├«ntr-un penitenciar.
(2) ├Änchisoarea se stabile┼čte pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.
(3)┬áLa stabilirea pedepsei ├«nchisorii pentru persoana care, la data s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii, nu a atins v├«rsta de 18 ani, termenul┬á├«nchisorii se stabile┼čte din maximul pedepsei,┬áprev─âzute de legea penal─â┬ápentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â, reduse la jum─âtate.
(4) La stabilirea pedepsei definitive ├«n caz de concurs de infrac┼úiuni, pedeapsa ├«nchisorii nu poate dep─â┼či 25 de ani pentru adul┼úi ┼či 12 ani ┼či 6 luni pentru minori, iar ├«n caz de cumul de sentin┼úe – de 30 ani pentru adul┼úi ┼či 15 ani pentru minori.
(5) În cazul înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu o pedeapsă mai blîndă, cu titlu de graţiere, se aplică închisoarea pe un termen de 30 de ani.
Articolul 71. Detenţiunea pe viaţă
(1) Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii.
(2) Deten┼úiunea pe via┼ú─â se┬ástabile┼čte numai pentru infrac┼úiunile excep┼úional de grave.
(3)┬áDeten┼úiunea pe via┼ú─â nu poate fi aplicat─â femeilor ┼či┬áminorilor.
Articolul 72. Categoriile penitenciarelor  în care
se execută pedeapsa cu închisoare
(1) Pedeapsa  cu închisoare se execută în următoarele penitenciare:
a) de tip deschis;
b) de tip semiînchis;
c) de tip închis.
(2) ├Än penitenciare de tip deschis execut─â pedeapsa persoanele condamnate la ├«nchisoare pentru infrac┼úiuni s─âv├«r┼čite din impruden┼ú─â.
(3) ├Än penitenciare de tip semi├«nchis execut─â pedeapsa persoanele condamnate la ├«nchisoare pentru infrac┼úiuni u┼čoare, mai pu┼úin grave ┼či grave, s─âv├«r┼čite cu inten┼úie.
(4) ├Än penitenciare de tip ├«nchis execut─â pedeapsa persoanele condamnate la ├«nchisoare pentru infrac┼úiuni deosebit de grave ┼či excep┼úional de grave, precum ┼či persoanele care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni ce constituie recidiv─â.
(5) Persoanele care nu au atins┬áv├«rsta de 18 ani execut─â pedeapsa cu ├«nchisoare ├«n penitenciare pentru minori, ┼úin├«ndu-se cont de personalitatea condamnatului, antecedentele penale ┼či gradul prejudiciabil al infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite.
(6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.
(7) Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată în corespundere cu legislaţia.
Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul
de a exercita o anumit─â activitate
(1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumit─â activitate const─â ├«n stabilirea interdic┼úiei de a ├«ncheia anumite tranzac┼úii, de a emite ac┼úiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subven┼úii, ├«nlesniri ┼či alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activit─â┼úi.
(2) Privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate poate fi limitat─â la un anumit teritoriu sau la o anumit─â perioad─â a anului ┼či se stabile┼čte pe un termen de p├«n─â la 5 ani sau pe un termen nelimitat.
Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice
(1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecinţelor prevăzute de legislaţia civilă.
(2) Lichidarea persoanei juridice se stabile┼čte ├«n cazul ├«n care instan┼úa de judecat─â constat─â c─â gravitatea infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite face imposibil─â p─âstrarea unei atare persoane juridice ┼či prelungirea activit─â┼úii ei.

Capitolul VIII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Articolul 75. Criteriile generale de individualizare
a pedepsei
(1) Persoanei recunoscute vinovate de s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni i se aplic─â o pedeaps─â echitabil─â ├«n limitele fixate ├«n Partea special─â a prezentului cod ┼či ├«n strict─â conformitate cu dispozi┼úiile P─âr┼úii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei ┼či termenului pedepsei, instan┼úa de judecat─â ┼úine cont de gravitatea infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstan┼úele cauzei care atenueaz─â ori agraveaz─â r─âspunderea, de influen┼úa pedepsei aplicate asupra corect─ârii ┼či reeduc─ârii vinovatului, precum ┼či de condi┼úiile de via┼ú─â ale familiei acestuia.
(2) O pedeaps─â mai aspr─â, din num─ârul celor alternative┬áprev─âzute pentru s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, se stabile┼čte numai ├«n cazul ├«n care o pedeaps─â mai bl├«nd─â, din num─ârul celor men┼úionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
(3) Pentru┬ás─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare sau┬ámai pu┼úin grave,┬ápedeapsa se aplic─â minorului┬ánumai┬ádac─â se apreciaz─â┬ác─â┬áluarea m─âsurii┬ácu caracter educativ nu┬áeste suficient─â┬ápentru corectarea minorului.
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante:
a) s─âv├«r┼čirea pentru prima dat─â a unei infrac┼úiuni u┼čoare sau mai pu┼úin grave;
b) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii de c─âtre un minor;
c) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii ca urmare a unui concurs de ├«mprejur─âri grele de ordin personal sau familial;
d) s─âv├«r┼čirea faptei de o persoan─â cu responsabilitate redus─â;
e)┬áprevenirea de c─âtre vinovat a urm─ârilor prejudiciabile ale infrac┼úiunii s─âv├«r┼čite, repararea benevol─â a pagubei pricinuite sau ├«nl─âturarea daunei cauzate;
f) autodenun┼úarea, contribuirea activ─â la descoperirea infrac┼úiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoa┼čterea vinov─â┼úiei;
g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
h) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii ca rezultat al constr├«ngerii fizice sau psihice, ce nu ├«nl─âtur─â caracterul penal al faptei, sau dat─â fiind dependen┼úa material─â, de serviciu sau de alt─â natur─â;
i) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii de c─âtre o persoan─â ├«n stare de ebrietate, provocat─â de consumarea involuntar─â sau for┼úat─â a substan┼úelor men┼úionate la art.24 sau de consumarea de aceste substan┼úe f─âr─â a fi con┼čtient─â de efectul lor;
j) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii cu dep─â┼čirea limitelor legale ale legitimei ap─âr─âri, re┼úinerii infractorului, st─ârii de extrem─â necesitate, riscului ├«ntemeiat sau ca rezultat al execut─ârii ordinului sau dispozi┼úiei superiorului;
k) afectarea grav─â, prin infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â, a f─âptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicat─â pentru el, din cauza v├«rstei ├«naintate a acestuia, st─ârii s─ân─ât─â┼úii lui sau altor circumstan┼úe;
l) expirarea, de la momentul comiterii infrac┼úiunii, a cel pu┼úin 2/3 din termenul de prescrip┼úie pentru tragerea la r─âspundere penal─â, prev─âzut pentru aceast─â infrac┼úiune, sau dep─â┼čirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ┼úin├«ndu-se cont de natura faptei, dac─â tergiversarea nu a fost provocat─â de f─âptuitor.
(2) Instan┼úa de judecat─â poate considera drept circumstan┼úe atenuante ┼či alte circumstan┼úe, neprev─âzute la alin.(1).
(3) La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii.
Articolul 77. Circumstanţele agravante
(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante:
a) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii de c─âtre o persoan─â care anterior a fost condamnat─â pentru infrac┼úiune similar─â sau pentru alte fapte care au relevan┼ú─â pentru cauz─â;
b) provocarea prin infracţiune a unor urmări grave;
c) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii prin orice form─â de participa┼úie;
d) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii din motive de ur─â social─â, na┼úional─â, rasial─â sau religioas─â;
e) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii cu bun─â ┼čtiin┼ú─â ├«mpotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
f) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii asupra unei persoane ├«n leg─âtur─â cu ├«ndeplinirea de c─âtre ea a obliga┼úiilor de serviciu sau ob┼čte┼čti;
g) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii prin intermediul minorilor, persoanelor aflate ├«n dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de f─âptuitor;
h) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii prin acte de o deosebit─â cruzime sau prin batjocorirea victimei;
i) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii prin mijloace care prezint─â un pericol social sporit;
j) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii de c─âtre o persoan─â ├«n stare de ebrietate, provocat─â de consumarea substan┼úelor men┼úionate la art.24. Instan┼úa de judecat─â este ├«n drept, ├«n func┼úie de caracterul infrac┼úiunii, s─â nu considere aceasta ca o circumstan┼ú─â agravant─â;
k) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii cu folosirea armei, a muni┼úiilor, a substan┼úelor explozive ori a dispozitivelor ce le imit─â, a mijloacelor tehnice special preg─âtite, a substan┼úelor nocive ┼či radioactive, a preparatelor medicamentoase ┼či a altor preparate chimico-farmacologice, precum ┼či cu aplicarea constr├«ngerii fizice sau psihice;
m) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii profit├«nd de starea excep┼úional─â, de calamit─â┼úile naturale, precum ┼či de dezordini de mas─â;
n) s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii cu folosirea ├«ncrederii acordate.
(2) Dacă circumstanţele menţionate la alin.(1) sînt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante.
Articolul 78. Efectele circumstanţelor atenuante
┼či agravante
(1) ├Än cazul ├«n care instan┼úa de judecat─â constat─â circumstan┼úe atenuante la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, pedeapsa principal─â se reduce sau se schimb─â dup─â cum urmeaz─â:
a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă pînă la acest minim;
b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî pînă la limita de jos;
c) dac─â pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â se prevede deten┼úiune pe via┼ú─â, aceasta se ├«nlocuie┼čte cu ├«nchisoare de la 15 la 25 de ani.
(2) ├Än cazul ├«n care instan┼úa de judecat─â constat─â circumstan┼úe atenuante la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, pedeapsa complementar─â, prev─âzut─â de lege pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â, poate fi ├«nl─âturat─â.
(3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.
(4) ├Än caz de concurs al circumstan┼úelor agravante ┼či celor atenuante, cobor├«rea pedepsei p├«n─â la minimul sau ridicarea ei p├«n─â la maximul prev─âzut la articolul corespunz─âtor din Partea special─â a prezentului cod nu este obligatorie.
(5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79.
Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde
decît cea prevăzută de lege
(1) ┼óin├«nd cont de circumstan┼úele excep┼úionale ale cauzei, legate de scopul ┼či motivele faptei, de rolul vinovatului ├«n s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, de comportarea lui ├«n timpul ┼či dup─â consumarea infrac┼úiunii, de alte circumstan┼úe care mic┼čoreaz─â esen┼úial gravitatea faptei ┼či a consecin┼úelor ei, precum ┼či de contribuirea activ─â a participantului unei infrac┼úiuni s─âv├«r┼čite ├«n grup la descoperirea acesteia, instan┼úa de judecat─â poate aplica o pedeaps─â sub limita minim─â, prev─âzut─â de legea penal─â pentru infrac┼úiunea respectiv─â, sau una mai bl├«nd─â, de alt─â categorie, ori poate s─â nu aplice pedeapsa complementar─â obligatorie. Minoratul┬ápersoanei care a s─âv├«r┼čit infrac┼úiunea se consider─â circumstan┼ú─â excep┼úional─â.
(3) ├Än cazul condamn─ârii persoanelor adulte pentru comiterea infrac┼úiunilor deosebit de grave, instan┼úa de judecat─â poate aplica o pedeaps─â sub limita minim─â prev─âzut─â de legea penal─â, dar constituind cel pu┼úin dou─â treimi din minimul┬ápedepsei prev─âzute de prezentul cod pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â.
(4) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau în cazul recidivei de infracţiuni.
Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii
acordului de recunoa┼čtere a vinov─â┼úiei
├Än cazul ├«n care persoana pus─â sub ├«nvinuire ├«ncheie un acord de recunoa┼čtere a vinov─â┼úiei, iar instan┼úa de judecat─â accept─â acest acord, pedeapsa pentru infrac┼úiunea imputat─â se reduce cu o treime din pedeapsa maxim─â prev─âzut─â pentru aceast─â infrac┼úiune.
Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea
neconsumat─â
(1) La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se ţine cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă pînă la capăt.
(2) M─ârimea pedepsei pentru preg─âtirea de infrac┼úiune ce nu constituie o recidiv─â nu poate dep─â┼či jum─âtate din maximul celei mai aspre pedepse prev─âzute la articolul corespunz─âtor din Partea special─â a prezentului cod pentru infrac┼úiunea consumat─â.
(3) M─ârimea pedepsei pentru tentativ─â de infrac┼úiune ce nu constituie o recidiv─â nu poate dep─â┼či trei p─âtrimi din maximul celei mai aspre pedepse prev─âzute la articolul corespunz─âtor din Partea special─â a prezentului cod pentru infrac┼úiunea consumat─â.
(4) Pentru preg─âtirea de infrac┼úiune ┼či tentativa de infrac┼úiune deten┼úiunea pe via┼ú─â nu se aplic─â.
Articolul 82. Aplicarea pedepsei pentru recidiv─â
de infracţiuni
(1) La aplicarea pedepsei pentru recidiv─â, recidiv─â periculoas─â ┼či recidiv─â deosebit de periculoas─â de infrac┼úiuni se ┼úine cont de num─ârul, caracterul, gravitatea ┼či urm─ârile infrac┼úiunilor s─âv├«r┼čite anterior, de circumstan┼úele ├«n virtutea c─ârora pedeapsa anterioar─â a fost insuficient─â pentru corectarea vinovatului, precum ┼či de caracterul, gravitatea ┼či urm─ârile infrac┼úiunii noi.
(2) M─ârimea pedepsei pentru recidiv─â nu poate fi mai mic─â de jum─âtate, pentru recidiv─â periculoas─â este de cel┬ápu┼úin dou─â treimi, iar pentru recidiv─â deosebit de periculoas─â ÔÇô de cel pu┼úin trei p─âtrimi din maximul celei mai aspre pedepse prev─âzute la articolul corespunz─âtor din Partea special─â a prezentului cod.
Articolul 83. Aplicarea pedepsei pentru participaţie
Organizatorul, instigatorul ┼či complicele la o infrac┼úiune, prev─âzut─â de legea penal─â, s─âv├«r┼čit─â cu inten┼úie se sanc┼úioneaz─â cu pedeapsa prev─âzut─â de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ┼úine cont de contribu┼úia fiec─âruia la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, precum ┼či de prevederile art.75.
Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui
concurs de infracţiuni
(1) Dac─â o persoan─â este declarat─â vinovat─â de s─âv├«r┼čirea a dou─â sau mai multor infrac┼úiuni prev─âzute de diferite articole ale P─âr┼úii speciale a prezentului cod, f─âr─â s─â fi fost condamnat─â pentru vreuna din ele, instan┼úa de judecat─â, pronun┼ú├«nd pedeapsa pentru fiecare infrac┼úiune aparte, stabile┼čte pedeapsa definitiv─â pentru concurs de infrac┼úiuni prin cumul, total sau par┼úial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de ├«nchisoare, iar ├«n privin┼úa persoanelor care nu au atins v├«rsta de 18 ani – pe un termen┬ánu mai mare de 12 ani ┼či┬á6 luni. ├Än cazul ├«n care persoana este declarat─â vinovat─â de s─âv├«r┼čirea a dou─â sau mai multor infrac┼úiuni u┼čoare ┼či/sau mai pu┼úin grave, pedeapsa definitiv─â poate fi stabilit─â ┼či prin absorbirea pedepsei mai u┼čoare de pedeapsa mai aspr─â.
(2) La pedeapsa principal─â aplicat─â ├«n cazul unui concurs de infrac┼úiuni poate fi ad─âugat─â oricare din pedepsele complementare prev─âzute la articolele corespunz─âtoare din Partea special─â a prezentului cod, care stabilesc r─âspunderea pentru infrac┼úiunile de a c─âror s─âv├«r┼čire persoana a fost declarat─â vinovat─â. Pedeapsa complementar─â definitiv─â stabilit─â prin cumul, total sau par┼úial, al pedepselor complementare aplicate nu poate dep─â┼či termenul sau m─ârimea maxim─â prev─âzut─â de Partea general─â a prezentului cod pentru aceast─â categorie de pedepse.
(3) Dac─â pentru infrac┼úiunile care intr─â ├«n concurs s├«nt stabilite pedepse principale de diferite categorii, a c─âror cumulare nu este prev─âzut─â de art.87, ┼či instan┼úa de judecat─â nu va g─âsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de c─âtre alta, ele se execut─â de sine st─ât─âtor.
(4) Conform prevederilor alin.(1)-(3) se stabile┼čte pedeapsa ┼či┬á├«n cazul┬á├«n care, dup─â pronun┼úarea sentin┼úei, se constat─â c─â persoana condamnat─â este vinovat─â ┼či de comiterea unei alte infrac┼úiuni s─âv├«r┼čite ├«nainte de pronun┼úarea sentin┼úei ├«n prima cauz─â. ├Än acest caz, ├«n termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau par┼úial, ├«n baza primei sentin┼úe.
(5) ├Än cazul unui concurs de infrac┼úiuni, c├«nd s-a stabilit o pedeaps─â cu deten┼úiune pe via┼ú─â ┼či una sau mai multe pedepse cu ├«nchisoare ori alte categorii de pedepse, se aplic─â ca pedeaps─â definitiv─â deten┼úiunea pe via┼ú─â.
Articolul 85. Aplicarea pedepsei în cazul unui
cumul de sentinţe
(1) Dac─â, dup─â pronun┼úarea sentin┼úei, dar ├«nainte de executarea complet─â a pedepsei, condamnatul a s─âv├«r┼čit o nou─â infrac┼úiune, instan┼úa de judecat─â adaug─â, ├«n ├«ntregime sau par┼úial, la pedeapsa aplicat─â prin noua sentin┼ú─â partea neexecutat─â a pedepsei stabilite de sentin┼úa anterioar─â. ├Än acest caz, pedeapsa definitiv─â nu poate dep─â┼či termenul de 30 de ani de ├«nchisoare, iar ├«n privin┼úa persoanelor care nu au atins v├«rsta de 18 ani – termenul de 15 ani.
(2) Cumularea pedepselor complementare în cazul unui cumul de sentinţe se efectuează în condiţiile art.84 alin.(2).
(3) Pedeapsa definitiv─â ├«n cazul unui cumul de sentin┼úe trebuie s─â fie mai mare dec├«t pedeapsa stabilit─â pentru s─âv├«r┼čirea unei noi infrac┼úiuni ┼či dec├«t partea neexecutat─â a pedepsei pronun┼úate prin sentin┼úa anterioar─â a instan┼úei de judecat─â.
(4) La cumularea pedepselor, dacă prin una din sentinţe este stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pedeapsa definitivă va fi detenţiunea pe viaţă.
Articolul 86. Aplicarea pedepsei în cazul executării
hotărîrii unui stat străin
(1) La executarea hot─âr├«rii unui stat str─âin, instan┼úa de judecat─â ├«nlocuie┼čte sanc┼úiunea privativ─â de libertate pronun┼úat─â ├«n statul str─âin cu o sanc┼úiune prev─âzut─â de propria lege penal─â pentru aceea┼či fapt─â, f─âr─â a agrava situa┼úia penal─â a condamnatului stabilit─â prin hot─âr├«rea statului str─âin. Dac─â legea statului str─âin prevede o sanc┼úiune mai mic─â dec├«t minimul prev─âzut ├«n legea intern─â, instan┼úa de judecat─â nu va fi legat─â de acest minim ┼či va aplica o sanc┼úiune corespunz─âtoare sanc┼úiunii┬ápronun┼úate ├«n statul str─âin.
(2) Orice parte a sanc┼úiunii pronun┼úate ├«n statul str─âin ┼či orice perioad─â de deten┼úie provizorie executate de condamnat se deduc integral prin hot─âr├«rea instan┼úei de judecat─â privind recunoa┼čterea hot─âr├«rii statului str─âin.
(3) La executarea hot─âr├«rii statului str─âin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani, instan┼úa de judecat─â va stabili cuantumul acesteia ├«n moned─â na┼úional─â, aplic├«nd cursul oficial al leului moldovenesc valabil la momentul pronun┼ú─ârii hot─âr├«rii privind recunoa┼čterea hot─âr├«rii statului str─âin, f─âr─â a dep─â┼či maximul sanc┼úiunii fixat de c─âtre statul str─âin pentru o astfel de fapt─â.
[Art.86 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(4) Amenzile ┼či confisc─ârile de bunuri rezultate din executarea hot─âr├«rilor unui┬ástat┬ástr─âin revin Republicii Moldova, f─âr─â a fi prejudiciate drepturile statelor ter┼úe.
Articolul 87. Modul determin─ârii termenului pedepsei
definitive în cazul cumulării diferitelor
pedepse
(1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe, unei zile de închisoare îi corespund 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
(2) Celelalte pedepse cumulate cu închisoarea se execută de sine stătător.
Articolul 88. Calcularea termenelor pedepsei
┼či computarea arestului preventiv
(1) Termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate ┼či de ├«nchisoare se calculeaz─â ├«n luni ┼či ani, iar cele de munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii – ├«n ore.
(2) La computarea sau cumularea pedepselor men┼úionate la alin.(1), cu excep┼úia muncii neremunerate ├«n folosul comunit─â┼úii, precum ┼či la ├«nlocuirea pedepsei, se admite calcularea acestora┬á├«n zile.
(3) Timpul afl─ârii persoanei sub arest preventiv p├«n─â la judecarea cauzei se include ├«n termenul ├«nchisorii,┬ácalcul├«ndu-se o zi pentru o zi, iar ├«n termenul muncii neremunerate ├«n folosul comunit─â┼úii ÔÇô calcul├«ndu-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii.
(4) Durata arestului preventiv ┼či cea a execut─ârii pedepsei cu ├«nchisoare, aplicate prin hot─âr├«re a┬áinstan┼úei de judecat─â, pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â ├«n str─âin─âtate se includ ├«n termenul pedepsei, ├«n cazul extr─âd─ârii persoanei ├«n condi┼úiile legii, calcul├«ndu-se o zi pentru o zi.
(5) Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, instanţa de judecată, ţinînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.
(6) Timpul ├«n care condamnatul, ├«n cursul execut─ârii pedepsei, urmeaz─â un tratament spitalicesc se include ├«n durata execut─ârii pedepsei, cu excep┼úia cazului ├«n care ┼či-a provocat singur boala, fapt ce s-a constatat ├«n cursul execut─ârii pedepsei. ├Än durata execut─ârii pedepsei cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii nu se include timpul ├«n care condamnatul lipse┼čte de la locul de munc─â.

Capitolul IX
LIBERAREA DE PEDEAPSA PENAL─é

Articolul 89. No┼úiunea ┼či categoriile liber─ârii
de pedeapsa penal─â
(1) Prin liberare de pedeapsa penal─â se ├«n┼úelege eliberarea persoanei care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune de la executarea real─â, par┼úial─â sau total─â, a pedepsei penale pronun┼úate prin hot─âr├«re a instan┼úei de judecat─â.
(2) Liberarea de pedeapsa penal─â se efectueaz─â prin:
a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei;
b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;
c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;
d) liberarea de pedeaps─â a minorilor;
e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;
f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave;
g) am├«narea execut─ârii pedepsei pentru femei gravide ┼či femei care au copii ├«n v├«rst─â de p├«n─â la 8 ani.
Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei
(1) Dac─â, la stabilirea pedepsei cu ├«nchisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite cu inten┼úie ┼či de cel┬ámult 7 ani pentru infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite din impruden┼ú─â, instan┼úa de judecat─â, ┼úin├«nd cont de circumstan┼úele cauzei ┼či de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia c─â nu este ra┼úional ca acesta s─â execute pedeapsa stabilit─â, ea poate dispune suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei aplicate vinovatului, indic├«nd numaidec├«t ├«n hot─âr├«re motivele condamn─ârii cu suspendare condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei ┼či termenul de prob─â. ├Än acest caz, instan┼úa de judecat─â dispune neexecutarea pedepsei aplicate dac─â, ├«n termenul de prob─â pe care l-a fixat, condamnatul nu va s─âv├«r┼či o nou─â infrac┼úiune ┼či, prin comportare exemplar─â ┼či munc─â cinstit─â, va ├«ndrept─â┼úi ├«ncrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comport─ârii celor condamna┼úi cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei ├«l exercit─â organele competente, iar asupra comport─ârii militarilor ÔÇô comandamentul militar respectiv.
(2) Termenul de prob─â se stabile┼čte de instan┼úa de judecat─â ├«n limitele de la 1 an la 5 ani.
(4)┬áPersoanelor care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni deosebit de grave ┼či excep┼úional de grave, precum ┼či ├«n cazul recidivei, condamnarea cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei nu se aplic─â.
(5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare.
(6) Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat:
a) s─â nu-┼či schimbe domiciliul f─âr─â consim┼ú─âm├«ntul organului competent;
b) s─â nu frecventeze anumite locuri;
c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;
c1) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;
    [Art.90 al.(6), lit.c1) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
d) să acorde o susţinere materială familiei victimei;
e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă.
(7) În decursul termenului de probă, instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi.
(8) Dac─â, dup─â expirarea a cel pu┼úin jum─âtate din termenul de prob─â, condamnatul cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei a avut o comportare corect─â ┼či exemplar─â, a reparat integral dauna, instan┼úa de judecat─â, la propunerea organului care exercit─â controlul asupra comport─ârii celui condamnat cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei, poate pronun┼úa o ├«ncheiere cu privire la anularea condamn─ârii ┼či stingerea antecedentelor penale.
(9) ├Än cazul ├«n care cel condamnat cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei, ├«n decursul termenului de prob─â, ├«ncalc─â ├«n mod sistematic obliga┼úiile stabilite sau ordinea public─â, fiind supus r─âspunderii administrative, sau, p├«n─â la expirarea termenului de prob─â, nu a executat cu rea-voin┼ú─â obliga┼úia de a repara dauna cauzat─â instan┼úa de judecat─â, la propunerea organului care exercit─â controlul asupra comport─ârii celor condamna┼úi cu suspendarea execut─ârii pedepsei, poate pronun┼úa o ├«ncheiere cu privire la anularea condamn─ârii cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei ┼či la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilit─â prin hot─âr├«rea instan┼úei de judecat─â.
(10) ├Än cazul ├«n care cel condamnat cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei s─âv├«r┼če┼čte ├«n termenul de prob─â o nou─â infrac┼úiune inten┼úionat─â, instan┼úa de judecat─â ├«i stabile┼čte o pedeaps─â ├«n condi┼úiile art.85.
(11) ├Än cazul ├«n care cel condamnat cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei s─âv├«r┼če┼čte ├«n termenul de prob─â o infrac┼úiune din impruden┼ú─â sau o infrac┼úiune inten┼úionat─â mai pu┼úin grav─â, problema anul─ârii sau men┼úinerii condamn─ârii cu suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei se solu┼úioneaz─â de c─âtre instan┼úa de judecat─â.
Articolul 91. Liberarea condiţionată de pedeapsă
înainte de termen
(1) Persoanelor care execut─â pedeapsa cu ├«nchisoare, care au reparat integral daunele cauzate de infrac┼úiunea pentru care s├«nt condamnate, care au participat la executarea ┼či care nu au refuzat executarea, ├«n conformitate cu prevederile art.253 din Codul de executare, a muncilor remunerate sau neremunerate de ├«ngrijire sau amenajare a penitenciarului ┼či a teritoriului, de ├«mbun─ât─â┼úire a condi┼úiilor de trai ┼či medico-sanitare de deten┼úie li se poate aplica liberarea condi┼úionat─â de pedeaps─â ├«nainte de termen dac─â instan┼úa de judecat─â va considera posibil─â corectarea condamnatului f─âr─â executarea deplin─â a pedepsei. Totodat─â, persoana poate fi liberat─â, ├«n ├«ntregime sau par┼úial, ┼či de pedeapsa complementar─â.
(2) Aplicînd liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat.
(3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza propunerii organului care exercită controlul asupra executării pedepsei.
(4) Liberarea condi┼úionat─â de pedeaps─â ├«nainte de termen poate fi aplicat─â dac─â condamnatul, care la momentul s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii a atins v├«rsta de 18 ani, a executat efectiv:
a) cel pu┼úin jum─âtate din termenul de pedeaps─â stabilit pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare sau mai pu┼úin grave;
b) cel pu┼úin dou─â treimi din termenul de pedeaps─â stabilit pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni grave;
c) cel pu┼úin trei p─âtrimi din termenul de pedeaps─â stabilit pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni deosebit de grave sau excep┼úional de grave, precum ┼či din pedeapsa aplicat─â persoanei anterior liberate condi┼úionat de pedeaps─â ├«nainte de termen, dac─â liberarea condi┼úionat─â de pedeaps─â ├«nainte de termen a fost anulat─â ├«n condi┼úiile alin.(8).
(5) Persoana care execut─â pedeapsa deten┼úiunii pe via┼ú─â poate fi liberat─â condi┼úionat de pedeaps─â ├«nainte de termen dac─â instan┼úa de judecat─â va considera c─â nu mai exist─â necesitatea execut─ârii de mai departe a pedepsei ┼či dac─â aceast─â persoan─â a executat efectiv cel pu┼úin 30 de ani de ├«nchisoare.
(6) Liberarea condi┼úionat─â de pedeaps─â ├«nainte de termen poate fi aplicat─â minorilor dac─â ace┼čtia au executat efectiv:
a) cel pu┼úin o treime din termenul de pedeaps─â stabilit pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare sau mai pu┼úin grave;
b) cel pu┼úin jum─âtate din termenul de pedeaps─â stabilit pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni grave;
c) cel pu┼úin dou─â treimi din termenul de pedeaps─â stabilit pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni deosebit de grave sau excep┼úional de grave.
(7) Controlul asupra comport─ârii celor libera┼úi condi┼úionat de pedeaps─â ├«nainte de termen ├«l exercit─â organele competente, iar asupra comport─ârii militarilor ÔÇô comandamentul militar respectiv.
(8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:
a) condamnatul ├«ncalc─â ordinea public─â, pentru care fapt i-a fost aplicat─â o sanc┼úiune contraven┼úional─â, sau se eschiveaz─â cu premeditare de la ├«ndeplinirea obliga┼úiilor stabilite de instan┼úa de judecat─â la aplicarea liber─ârii condi┼úionate de pedeaps─â ├«nainte de termen, instan┼úa de judecat─â, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronun┼úa o ├«ncheiere cu privire la anularea liber─ârii condi┼úionate de pedeaps─â ├«nainte de termen ┼či la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeaps─â neexecutat;
b) condamnatul s─âv├«r┼če┼čte din impruden┼ú─â o nou─â infrac┼úiune, anularea sau men┼úinerea liber─ârii condi┼úionate de pedeaps─â ├«nainte de termen se decide de instan┼úa de judecat─â;
c) condamnatul s─âv├«r┼če┼čte cu inten┼úie o nou─â infrac┼úiune, instan┼úa de judecat─â ├«i stabile┼čte pedeapsa ├«n condi┼úiile art.85. ├Än acela┼či mod se aplic─â pedeapsa ┼či ├«n cazul s─âv├«r┼čirii unei noi infrac┼úiuni din impruden┼ú─â dac─â instan┼úa de judecat─â anuleaz─â liberarea condi┼úionat─â de pedeaps─â ├«nainte de termen.
Articolul 92. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă
cu o pedeapsă mai blîndă
(1) ├Än privin┼úa persoanelor care execut─â pedeapsa cu ├«nchisoare pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare sau mai pu┼úin grave, instan┼úa de judecat─â, ┼úin├«nd cont de comportarea lor ├«n timpul execut─ârii pedepsei, poate pronun┼úa o ├«ncheiere cu privire la ├«nlocuirea p─âr┼úii neexecutate din pedeaps─â cu o pedeaps─â mai bl├«nd─â. Totodat─â, persoana poate fi liberat─â, ├«n ├«ntregime sau par┼úial, de la pedeapsa complementar─â.
(2) Înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă.
(3) La înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă, instanţa de judecată poate alege orice pedeapsă mai blîndă, din cele specificate la art.62, în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse.
Articolul 93. Liberarea de pedeaps─â a minorilor
(1) Minorii condamna┼úi pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare, mai pu┼úin grave sau┬ágrave pot fi libera┼úi de pedeaps─â de c─âtre instan┼úa de judecat─â dac─â se va constata c─â scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor ├«ntr-o institu┼úie special─â de ├«nv─â┼ú─âm├«nt ┼či de reeducare sau ├«ntr-o institu┼úie curativ─â ┼či de reeducare, precum ┼či prin aplicarea altor m─âsuri de constr├«ngere cu caracter educativ, prev─âzute la art.104.
(2) Internarea minorilor ├«ntr-o institu┼úie special─â de ├«nv─â┼ú─âm├«nt ┼či de reeducare sau ├«ntr-o institu┼úie curativ─â ┼či de reeducare se stabile┼čte de c─âtre instan┼úa de judecat─â pe un termen de p├«n─â la atingerea majoratului. Prelungirea termenului de aflare a persoanei ├«n aceste institu┼úii dup─â atingerea v├«rstei de 18 ani este permis─â numai p├«n─â la absolvirea unei ┼čcoli de cultur─â general─â sau de meserii.
Articolul 94. Liberarea de pedeaps─â datorit─â
schimbării situaţiei
Persoana care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune u┼čoar─â sau mai pu┼úin grav─â poate fi liberat─â de pedeaps─â dac─â se va constata c─â, la data judec─ârii cauzei, datorit─â schimb─ârii situa┼úiei, fapta s─âv├«r┼čit─â ┼či-a pierdut caracterul prejudiciabil ┼či, ├«n virtutea comport─ârii irepro┼čabile dup─â s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, persoana respectiv─â poate fi corectat─â f─âr─â executarea pedepsei.
Articolul 95. Liberarea de la executarea pedepsei
a persoanelor grav bolnave
(1) Persoana care, ├«n timpul execut─ârii pedepsei, s-a ├«mboln─âvit de o boal─â psihic─â, ce o lipse┼čte de posibilitatea de a-┼či da seama de ac┼úiunile sale sau de a le dirija, este liberat─â de executarea pedepsei. Acestei persoane instan┼úa de judecat─â ├«i poate aplica m─âsuri de constr├«ngere cu caracter medical.
(2) Persoana care, dup─â s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii sau ├«n timpul execut─ârii pedepsei, s-a ├«mboln─âvit de o boal─â grav─â, alta dec├«t cea specificat─â la alin.(1), ce ├«mpiedic─â executarea pedepsei, poate fi liberat─â de executarea pedepsei de c─âtre instan┼úa de judecat─â.
(4) Persoanele men┼úionate la alin.(1) ┼či (2), ├«n cazul ├«ns─ân─âto┼čirii lor, pot fi supuse pedepsei dac─â nu au expirat termenele prescrip┼úiei prev─âzute la art.60 ┼či 97.
Articolul 96. Amînarea executării pedepsei pentru
femei gravide ┼či femei care au copii
în vîrstă de pînă la 8 ani
(1) Femeilor condamnate gravide ┼či celor care au copii ├«n v├«rst─â de p├«n─â la 8 ani, cu excep┼úia celor condamnate la ├«nchisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infrac┼úiuni grave, deosebit de grave ┼či excep┼úional de grave ├«mpotriva persoanei, instan┼úa de judecat─â le poate am├«na executarea pedepsei p├«n─â la atingerea de c─âtre copil a v├«rstei de 8 ani.
(2) ├Än cazul ├«n care vreuna din persoanele condamnate, men┼úionate la alin.(1), a renun┼úat la copil sau continu─â s─â se eschiveze de la educarea lui dup─â avertismentul f─âcut de organul care exercit─â controlul asupra comportamentului condamnatei fa┼ú─â de care executarea pedepsei a fost am├«nat─â, instan┼úa de judecat─â, la propunerea organului nominalizat, poate s─â anuleze am├«narea execut─ârii pedepsei ┼či s─â trimit─â condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit ├«n hot─âr├«rea judec─âtoreasc─â.
(3) La atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani, instanţa de judecată:
a) liberează condamnata de executarea părţii neexecutate a pedepsei;
b) ├«nlocuie┼čte partea neexecutat─â a pedepsei cu o pedeaps─â mai bl├«nd─â;
c) trimite condamnata în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a pedepsei.
(4) Dac─â ├«n perioada am├«n─ârii execut─ârii pedepsei condamnata s─âv├«r┼če┼čte o nou─â infrac┼úiune, instan┼úa de judecat─â ├«i stabile┼čte o pedeaps─â ├«n condi┼úiile art.85.
Articolul 961. Dispunerea internării forţate  într-o
instituţie ftiziopneumologică
Dacă persoana în privinţa căreia se examinează chestiunea privind liberarea de pedeapsă conform art.91-96 este bolnavă de tuberculoză, instanţa de judecată poate dispune, în baza demersului administraţiei instituţiei penitenciare, internarea ei forţată într-o instituţie ftiziopneumologică.
Articolul 97.  Prescripţia executării sentinţei
de condamnare
(1) Sentinţa de condamnare nu se pune în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene, calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă:
a) 2 ani, ├«n caz de condamnare pentru o infrac┼úiune u┼čoar─â;
b) 6 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune mai puţin gravă;
c) 10 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune gravă;
d) 15 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune deosebit de gravă;
e) 20 de ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune excepţional de gravă.
(2) Termenele de prescrip┼úie a execut─ârii pedepsei se reduc pe jum─âtate pentru persoanele care, la data s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii, erau minori.
(3) Curgerea prescrip┼úiei se ├«ntrerupe dac─â persoana se sustrage de la executarea pedepsei sau dac─â, p├«n─â la expirarea termenelor prev─âzute la alin.(1) ┼či (2), s─âv├«r┼če┼čte cu inten┼úie o nou─â infrac┼úiune. ├Än cazul eschiv─ârii de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescrip┼úie ├«ncepe din momentul prezent─ârii persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul re┼úinerii acesteia, iar ├«n caz de comitere a unei noi infrac┼úiuni ÔÇô din momentul s─âv├«r┼čirii ei.
(4) Prescrip┼úia nu ├«nl─âtur─â executarea pedepselor principale stabilite pentru infrac┼úiunile contra p─âcii ┼či securit─â┼úii omenirii sau pentru infrac┼úiunile de r─âzboi, prev─âzute la art.135-137, 139 ┼či 143.

Capitolul X
MĂSURILE DE SIGURANŢĂ

Articolul 98. Scopul ┼či tipurile┬ám─âsurilor de siguran┼ú─â
(1) M─âsurile de siguran┼ú─â au drept scop ├«nl─âturarea unui pericol ┼či pre├«nt├«mpinarea s─âv├«r┼čirii faptelor prev─âzute de legea penal─â.
(2) Măsuri de siguranţă sînt:
a) măsurile de constrîngere cu caracter medical;
b) măsurile de constrîngere cu caracter educativ;
b1) castrarea chimic─â;
[Art.98 al.(2) lit.b1) introdusă prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12]
c) expulzarea;
d) confiscarea special─â.
Articolul 99. Aplicarea măsurilor de constrîngere
cu caracter medical
Persoanelor care au s─âv├«r┼čit fapte prev─âzute de legea penal─â ├«n stare de iresponsabilitate sau care au s─âv├«r┼čit asemenea fapte ├«n stare de responsabilitate, de responsabilitate redus─â, dar, p├«n─â la pronun┼úarea sentin┼úei sau ├«n timpul execut─ârii pedepsei, s-au ├«mboln─âvit de o boal─â psihic─â, din care cauz─â ele s├«nt incapabile s─â-┼či dea seama de ac┼úiunile lor sau s─â le dirijeze, instan┼úa de judecat─â poate s─â le aplice urm─âtoarele m─âsuri de constr├«ngere cu caracter medical, care se ├«nf─âptuiesc de c─âtre institu┼úiile curative ale organelor de ocrotire a s─ân─ât─â┼úii:
a) internarea ├«ntr-o institu┼úie psihiatric─â cu supraveghere obi┼čnuit─â;
b) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă.
Articolul 100. Internarea într-o instituţie psihiatrică
(1) Internarea ├«ntr-o institu┼úie psihiatric─â cu supraveghere obi┼čnuit─â poate fi aplicat─â de c─âtre┬áinstan┼úa de judecat─â unui alienat care, din cauza st─ârii psihice ┼či a caracterului faptei prejudiciabile s─âv├«r┼čite, are nevoie de ├«ngrijire spitaliceasc─â ┼či de tratament ├«n condi┼úii de supraveghere obi┼čnuit─â.
(2) Internarea ├«ntr-o institu┼úie psihiatric─â cu supraveghere riguroas─â poate fi aplicat─â de c─âtre instan┼úa de judecat─â unui alienat care, din cauza st─ârii psihice ┼či a caracterului faptei prejudiciabile s─âv├«r┼čite, prezint─â un pericol deosebit pentru societate ┼či are nevoie de ├«ngrijire spitaliceasc─â ┼či de tratament ├«n condi┼úii de supraveghere riguroas─â.
(3) Persoanele internate ├«n institu┼úii psihiatrice cu supraveghere riguroas─â s├«nt de┼úinute ├«n condi┼úii ce exclud posibilitatea s─âv├«r┼čirii de c─âtre ele a unei noi fapte prejudiciabile.
Articolul 101. Stabilirea, schimbarea, prelungirea ┼či
încetarea aplicării măsurilor de constrîngere
cu caracter medical alienaţilor
(1) Instan┼úa de judecat─â, consider├«nd c─â este necesar de a aplica o m─âsur─â de constr├«ngere cu caracter medical, alege forma acesteia ├«n func┼úie de boala mintal─â a persoanei, de caracterul ┼či gradul prejudiciabil al faptei s─âv├«r┼čite. Persoana supus─â tratamentului for┼úat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei institu┼úii medicale independente avizul asupra st─ârii de s─ân─âtate a persoanei c─âreia i se aplic─â m─âsuri de constr├«ngere cu caracter medical.
(2) Instan┼úa de judecat─â, ├«n temeiul avizului institu┼úiei medicale, dispune ├«ncetarea aplic─ârii m─âsurilor de constr├«ngere cu caracter medical ├«n cazul ├«ns─ân─âto┼čirii persoanei sau al unei astfel de schimb─âri a caracterului bolii care exclude necesitatea aplic─ârii acestor m─âsuri.
(3) Schimbarea m─âsurii de constr├«ngere cu caracter medical sau prelungirea termenului de aplicare a ei se face, de asemenea, de instan┼úa de judecat─â, at├«t din oficiu, c├«t ┼či la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia, ├«n baza unui control, efectuat cel pu┼úin o dat─â la 6 luni, privind necesitatea aplic─ârii acestei m─âsuri.
(4) Dac─â instan┼úa de judecat─â nu va g─âsi necesar─â aplicarea m─âsurilor de constr├«ngere cu caracter medical unui alienat, precum ┼či ├«n cazul ├«ncet─ârii aplic─ârii unor astfel de m─âsuri, ea ├«l poate ├«ncredin┼úa spre ├«ngrijire rudelor sau tutorilor, dar sub o supraveghere medical─â obligatorie.
Articolul 102. Deducerea duratei de aplicare a m─âsurilor
de constrîngere cu caracter medical
(1) Persoanei care,┬ádup─â s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii sau ├«n timpul execut─ârii pedepsei, s-a ├«mboln─âvit de o boal─â psihic─â, din┬ácare cauz─â ea este incapabil─â s─â-┼či dea seama de ac┼úiunile sale sau s─â le dirijeze, instan┼úa de judecat─â ├«i poate aplica pedeapsa dup─â ├«ns─ân─âto┼čire┬ádac─â nu a expirat termenul de prescrip┼úie sau dac─â nu exist─â alte motive pentru liberarea ei de r─âspundere penal─â ┼či de pedeaps─â.
(2) ├Än caz de aplicare a pedepsei dup─â ├«ns─ân─âto┼čire, durata de aplicare a m─âsurilor de constr├«ngere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei.
Articolul 103.  Aplicarea măsurilor de constrîngere
cu caracter medical alcoolicilor ┼či
narcomanilor sau punerea lor sub
curatel─â
(1) ├Än caz de s─âv├«r┼čire a infrac┼úiunii de c─âtre un alcoolic sau un narcoman, dac─â exist─â avizul medical corespunz─âtor, instan┼úa de judecat─â, din oficiu ori la cererea colectivului de munc─â sau a organului de ocrotire a s─ân─ât─â┼úii, concomitent cu pedeapsa pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â, poate s─â aplice acestei persoane tratamentul medical for┼úat.
(2) Persoanele menţionate la alin.(1), condamnate la pedepse neprivative de libertate, vor fi supuse unui tratament forţat în instituţiile medicale cu regim special.
(3) Dacă persoanele menţionate la alin.(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare, în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forţat, iar după eliberare din locurile de deţinere, dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament, ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special.
(4) Încetarea tratamentului medical forţat este dispusă de către instanţa de judecată, la propunerea instituţiei medicale în care se tratează persoana respectivă.
(5) Dac─â infrac┼úiunea a fost s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â care abuzeaz─â de alcool ┼či prin aceasta ├«┼či pune familia ├«ntr-o situa┼úie material─â grea, instan┼úa de judecat─â, concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â, este ├«n drept, la cererea colectivului de munc─â sau┬áa rudelor apropiate ale persoanei ├«n cauz─â, s─â o pun─â sub curatel─â.
Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere
cu caracter educativ
(1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art.54, le pot fi aplicate următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:
a) avertismentul;
b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
d) obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologic─â;
e) internarea minorului,de c─âtre instan┼úa de judecat─â, ├«ntr-o institu┼úie special─â de ├«nv─â┼ú─âm├«nt ┼či de reeducare sau ├«ntr-o institu┼úie curativ─â ┼či de reeducare.
(2) Enumerarea de la alin.(1) are un caracter exhaustiv.
(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.
(4) ├Än cazul eschiv─ârii sistematice┬áde la m─âsurile de constr├«ngere cu caracter educativ de c─âtre minor, instan┼úa de judecat─â, la propunerea organelor de stat specializate, anuleaz─â m─âsurile aplicate ┼či decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabile┼čte pedeapsa conform legii ├«n baza c─âreia persoana a fost condamnat─â, dup─â caz.
Articolul 1041. Castrarea chimic─â
(1) Persoanelor care au s─âv├«r┼čit fapte prev─âzute de legea penal─â care atenteaz─â la inviolabilitatea sexual─â a altei persoane, inclusiv a minorilor, de c─âtre instan┼úa de judecat─â li se poate aplica m─âsura de siguran┼ú─â castrarea chimic─â ├«n condi┼úiile prev─âzute la alin. (2)ÔÇô(4).
(2) Castrarea chimic─â se aplic─â obligatoriu de c─âtre instan┼úa de judecat─â, ca m─âsur─â de siguran┼ú─â, pentru s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor prev─âzute la art. 171 alin. (3) lit. a) ┼či b), la art. 172 alin. (3) lit. a), indiferent de pedeapsa principal─â aplicat─â.
(3) Castrarea chimic─â poate fi aplicat─â de c─âtre instan┼úa de judecat─â pentru s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor prev─âzute la art. 171 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c)ÔÇôf), la art. 172 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a1)ÔÇôe).
(4) Castrarea chimic─â se efectueaz─â de c─âtre institu┼úiile medicale ├«n comun cu institu┼úiile penitenciare, conform Regulamentului aprobat de Guvern, ├«n ultimele 3 luni de isp─â┼čire a pedepsei, dup─â r─âm├«nerea irevocabil─â a sentin┼úei de condamnare.
[Art.1041 introdus prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12]
Articolul 105. Expulzarea
(1) Cet─â┼úenilor str─âini ┼či apatrizilor care au fost condamna┼úi pentru s─âv├«r┼čirea unor infrac┼úiuni li se poate interzice r─âm├«nerea pe teritoriul ┼ú─ârii.
(2) ├Än cazul ├«n care expulzarea ├«nso┼úe┼čte pedeapsa cu┬á├«nchisoare, aducerea la ├«ndeplinire a expulz─ârii are loc dup─â executarea pedepsei.
(3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin.(1) se va ţine cont de dreptul la respectarea vieţii private a acestora.
Articolul 106. Confiscarea special─â
(1) Confiscarea special─â const─â ├«n trecerea, for┼úat─â ┼či gratuit─â, ├«n proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor sau rezultate din infrac┼úiuni. ├Än cazul ├«n care bunurile utilizate la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor sau rezultate din infrac┼úiuni nu mai exist─â, sau nu se g─âsesc se confisc─â contravaloarea acestora.
[Art.106 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile:
a) rezultate din fapta prev─âzut─â de prezentul cod, precum ┼či orice venituri de la aceste bunuri, cu excep┼úia bunurilor ┼či veniturilor care urmeaz─â a fi restituite proprietarului legal;
b) folosite sau destinate pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni, dac─â s├«nt ale infractorului;
c) date pentru a determina s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni sau pentru a-l r─âspl─âti pe infractor;
d) dob├«ndite prin s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, dac─â nu urmeaz─â a fi restituite persoanei v─ât─âmate sau nu s├«nt destinate pentru desp─âgubirea acesteia;
e) deţinute contrar dispoziţiilor legale;
f) convertite sau transformate, par┼úial sau integral, din bunurile rezultate din infrac┼úiuni ┼či din veniturile de la aceste bunuri;
g) folosite sau destinate pentru finanţarea terorismului.
(21) Dac─â bunurile rezultate sau dob├«ndite prin s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii ┼či veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dob├«ndite legal, se confisc─â acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate sau dob├«ndite prin s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii ┼či a veniturilor de la aceste bunuri.
(3) Confiscarea special─â se aplic─â persoanelor care au comis fapte prev─âzute de prezentul cod. Pot fi supuse confisc─ârii speciale ┼či bunurile men┼úionate la alin.(2), dar care apar┼úin altor persoane ┼či care le-au acceptat ┼čtiind despre dob├«ndirea ilegal─â a acestor bunuri.
(4) Confiscarea special─â se poate aplica chiar dac─â f─âptuitorului nu i se stabile┼čte o pedeaps─â penal─â.
(5) Confiscarea special─â nu se aplic─â ├«n cazul infrac┼úiunilor s─âv├«r┼čite prin intermediul unui organ de pres─â sau al oric─ârui alt mijloc de informare ├«n mas─â.

Capitolul XI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ
SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII

Articolul 107. Amnistia
(1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.
(2) Amnistia nu are efecte asupra m─âsurilor de siguran┼ú─â ┼či asupra drepturilor persoanei v─ât─âmate.
Articolul 108. Graţierea
(1) Graţierea este actul prin care persoana condamnată este liberată, în tot sau în parte, de pedeapsa stabilită ori pedeapsa stabilită este comutată.
(2) Gra┼úierea se acord─â de c─âtre Pre┼čedintele Republicii Moldova ├«n mod individual.
(3) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere.
(4) Gra┼úierea nu are efecte asupra m─âsurilor de siguran┼ú─â ┼či asupra drepturilor persoanei v─ât─âmate.
Articolul 109. Împăcarea
(1) ├Ämp─âcarea este actul de ├«nl─âturare a r─âspunderii penale pentru o infrac┼úiune u┼čoar─â sau mai pu┼úin grav─â, iar ├«n cazul minorilor, ┼či pentru o infrac┼úiune grav─â infrac┼úiuni prev─âzute la capitolele II ÔÇô VI din Partea special─â, precum ┼či ├«n cazurile prev─âzute de procedura penal─â.
(2) ├Ämp─âcarea este personal─â ┼či produce efecte juridice din momentul┬ápornirii urm─âririi penale ┼či p├«n─â la retragerea completului de judecat─â pentru deliberare.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
Articolul 110. Noţiunea de antecedente penale
Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii definitive a sentinţei de condamnare, generînd consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.
Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale
(1) Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:
a) liberate de pedeaps─â penal─â;
b) liberate, potrivit actului de amnistie, de r─âspunderea penal─â;
c) liberate, potrivit actului de amnistie sau graţiere, de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare;
d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată;
e) condamnate la o pedeaps─â mai bl├«nd─â dec├«t ├«nchisoarea ÔÇô dup─â executarea pedepsei;
g) condamnate la ├«nchisoare pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni u┼čoare sau mai pu┼úin grave ÔÇô dac─â au expirat 2 ani dup─â executarea pedepsei;
h) condamnate la ├«nchisoare pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni grave ÔÇô dac─â au expirat 6 ani dup─â executarea pedepsei;
i) condamnate la ├«nchisoare pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni deosebit de grave ÔÇô dac─â au expirat 8 ani dup─â executarea pedepsei;
j) condamnate la ├«nchisoare pentru s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni excep┼úional de grave ÔÇô dac─â au expirat 10 ani dup─â executarea pedepsei.
(2) Dac─â condamnatul, ├«n modul stabilit de lege, a fost liberat ├«nainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutat─â a pedepsei i-a fost ├«nlocuit─â cu o pedeaps─â mai bl├«nd─â, termenul stingerii antecedentelor penale se calculeaz─â pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liber─ârii de executarea pedepsei principale ┼či complementare.
(3) Stingerea antecedentelor penale anuleaz─â toate incapacit─â┼úile ┼či dec─âderile din drepturi legate de antecedentele penale.
Articolul 112. Reabilitarea judec─âtoreasc─â
(1) Dac─â persoana care a executat pedeapsa penal─â a dat dovad─â de o comportare irepro┼čabil─â, la cererea sa, instan┼úa de judecat─â poate anula antecedentele penale p├«n─â la expirarea termenelor de stingere a acestora. Drept condi┼úii pentru primirea cererii de reabilitare judec─âtoreasc─â pot fi:
a) condamnatul nu a comis o nouă infracţiune;
b) a expirat cel pu┼úin jum─âtate din termenul prev─âzut la art.111 alin.(1) ┼či (2);
c) condamnatul a avut o comportare irepro┼čabil─â;
d) condamnatul a achitat integral desp─âgubirile civile, la plata c─ârora a fost obligat prin hot─âr├«re judec─âtoreasc─â, precum ┼či cheltuielile de judecat─â;
e) condamnatul ├«┼či are asigurat─â existen┼úa prin munc─â sau prin alte mijloace oneste, a atins v├«rst─â de pensionare sau este incapabil de munc─â.
(2) Reabilitarea anuleaz─â toate incapacit─â┼úile ┼či dec─âderile din drepturi legate de antecedentele penale.
(3) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decît după un an.
(4) Anularea reabilit─ârii judec─âtore┼čti se efectueaz─â┬á├«n cazul┬á├«n care, dup─â acordarea ei, s-a descoperit c─â cel reabilitat a mai avut o condamnare care, dac─â ar fi fost cunoscut─â, conducea la respingerea cererii de reabilitare.

Capitolul XII
CALIFICAREA INFRACŢIUNII

Articolul 113. Noţiunea de calificare a infracţiunii
(1) Se consider─â calificare a infrac┼úiunii determinarea ┼či constatarea juridic─â a corespunderii exacte ├«ntre semnele faptei prejudiciabile s─âv├«r┼čite ┼či semnele componen┼úei infrac┼úiunii, prev─âzute de norma penal─â.
(2) Calificarea oficial─â a infrac┼úiunii se efectueaz─â la toate etapele procedurii penale de c─âtre persoanele care efectueaz─â urm─ârirea penal─â ┼či de c─âtre judec─âtori.
Articolul 114. Calificarea infracţiunilor în cazul
unui concurs de infracţiuni
Calificarea infrac┼úiunilor ├«n cazul unui concurs de infrac┼úiuni, determinat la art.33, se efectueaz─â cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penal─â care prev─âd faptele prejudiciabile s─âv├«r┼čite.
Articolul 115. Calificarea infracţiunilor în cazul
concurenţei normelor penale
(1) Concuren┼úa normelor penale presupune s─âv├«r┼čirea de c─âtre o persoan─â sau de c─âtre un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile, cuprinse ├«n ├«ntregime de dispozi┼úiile a dou─â sau mai multor norme penale ┼či constituind o singur─â infrac┼úiune.
(2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile art.116-118.
Articolul 116. Calificarea infracţiunilor în cazul
concurenţei dintre normele gene-
rale ┼či cele speciale
(1) Norm─â general─â se consider─â norma penal─â care prevede dou─â sau mai multe fapte prejudiciabile, iar norm─â special─â ÔÇô norma penal─â care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte.
(2) ├Än cazul concuren┼úei dintre norma general─â ┼či cea special─â, se aplic─â numai norma special─â.
Articolul 117. Calificarea infracţiunilor în cazul
concurenţei dintre două norme
speciale
Concurenţa dintre două norme speciale are următoarele varietăţi:
a) dintre componen┼úa de infrac┼úiune cu circumstan┼úe atenuante ┼či alta cu circumstan┼úe agravante ÔÇô infrac┼úiunea se calific─â ├«n baza celei cu circumstan┼úe atenuante;
b) dintre dou─â componen┼úe de infrac┼úiuni cu circumstan┼úe atenuante ÔÇô infrac┼úiunea se calific─â ├«n baza normei penale care prevede pedeapsa mai bl├«nd─â;
c) dintre dou─â componen┼úe de infrac┼úiuni cu circumstan┼úe agravante ÔÇô infrac┼úiunea se calific─â ├«n baza normei penale care prevede o pedeaps─â mai aspr─â.
Articolul 118.  Calificarea infracţiunilor în cazul
concuren┼úei dintre o parte ┼či un ├«ntreg
(1) Concuren┼úa dintre o parte ┼či un ├«ntreg reprezint─â existen┼úa a dou─â sau mai multor norme penale, una din ele cuprinz├«nd fapta prejudiciabil─â ├«n ├«ntregime, iar celelalte ÔÇô numai unele p─âr┼úi ale ei.
(2) Calificarea infrac┼úiunilor ├«n cazul concuren┼úei dintre o parte ┼či un ├«ntreg se efectueaz─â ├«n baza normei care cuprinde ├«n ├«ntregime toate semnele faptei prejudiciabile s─âv├«r┼čite.

Capitolul XIII
ÎNŢELESUL UNOR TERMENI
SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD

Articolul 119. Dispoziţii generale
Ori de c├«te ori legea penal─â folose┼čte un termen sau o expresie dintre cele definite ├«n prezentul capitol, ├«n┼úelesul lor este cel prev─âzut la articolele ce urmeaz─â.
Articolul 120. Teritoriul
Prin teritoriul Republicii Moldova ┼či teritoriul ┼ú─ârii se ├«n┼úelege ├«ntinderea de p─âm├«nt ┼či apele cuprinse ├«ntre frontierele Republicii┬áMoldova, cu subsolul ┼či spa┼úiul ei aerian.
Articolul 121. Secretul de stat
Prin secret de stat se înţeleg informaţiile definite astfel prin Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
[Art.121 în redacţia LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
Articolul 122. Persoana care se bucur─â de
protecţie internaţională
Prin persoană care se bucură de protecţie internaţională se înţelege:
a) ┼čeful statului str─âin, inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercit─â func┼úiile ┼čefului de stat conform constitu┼úiei statului respectiv, fie ┼čeful guvernului, fie ministrul de externe al statului┬ástr─âin, precum ┼či membrii familiilor lor care ├«i ├«nso┼úesc;
b) oricare reprezentant ori persoan─â cu func┼úie de r─âspundere a statului str─âin sau oricare persoan─â cu func┼úie de r─âspundere ori alt agent al organiza┼úiei interna┼úionale interguvernamentale care, conform dreptului interna┼úional, are dreptul la protec┼úie special─â contra oric─ârui atac asupra persoanei, libert─â┼úii ┼či demnit─â┼úii sale, precum ┼či membrii familiei lor care locuiesc ├«mpreun─â cu ei.
Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere,
persoana public─â┬á ┼či persoana cu func┼úie
de demnitate public─â
[Art.123 titlul în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(1) Prin persoan─â cu func┼úie de r─âspundere se ├«n┼úelege persoana c─âreia, ├«ntr-o ├«ntreprindere, institu┼úie, organiza┼úie de stat sau a administra┼úiei publice locale ori ├«ntr-o subdiviziune a lor, i se acord─â,┬ápermanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau ├«n virtutea unei ├«ns─ârcin─âri, anumite drepturi ┼či obliga┼úii ├«n vederea exercit─ârii func┼úiilor autorit─â┼úii publice sau a ac┼úiunilor administrative de dispozi┼úie ori organizatorico-economice.
(2) Prin persoan─â public─â se ├«n┼úelege: func┼úionarul public, inclusiv func┼úionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor ap─âr─ârii, securit─â┼úii na┼úionale ┼či ordinii publice, alt─â persoan─â care de┼úine grade speciale sau militare); angajatul autorit─â┼úilor publice autonome sau de reglementare, al ├«ntreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu func┼úii de demnitate public─â; persoana autorizat─â sau ├«nvestit─â de stat s─â presteze ├«n numele acestuia servicii publice sau s─â ├«ndeplineasc─â activit─â┼úi de interes public.
[Art.123 al.(2) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(3) Prin persoan─â cu func┼úie de demnitate public─â se ├«n┼úelege: persoana al c─ârei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constitu┼úia Republicii Moldova sau care este ├«nvestit─â ├«n func┼úie, prin numire sau prin alegere, de c─âtre Parlament, Pre┼čedintele Republicii Moldova sau Guvern, ├«n condi┼úiile legii; consilierul local; deputatul ├«n Adunarea Popular─â a G─âg─âuziei; persoana c─âreia persoana cu func┼úie de demnitate public─â i-a delegat ├«mputernicirile sale.
[Art.123 al.(3) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 1231. Persoana public─â str─âin─â ┼či func┼úionarul
internaţional
(1) Prin persoană publică străină se înţelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.
(2) Prin funcţionar internaţional se înţelege: funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.
[Art.1231 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 124. Persoana care gestionează o organizaţie
comercial─â, ob┼čteasc─â sau alt─â organiza┼úie
nestatal─â
Prin┬ápersoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau alt─â organiza┼úie nestatal─â se ├«n┼úelege persoana c─âreia, ├«n organiza┼úia indicat─â sau ├«ntr-o subdiviziune a acesteia, i se acord─â, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau ├«n virtutea unei ├«ns─ârcin─âri, anumite drepturi ┼či obliga┼úii ├«n vederea exercit─ârii func┼úiilor sau ac┼úiunilor administrative de dispozi┼úie ori organizatorico-economice.
Articolul 125. Desf─â┼čurarea ilegal─â a activit─â┼úii
de întreprinzător
Prin desf─â┼čurare ilegal─â a activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor se ├«n┼úelege:
a) desf─â┼čurarea activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor f─âr─â ├«nregistrarea (re├«nregistrarea) la organele autorizate;
b) desf─â┼čurarea unor genuri de activitate interzise de legisla┼úie;
c) desf─â┼čurarea activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor prin intermediul filialelor, reprezentan┼úelor, sucursalelor, sec┼úiilor, magazinelor, depozitelor, unit─â┼úilor comerciale ┼či altor unit─â┼úi ne├«nregistrate ├«n modul stabilit de legisla┼úie;
d) desf─â┼čurarea activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor f─âr─â utilizarea m─ârcilor comerciale ┼či de fabric─â ┼či f─âr─â indicarea ├«n documente a codurilor fiscale, ├«n cazul c├«nd folosirea sau indicarea lor este prev─âzut─â de legisla┼úie, ori desf─â┼čurarea acestei activit─â┼úi cu utilizarea unor coduri fiscale str─âine sau plastografiate.
Articolul 126. Proporţii deosebit de mari, proporţii
mari,┬ádaune considerabile ┼či daune
esenţiale
(1) Se consider─â propor┼úii deosebit de mari, propor┼úii mari valoarea bunurilor sustrase, dob├«ndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, p─âstrate, comercializate, trecute peste frontiera┬ávamal─â, valoarea pagubei pricinuite de o persoan─â sau de un grup de persoane, care, la momentul s─âv├«r┼čirii infrac┼úiunii, dep─â┼če┼čte 5.000 ┼či, respectiv 2.500 unit─â┼úi conven┼úionale de amend─â.
(2) Caracterul considerabil sau esen┼úial al daunei cauzate se stabile┼čte lu├«ndu-se ├«n considerare valoarea, cantitatea ┼či ├«nsemn─âtatea bunurilor pentru victim─â, starea material─â ┼či venitul acesteia, existen┼úa persoanelor ├«ntre┼úinute, alte circumstan┼úe care influen┼úeaz─â esen┼úial asupra st─ârii materiale a victimei, iar ├«n cazul prejudicierii drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ÔÇô gradul lez─ârii drepturilor ┼či libert─â┼úilor fundamentale ale omului.
Articolul 127. Timpul de r─âzboi
Prin timp de război se înţelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operaţiilor de război pînă la data trecerii armatei la starea de pace.
Articolul 128. Infracţiuni militare
(1)┬áPrin infrac┼úiuni militare se ├«n┼úeleg infrac┼úiunile, prev─âzute de prezentul cod, contra modului stabilit de ├«ndeplinire a serviciului militar, s─âv├«r┼čite de persoanele care ├«ndeplinesc serviciul militar prin contract, ├«n termen, cu termen redus sau ca rezervi┼čti concentra┼úi ori mobiliza┼úi.
(2) Militarii care au s─âv├«r┼čit infrac┼úiuni s├«nt tra┼či la r─âspundere penal─â ├«n conformitate cu prevederile p─âr┼úilor general─â ┼či special─â ale prezentului cod.
Articolul 129. Armele
(1) Prin arme se înţeleg instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale.
(2) Sînt asimilate armelor orice alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme sau care au fost întrebuinţate pentru atac.
Articolul 130. Mercenar
Prin mercenar se ├«n┼úelege persoana care activeaz─â pe teritoriul unui stat implicat ├«ntr-un conflict armat, ├«n ac┼úiuni militare sau ├«n alte ac┼úiuni violente orientate spre r─âsturnarea sau subminarea or├«nduirii constitu┼úionale a acestuia ori violarea integrit─â┼úii lui teritoriale, ├«n scopul primirii unei recompense materiale, nefiind cet─â┼úean al acestui stat, neav├«nd domiciliu permanent pe teritoriul acestuia ┼či nefiind ├«mputernicit─â cu executarea unor obliga┼úii oficiale.
Articolul 131. Fapta s─âv├«r┼čit─â ├«n public
Prin fapt─â s─âv├«r┼čit─â ├«n public se ├«n┼úelege fapta comis─â:
a) ├«ntr-un loc care, prin natura sau destina┼úia lui,┬áeste ├«ntotdeauna accesibil publicului, chiar dac─â ├«n momentul s─âv├«r┼čirii faptei ├«n acel loc nu era prezent─â nici o persoan─â, dar f─âptuitorul ├«┼či d─âdea seama c─â fapta ar putea ajunge la cuno┼čtin┼úa publicului;
b) ├«n orice alt loc accesibil publicului dac─â ├«n momentul s─âv├«r┼čirii faptei erau de fa┼ú─â dou─â sau mai multe persoane;
c) într-un loc inaccesibil publicului, cu intenţia însă ca fapta să fie auzită sau văzută, dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe persoane;
d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante;
e) prin orice mijloace recurg├«nd la care f─âptuitorul ├«┼či d─âdea┬áseama c─â fapta ar putea ajunge la cuno┼čtin┼úa publicului.
Articolul 132. Mijloacele de transport
Prin mijloace de transport se ├«n┼úeleg toate tipurile de automobile, tractoare ┼či alte tipuri de ma┼čini autopropulsate, tramvaiele ┼či troleibuzele, precum ┼či motocicletele ┼či alte mijloace de transport mecanice.
Articolul 133. Valori culturale
Prin┬ávalori culturale cu caracter religios sau laic se ├«n┼úeleg valorile indicate ├«n Conven┼úia Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite pentru Educa┼úie, ┼×tiin┼ú─â ┼či Cultur─â din 14 noiembrie 1970 privind m─âsurile ├«ndreptate spre interzicerea ┼či prevenirea introducerii, scoaterii ┼či transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale.
Articolul 1331. Membru de familie
Prin membru de familie se înţelege:
a) ├«n condi┼úia conlocuirii: persoanele aflate ├«n rela┼úii de c─âs─âtorie, de concubinaj, persoanele divor┼úate, persoanele aflate ├«n rela┼úii de tutel─â ┼či curatel─â, rudele lor pe linie dreapt─â sau colateral─â, so┼úii rudelor;
b) în condiţia locuirii separate: persoanele aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub curatelă.
[Art.1331 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
Articolul 134. Rudenia
(1) Prin rudenie se ├«n┼úelege leg─âtura bazat─â┬ápe descenden┼úa unei persoane dintr-o alt─â persoan─â sau pe faptul c─â mai multe persoane au un ascendent comun. ├Än primul caz, rudenia este ├«n linie dreapt─â, iar ├«n al doilea caz ÔÇô ├«n linie colateral─â.
(2) Gradul de rudenie se stabile┼čte prin num─ârul de na┼čteri.
(3) Rudele unuia dintre so┼úi s├«nt afinii celuilalt so┼ú. Linia ┼či gradul de afinitate s├«nt asimilate liniei ┼či gradului de rudenie.
(4) Rude apropiate s├«nt p─ârin┼úii, copiii, ├«nfietorii, copiii ├«nfia┼úi, fra┼úii ┼či surorile, bunicii ┼či nepo┼úii lor.
Articolul 1341. Substanţe narcotice, psihotrope
┼či precursori
(1) Prin substan┼ú─â narcotic─â sau psihotrop─â se ├«n┼úelege substan┼úa de origine natural─â sau sintetic─â ┼či preparatul con┼úin├«nd o astfel de substan┼ú─â, care provoac─â deregl─âri psihice ┼či dependen┼ú─â fizic─â la consumul lor abuziv.
(2) Prin analog al substan┼úei narcotice sau psihotrope se ├«n┼úelege substan┼úa care, conform componen┼úei sale ┼či efectului pe care ├«l produce, se asimileaz─â cu substan┼úa narcotic─â sau psihotrop─â.
(3) Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope.
(4) Listele substan┼úelor narcotice, psihotrope ┼či precursorilor se aprob─â de Guvern.
(5) ├Än cazul sustragerii, ├«nsu┼čirii, extorc─ârii sau altor ac┼úiuni ilegale cu substan┼úe narcotice, psihotrope, cu analoage ale acestora ┼či cu plantele care con┼úin substan┼úe narcotice sau psihotrope, propor┼úiile mici, mari sau deosebit de mari se determin─â conform cantit─â┼úilor mici, mari sau deosebit de mari ale substan┼úelor narcotice, psihotrope ┼či ale plantelor care con┼úin substan┼úe narcotice sau psihotrope.
Articolul 1342. Aeronav─â aflat─â ├«n zbor ┼či aeronav─â
aflată în exploatare
(1) O aeronav─â se consider─â a fi ├«n zbor din momentul ├«n care, fiind terminat─â ├«mbarcarea, toate u┼čile exterioare ale acelei nave au fost ├«nchise ┼či p├«n─â ├«n momentul ├«n care una dintre aceste u┼či este deschis─â ├«n vederea debarc─ârii. ├Än caz de aterizare for┼úat─â, se consider─â c─â zborul continu─â p├«n─â ├«n momentul c├«nd autorit─â┼úile competente iau ├«n primire aeronava, precum ┼či persoanele ┼či bunurile de la bord.
(2) O aeronav─â se consider─â a fi ├«n exploatare din momentul ├«n care personalul de la sol sau echipajul ├«ncepe s─â o preg─âteasc─â ├«n vederea efectu─ârii unui anumit zbor ┼či p├«n─â la expirarea unui termen de 24 de ore dup─â orice aterizare. Perioada de exploatare cuprinde, ├«n orice caz, ├«ntreaga durat─â de aflare a aeronavei ├«n zbor.
Articolul 1343. Platform─â fix─â
Prin platform─â fix─â se ├«n┼úelege o insul─â artificial─â, o instala┼úie sau o lucrare ata┼čat─â permanent de fundul m─ârii ├«n vederea explor─ârii ┼či exploat─ârii resurselor sau pentru alte scopuri economice.
Articolul 1344. Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv
cu efect letal
Prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal se înţelege:
a) arma sau dispozitivul exploziv sau incendiar destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale;
b) arma sau dispozitivul destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale prin eliberarea, diseminarea sau acţiunea substanţelor chimice toxice, a agenţilor biologici ori a toxinelor sau a altor substanţe analoage, a radiaţiei sau a substanţelor radioactive.
Articolul 1345. Obiect de stat sau guvernamental
Prin obiect de stat sau guvernamental se înţelege obiectul permanent ori temporar sau mijlocul de transport care este utilizat sau ocupat de reprezentanţii statului, membrii Guvernului, ai organului legislativ sau judiciar, fie de persoane cu funcţie de răspundere ori funcţionari ai unei autorităţi publice sau ai oricărui alt organ ori instituţii publice, fie de funcţionari sau persoane cu funcţie de răspundere ale unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Articolul 1346. Obiect de infrastructur─â
Prin obiect de infrastructură se înţelege orice obiect aflat în proprietate publică sau privată care oferă sau distribuie servicii populaţiei, cum ar fi: canalizare, asigurarea cu apă, cu energie, cu combustibil sau telecomunicaţii.
Articolul 1347. Loc de utilizare public─â
Prin loc de utilizare public─â se ├«n┼úeleg p─âr┼úile cl─âdirii, ale terenului, ale str─âzii, ale canalului navigabil ori ale unui alt loc care s├«nt accesibile sau deschise publicului permanent, periodic sau ocazional ┼či care includ orice loc comercial, de afaceri, cultural, istoric, educa┼úional, religios, de stat, de divertisment, de recrea┼úie sau oricare alt loc similar accesibil sau deschis publicului.
Articolul 1348. Material nuclear
(1) Prin material nuclear se ├«n┼úelege: plutoniu, cu excep┼úia plutoniului a c─ârui concentra┼úie izotopic─â ├«n plutoniu 238 dep─â┼če┼čte 80%; uraniu 233; uraniul ├«mbog─â┼úit ├«n uraniu 235 sau 233; uraniul care con┼úine amestecul de izotopi care se g─âsesc ├«n natur─â altfel dec├«t sub form─â de minereu sau de reziduu de minereu; orice material con┼úin├«nd unu sau mai multe din elementele men┼úionate la prezentul alineat.
(2) Prin uraniu ├«mbog─â┼úit ├«n uraniu 235 sau uraniu 233 se ├«n┼úelege uraniul care con┼úine fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie ace┼čti doi izotopi ├«ntr-o astfel de cantitate ├«nc├«t raportul dintre suma acestor doi izotopi ┼či izotopul 238 s─â fie superior raportului dintre izotopul 235 ┼či izotopul 238 din uraniul natural.
Articolul 1349. Instalaţie nucleară
Prin instalaţie nucleară se înţelege:
a) instala┼úia, incluz├«nd cl─âdirile ┼či echipamentul aferente, ├«n care se produce, se prelucreaz─â, se utilizeaz─â, se manipuleaz─â, se stocheaz─â intermediar sau se depoziteaz─â definitiv material nuclear ┼či care, dac─â este avariat─â ori dac─â se produc interven┼úii asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantit─â┼úi semnificative de radia┼úii sau material radioactiv;
b) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe mijloace de transport aerian, maritim, auto sau feroviar ori pe obiecte spaţiale pentru a fi utilizate ca sursă de energie în scopul propulsiei unor astfel de mijloace de transport ori obiecte spaţiale sau pentru orice alte scopuri;
c) orice edificiu sau orice tip de transport utilizat pentru producerea, stocarea, prelucrarea sau transportarea materialului radioactiv.
Articolul 13410. Dispozitiv radioactiv
Prin dispozitiv radioactiv se înţelege:
a) orice dispozitiv exploziv nuclear;
b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiaţiei care, datorită proprietăţilor radiologice, poate cauza moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune esenţiale proprietăţii sau mediului.
Articolul 13411. Infracţiune cu caracter terorist
Prin infrac┼úiune cu caracter terorist se ├«n┼úelege una din infrac┼úiunile prev─âzute la art. 1401, 142, 275, 2751, 2752, 278, 2781, 2791, 2792, 280, 284 alin. (2), art. 2891, 292 alin. (11) ┼či alin. (2) ├«n partea ce vizeaz─â faptele prev─âzute la alin. (11), art. 295, 2951, 2952, 342 ┼či 343.
Articolul 13412. Starea de ebrietate
(1) Prin stare de ebrietate se ├«n┼úelege starea de dereglare psihofunc┼úional─â a organismului survenit─â ├«n urma consumului de alcool, de substan┼úe narcotice, psihotrope ┼či/sau de alte substan┼úe cu efecte similare.
(2) Prin stare de ebrietate alcoolic─â cu grad minim se ├«n┼úelege starea persoanei care are concentra┼úia de alcool ├«n s├«nge de la 0,3 p├«n─â la 0,8 g/l ┼či concentra┼úia vaporilor de alcool ├«n aerul expirat de la 0,15 p├«n─â la 0,4 mg/l.
(3) Prin stare de ebrietate alcoolic─â cu grad avansat se ├«n┼úelege starea persoanei care are concentra┼úia de alcool ├«n s├«nge de la 0,8 g/l ┼či mai mult ┼či concentra┼úia vaporilor de alcool ├«n aerul expirat de la 0,4 mg/l ┼či mai mult.

PARTEA SPECIAL─é
Capitolul I
INFRAC┼óIUNI CONTRA P─éCII ┼×I SECURIT─é┼óII OMENIRII,
INFRACŢIUNI DE RĂZBOI

Articolul 135. Genocidul
S─âv├«r┼čirea, ├«n scopul de a nimici ├«n totalitate sau ├«n parte un grup na┼úional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia din urm─âtoarele fapte:
a) omorîrea membrilor acestui grup;
b) atingerea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor grupului;
c) luarea de măsuri pentru scăderea natalităţii în sînul grupului;
d) traficul copiilor ce ţin de grupul respectiv;
e) supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care conduc la exterminarea lui fizică totală sau parţială,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 136. Ecocidul
Distrugerea inten┼úionat─â ├«n mas─â a florei sau a faunei, intoxicarea atmosferei ori a resurselor acvatice, precum ┼či s─âv├«r┼čirea altor ac┼úiuni ce pot provoca sau au provocat o catastrof─â ecologic─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 137. Tratamente inumane
(1) Supunerea, prin orice metode, la tortur─â sau tratamente inumane pentru a cauza ├«n mod inten┼úionat mari suferin┼úe sau v─ât─âm─âri grave integrit─â┼úii corporale sau s─ân─ât─â┼úii r─âni┼úilor, bolnavilor, prizonierilor, persoanelor civile, membrilor personalului sanitar civil sau al Crucii Ro┼čii ┼či al organiza┼úiilor asimilate acesteia, naufragia┼úilor, precum ┼či oric─ârei alte persoane c─âzute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora┬ála experien┼úe medicale, biologice sau ┼čtiin┼úifice care nu s├«nt justificate de un tratament medical ├«n interesul lor
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 ani.
(2) S─âv├«r┼čirea fa┼ú─â de persoanele indicate la alin.(1) a uneia dintre urm─âtoarele fapte:
a) constrîngerea de a îndeplini serviciul militar în forţele armate ale adversarului;
b) luarea de ostatici;
c) deportarea;
d) dislocarea sau lipsirea de libertate f─âr─â temei legal;
e) condamnarea de c─âtre o instan┼ú─â de judecat─â constituit─â┬á├«n mod ilegal f─âr─â judecat─â prealabil─â ┼či f─âr─â respectarea garan┼úiilor juridice fundamentale prev─âzute de lege
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 12 la 20 de ani.
(3) Torturarea, mutilarea, exterminarea sau executarea fără o judecată legală a persoanelor menţionate la alin.(1)
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 138. Încălcarea dreptului umanitar internaţional
(1) Executarea unui ordin nelegitim care conduce la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor prev─âzute la art.137
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Darea de c─âtre ┼čef unui subordonat ├«n timpul conflictului armat sau al ac┼úiunilor militare a unui ordin v─âdit nelegitim, orientat spre s─âv├«r┼čirea de infrac┼úiuni prev─âzute la art.137, dac─â lipsesc semnele unei infrac┼úiuni mai grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 ani.
(3) Ne├«ndeplinirea sau ├«ndeplinirea necorespunz─âtoare de c─âtre ┼čef a obliga┼úiilor de pre├«nt├«mpinare a s─âv├«r┼čirii de c─âtre subordona┼úi a infrac┼úiunilor prev─âzute la art.137
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 la 12 ani.
Articolul 139. Planificarea, preg─âtirea, declan┼čarea
sau ducerea r─âzboiului
(1) Planificarea, preg─âtirea sau declan┼čarea r─âzboiului
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 ani.
(2) Ducerea r─âzboiului
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 10 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 140. Propaganda r─âzboiului
(1) Propaganda r─âzboiului, r─âsp├«ndirea de informa┼úii tenden┼úioase ori inventate, instigatoare la r─âzboi sau orice alte ac┼úiuni orientate spre declan┼čarea unui r─âzboi, s─âv├«r┼čite verbal, ├«n scris, prin intermediul radioului, televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) S─âv├«r┼čirea ac┼úiunilor prev─âzute la alin.(1) de o persoan─â cu func┼úie de demnitate public─â
[Art.140 al.(2) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepse┼čte cu amend─â de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea
în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau
conservarea, transferarea directă sau indirectă,
p─âstrarea, transportarea armelor de distrugere
în masă
(1) Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor chimice, armelor biologice, armelor nucleare, dispozitivelor explozive nucleare ori a altor arme de distrugere în masă cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale sau ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 3.000 la 5.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 8 la 12 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la .8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea acesteia.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
b) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
c) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de
o organizaţie criminală;
d) soldate cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari;
e) soldate cu decesul persoanei
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 8.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu lichidarea acesteia.
(3) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea echipamentului, a materialului, a softului sau a tehnologiei aferente care contribuie esenţial la proiectarea, producerea sau livrarea armelor de distrugere în masă cunoscînd că acest echipament, material, soft sau tehnologie sînt destinate acestui scop
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea materiei prime, a materialului fisionabil special, a echipamentului sau a materialului proiectat sau preparat pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea materialului fisionabil special cunoscînd că această materie, acest material sau echipament este destinat pentru a fi utilizat în activitatea de explozii nucleare sau în altă activitate nucleară care contravine tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 4000 la 7000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 141. Activitatea mercenarilor
(1) Participarea mercenarului într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
(2) Angajarea, instruirea, finan┼úarea sau alt─â asigurare a mercenarilor, precum ┼či folosirea lor ├«ntr-un conflict armat, ├«n ac┼úiuni militare sau ├«n alte ac┼úiuni violente orientate spre r─âsturnarea sau subminarea or├«nduirii constitu┼úionale ori violarea integrit─â┼úii teritoriale a statului,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiaz─â
de protecţie internaţională
(1) S─âv├«r┼čirea unui act de violen┼ú─â asupra oficiului, locuin┼úei sau mijlocului de transport al persoanei care beneficiaz─â de protec┼úie interna┼úional─â, dac─â acest act poate periclita via┼úa, s─ân─âtatea sau libertatea persoanei ├«n cauz─â,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
(2) R─âpirea sau s─âv├«r┼čirea unui alt atac asupra persoanei care beneficiaz─â de protec┼úie interna┼úional─â sau asupra libert─â┼úii acesteia
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Omorul persoanei care beneficiază de protecţie internaţională
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1) sau (2), s─âv├«r┼čite ├«n scopul provoc─ârii r─âzboiului sau conflictului interna┼úional,
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani sau cu detenţiune pe viaţă.
(5) Amenin┼úarea cu s─âv├«r┼čirea unei ac┼úiuni prev─âzute la alin. (1), (2), (3) sau (4), dac─â a existat pericolul realiz─ârii acestei amenin┼ú─âri,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 143. Aplicarea mijloacelor ┼či metodelor
interzise de ducere a r─âzboiului
(1) Aplicarea ├«n cadrul conflictului armat sau al ac┼úiunilor militare a mijloacelor ┼či metodelor de ducere a r─âzboiului interzise de tratatele interna┼úionale la care Republica Moldova este parte
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 12 la 20 de ani.
(2) Aplicarea armei de nimicire în masă interzise de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 144. Clonarea
Crearea fiinţelor umane prin clonare
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 7 la 15 ani.

Capitolul II
INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII
┼×I S─éN─éT─é┼óII PERSOANEI

Articolul 145. Omorul intenţionat
(1) Omorul unei persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 ani.
(2) Omorul s─âv├«r┼čit:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
d) ├«n leg─âtur─â cu ├«ndeplinirea de c─âtre victim─â a obliga┼úiilor de serviciu sau ob┼čte┼čti;
e) cu bun─â ┼čtiin┼ú─â asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
f) cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic;
g) asupra a dou─â sau mai multor persoane;
h) asupra unui reprezentant al autorităţii publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de serviciu;
i) de dou─â sau mai multe persoane;
j) cu deosebit─â cruzime, precum ┼či din motive sadice;
k) cu scopul de a ascunde o alt─â infrac┼úiune sau de a ├«nlesni s─âv├«r┼čirea ei;
l) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
m) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
n) cu scopul de a preleva ┼či/sau utiliza ori comercializa organele sau ┼úesuturile victimei;
o) de c─âtre o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit un omor inten┼úionat prev─âzut la alin.(1);
p) la comand─â
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 12 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 146. Omorul s─âv├«r┼čit ├«n stare de afect
Omorul s─âv├«r┼čit ├«n stare de afect survenit─â ├«n mod subit, provocat─â de acte de violen┼ú─â sau de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 147. Pruncuciderea
Omorul copilului nou-n─âscut, s─âv├«r┼čit ├«n timpul na┼čterii sau imediat dup─â na┼čtere de c─âtre mama care se afla┬á├«ntr-o stare de tulburare fizic─â sau psihic─â, cu diminuarea discern─âm├«ntului, cauzat─â de na┼čtere,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 148. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei
(eutanasia)
Lipsirea de viaţă a persoanei în legătură cu o maladie incurabilă sau cu caracterul insuportabil al suferinţelor fizice, dacă a existat dorinţa victimei sau, în cazul minorilor, a rudelor acestora,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 ani.
Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă
(1) Lipsirea de viaţă din imprudenţă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Lipsirea de viaţă din imprudenţă a două sau mai multor persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 150. Determinarea la sinucidere
(1) Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere prin persecutare, clevetire, jignire sau înjosire sistematică a demnităţii victimei de către cel vinovat
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani.
(2) Determinarea la sinucidere sau la tentativ─â de sinucidere:
b) a unui minor;
c) a unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau altă dependenţă faţă de cel vinovat;
d) prin comportare plin─â de cruzime;
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii
corporale sau a sănătăţii
(1) V─ât─âmarea inten┼úionat─â grav─â a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, care este periculoas─â pentru via┼ú─â ori care a provocat pierderea┬ávederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori ├«ncetarea func┼úion─ârii┬áacestuia, o boal─â psihic─â sau o alt─â v─ât─âmare a s─ân─ât─â┼úii, ├«nso┼úit─â de pierderea stabil─â a cel pu┼úin o treime din capacitatea de munc─â, ori care a condus la ├«ntreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabil─â a fe┼úei ┼či/sau a regiunilor adiacente,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) cu bun─â ┼čtiin┼ú─â asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
c) asupra unei persoane ├«n leg─âtur─â cu ├«ndeplinirea de c─âtre ea a obliga┼úiilor de serviciu sau ob┼čte┼čti;
d) de dou─â sau mai multe persoane;
e) prin schingiuire sau tortur─â;
f) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
g) din interes material;
i) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
j) asupra a dou─â sau a mai multor persoane;
k) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
l) cu scopul de a preleva ┼či/sau utiliza ori comercializa organele sau ┼úesuturile victimei;
m) la comand─â
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 12 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat decesul victimei,
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii
corporale sau a sănătăţii
(1) V─ât─âmarea inten┼úionat─â medie a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, care nu este periculoas─â pentru via┼ú─â ┼či nu a provocat urm─ârile prev─âzute la art.151, dar care a fost urmat─â fie de dereglarea ├«ndelungat─â a s─ân─ât─â┼úii, fie de o pierdere considerabil─â ┼či stabil─â a mai pu┼úin de o treime din capacitatea de munc─â,
se pedepse┼čte cu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 140 la 240 de ore sau cu┬á├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) asupra a dou─â sau mai multor persoane;
c1) cu bun─â ┼čtiin┼ú─â asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
d) asupra unei persoane ├«n leg─âtur─â cu ├«ndeplinirea de c─âtre ea a obliga┼úiilor de serviciu sau ob┼čte┼čti;
e) de dou─â sau mai multe persoane;
f) prin schingiuire sau tortur─â;
g) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
h) din interes material;
j) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
k) la comand─â
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 6 ani.
Articolul 155.  Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea
gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â┬áneremunerat─â ├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 156. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii
corporale sau a sănătăţii în stare de afect
Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect survenită în mod subit, provocată de acte de violenţă, de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â┬áneremunerat─â ├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 157. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii
corporale sau a sănătăţii cauzată din
imprudenţă
Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 158. Constrîngerea persoanei la prelevarea
organelor sau ţesuturilor
(1) Constr├«ngerea persoanei la prelevarea organelor sau ┼úesuturilor pentru transplantare sau ├«n alte scopuri, s─âv├«r┼čit─â cu aplicarea violen┼úei ori cu amenin┼úarea aplic─ârii ei,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â asupra unei persoane despre care cel vinovat ┼čtia cu certitudine c─â se afl─â ├«n stare de neputin┼ú─â ori ├«n dependen┼ú─â material─â sau alt─â dependen┼ú─â fa┼ú─â de el
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 159. Provocarea ilegal─â a avortului
(1) ├Äntreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, s─âv├«r┼čit─â:
a) în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b) de c─âtre o persoan─â care nu are studii medicale superioare speciale;
c) ├«n cazul sarcinii ce dep─â┼če┼čte 12 s─âpt─âm├«ni, ├«n lipsa indica┼úiilor medicale, stabilite de Ministerul S─ân─ât─â┼úii;
d) în cazul contraindicaţiilor medicale pentru efectuarea unei asemenea operaţii;
e) în condiţii antisanitare
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) care a provocat din imprudenţă decesul victimei
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 1 la 6 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 160. Efectuarea ilegal─â a steriliz─ârii
chirurgicale
(1) Efectuarea ilegal─â a steriliz─ârii chirurgicale de c─âtre medic
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi┬áconven┼úionale cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) în unităţi medico-sanitare nespecializate;
b) de c─âtre o persoan─â f─âr─â studii medicale superioare speciale
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
b) au cauzat din imprudenţă o dereglare îndelungată a sănătăţii ori o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) au provocat din imprudenţă decesul pacientului,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 161. Efectuarea fecund─ârii artificiale sau a
implant─ârii embrionului f─âr─â
consimţămîntul pacientei
Efectuarea de către medic a fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul scris al pacientei
se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul comunit─â┼úii┬áde la 150 la 240 de ore, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 162. Neacordarea de ajutor unui bolnav
(1) Neacordarea de ajutor, fără motive întemeiate, unui bolnav de către o persoană care, în virtutea legii sau a regulilor speciale, era obligată să îl acorde
se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 100 la 240 de ore.
(2) Aceea┼či fapt─â care a provocat din impruden┼ú─â:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul bolnavului
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani┬ácu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 163. Lăsarea în primejdie
(1) L─âsarea, cu bun─â-┼čtiin┼ú─â, f─âr─â ajutor a unei persoane care se afl─â ├«ntr-o stare periculoas─â pentru via┼ú─â ┼či este lipsit─â de posibilitatea de a se salva din cauza v├«rstei fragede sau┬á├«naintate, a bolii sau a neputin┼úei, dac─â cel vinovat ┼čtia despre primejdie ┼či a avut posibilitatea de a acorda ajutor p─âr┼úii v─ât─âmate fie c─â el ├«nsu┼či a pus-o ├«ntr-o situa┼úie periculoas─â pentru via┼ú─â,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či fapt─â care a provocat din impruden┼ú─â:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul victimei
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani.

Capitolul III
INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII,
CINSTEI ┼×I DEMNIT─é┼óII PERSOANEI

Articolul 164. R─âpirea unei persoane
(1) R─âpirea unei persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
e) de dou─â sau mai multe persoane;
f) din interes material;
g) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 4 la 10 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
a) au fost s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
b) au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 13 ani.
Articolul 1641. R─âpirea minorului de c─âtre rudele
apropiate
R─âpirea minorului de c─âtre rudele apropiate
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 luni.
Articolul 165. Traficul de fiinţe umane
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, ad─âpostirea sau primirea unei persoane, cu sau f─âr─â consim┼ú─âm├«ntul acesteia, ├«n scop de exploatare sexual─â comercial─â sau necomercial─â, prin munc─â sau servicii for┼úate, pentru cer┼četorie, ├«n sclavie sau ├«n condi┼úii similare sclaviei, de folosire ├«n conflicte armate sau ├«n activit─â┼úi criminale, de prelevare a organelor sau ┼úesuturilor, s─âv├«r┼čit─â prin:
a) amenin┼úare cu aplicarea sau aplicarea violen┼úei fizice sau psihice nepericuloase pentru via┼úa ┼či s─ân─âtatea persoanei, inclusiv prin r─âpire, prin confiscare a documentelor ┼či prin servitute, ├«n scopul ├«ntoarcerii unei datorii a c─ârei m─ârime nu este stabilit─â ├«n mod rezonabil, precum ┼či prin amenin┼úare cu divulgarea informa┼úiilor confiden┼úiale familiei victimei sau altor persoane┬á at├«t fizice, c├«t ┼či juridice;
b) ├«n┼čel─âciune;
c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura┬áo anumit─â activitate,┬ásau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a) de c─âtre o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit o fapt─â prev─âzut─â la alin.(1);
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de dou─â sau mai multe persoane;
e) de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
[Art.165 al.(2), lit.e) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei;
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a armei,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5000 la 7000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate,┬ásau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita┬áo anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 7000 la 9000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate,┬ásau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima traficului de fiin┼úe umane este absolvit─â de r─âspundere penal─â pentru infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite de ea ├«n leg─âtur─â cu aceast─â calitate procesual─â.
Articolul 166. Privaţiunea ilegală de libertate
(1) Privaţiunea ilegală de libertate a unei persoane, dacă acţiunea nu este legată cu răpirea acesteia,
se pedepse┼čte cu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 120┬ála 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či┬áac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) asupra a dou─â sau mai multor persoane;
c) cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
d) de dou─â sau mai multe persoane;
e) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;
f) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 167. Sclavia ┼či condi┼úiile similare sclaviei
Punerea sau ┼úinerea unei persoane ├«n condi┼úii ├«n care o alt─â persoan─â exercit─â st─âp├«nire asupra acesteia sau determinarea ei, prin utilizarea ├«n┼čel─âciunii, constr├«ngerii, violen┼úei sau amenin┼ú─ârii cu violen┼ú─â, s─â se angajeze sau s─â r─âm├«n─â ├«n raport de concubinaj sau c─âs─âtorie
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 10 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 168. Munca forţată
For┼úarea unei persoane s─â presteze o munc─â ├«mpotriva dorin┼úei sale, ┼úinerea persoanei ├«n servitute pentru achitarea unei datorii, ob┼úinerea muncii sau a serviciilor prin ├«n┼čel─âciune, constr├«ngere, violen┼ú─â sau amenin┼úare cu violen┼ú─â
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 169. Internarea ilegală într-o instituţie
psihiatric─â
(1) Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a cauzat din impruden┼ú─â:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul victimei
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Capitolul IV
INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ

Articolul 171. Violul
(1) Violul, adic─â raportul sexual s─âv├«r┼čit prin constr├«ngere fizic─â sau psihic─â a persoanei sau profit├«nd de imposibilitatea acesteia de a se ap─âra ori de a-┼či exprima voin┼úa,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 5 ani.
(2) Violul:
a) s─âv├«r┼čit de c─âtre o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit un viol prev─âzut la alin.(1);
b) s─âv├«r┼čit cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unui minor;
b1) s─âv├«r┼čit cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unei femei gravide;
b2) s─âv├«r┼čit asupra unui membru de familie
[Art.171 al.(2), lit.b2) introdus─â prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
c) s─âv├«r┼čit de dou─â sau mai multe persoane;
e) însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
f) însoţit de torturarea victimei;
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Violul:
a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul făptuitorului;
b) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani;
c) însoţit de contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
d) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) care a provocat din imprudenţă decesul victimei;
f) soldat cu alte urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 10 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 172. Acţiuni violente cu caracter sexual
(1) Homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale ├«n forme perverse, s─âv├«r┼čite prin constr├«ngere fizic─â sau psihic─â a persoanei ori profit├«nd de imposibilitatea acesteia de a se ap─âra sau de a-┼či exprima voin┼úa,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite de o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit o fapt─â prev─âzut─â la alin.(1);
b) s─âv├«r┼čite cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unui minor;
b1) cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unei femei gravide;
b2) s─âv├«r┼čite asupra unui membru de familie;
[Art.172 al.(2), lit.b2) introdus─â prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
c) s─âv├«r┼čite de dou─â┬ásau┬ámai multe persoane;
d) însoţite de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
g) însoţită de torturarea victimei
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
a) au fost s─âv├«r┼čite asupra unei persoane despre care se ┼čtia cu certitudine c─â nu a atins v├«rsta de 14 ani;
a1) au fost s─âv├«r┼čite asupra persoanei care se afl─â ├«n ├«ngrijirea, ocrotirea, protec┼úia, educarea sau ├«n tratamentul f─âptuitorului;
b) au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
c) au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) au provocat din imprudenţă decesul victimei;
e) au provocat alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 173. Hărţuirea sexuală
H─âr┼úuirea sexual─â, adic─â manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezeaz─â demnitatea persoanei ori creeaz─â o atmosfer─â nepl─âcut─â, ostil─â, degradant─â, umilitoare sau insult─âtoare cu scopul de a determina o persoan─â la raporturi sexuale ori la alte ac┼úiuni cu caracter sexual nedorite, s─âv├«r┼čite prin amenin┼úare, constr├«ngere, ┼čantaj,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 140 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
[Art.173 în redacţia LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
Articolul 174. Raportul sexual cu o persoan─â care nu a
împlinit vîrsta de 16 ani
(1)Raportul sexual altul dec├«t violul, actele de penetrare vaginal─â, anal─â sau bucal─â ┼či altele, comise asupra unei persoane despre care se ┼čtia cu certitudine c─â nu a ├«mplinit v├«rsta de 16 ani, se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
[Art.174 al.(1) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
(2) Persoana care a s─âv├«r┼čit fapta prev─âzut─â la alin.(1) nu este pasibil─â de r─âspundere penal─â dac─â este la nivel apropiat cu victima ├«n ceea ce prive┼čte v├«rsta ┼či dezvoltarea fizic─â ┼či psihic─â.
Articolul 175. Acţiuni perverse
Ac┼úiunile perverse s─âv├«r┼čite fa┼ú─â de o persoan─â despre care se ┼čtia cu certitudine c─â nu a ├«mplinit v├«rsta de 16 ani, const├«nd ├«n exhibare, atingeri┬á indecente, discu┼úii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei s─â participe ori s─â asiste la spectacole pornografice, punerea la dispozi┼úia victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum ┼či ├«n alte ac┼úiuni cu caracter sexual,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
[Art.175 în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri sexuale
Propunerea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare ┼či de comunicare, a unei ├«nt├«lniri cu un copil ├«n scopul s─âv├«r┼čirii ├«mpotriva acestuia a oric─ârei infrac┼úiuni cu caracter sexual, dac─â propunerea a fost urmat─â de fapte materiale care conduc la o astfel de ├«nt├«lnire, se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 1 la 5 ani.
[Art.1751introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

Capitolul V
INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR
POLITICE, DE MUNC─é ┼×I┬áALTOR┬áDREPTURI
CONSTITUŢIONALE ALE CETĂŢENILOR

Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a
cetăţenilor
├Änc─âlcarea drepturilor ┼či libert─â┼úilor cet─â┼úenilor, garantate prin Constitu┼úie ┼či prin alte legi, ├«n dependen┼ú─â de sex, ras─â, culoare, limb─â, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na┼úional─â sau social─â, apartenen┼ú─â la o minoritate na┼úional─â, avere, na┼čtere sau orice alt─â situa┼úie:
a) s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere;
b) soldată cu daune în proporţii considerabile,
se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 150 la 240 de ore, sau┬ácu┬á├«nchisoare de p├«n─â┬ála 3 ani,┬á├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii
personale
(1) Culegerea ilegal─â sau r─âsp├«ndirea cu bun─â-┼čtiin┼ú─â a informa┼úiilor, ocrotite de lege, despre via┼úa personal─â ce constituie secret personal sau familial al altei persoane f─âr─â consim┼ú─âm├«ntul ei
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.
(11) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la alin.(1), fără consimţămîntul persoanei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 200 la 240 de ore.
(2) Răspîndirea informaţiilor menţionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media;
b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de 1 an, sau cu munc─â┬áneremunerat─â ├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale.
Articolul 178. Violarea dreptului la secretul
corespondenţei
(1) Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor ┼či altor trimiteri po┼čtale, al convorbirilor telefonice ┼či ├«n┼čtiin┼ú─ârilor telegrafice, cu ├«nc─âlcarea legisla┼úiei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 120 la 180 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) cu folosirea situaţiei de serviciu;
b) prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepse┼čte cu amend─â de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a desf─â┼čura o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 179. Violarea de domiciliu
(1) P─âtrunderea sau r─âm├«nerea ilegal─â ├«n domiciliul sau ├«n re┼čedin┼úa unei persoane f─âr─â consim┼ú─âm├«ntul acesteia ori refuzul de a le p─âr─âsi la cererea ei, precum ┼či perchezi┼úiile ┼či cercet─ârile ilegale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite cu aplicarea violen┼úei sau cu amenin┼úarea aplic─ârii ei
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) cu folosirea situaţiei de serviciu;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei
privind accesul la informaţie
├Änc─âlcarea inten┼úionat─â de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere a procedurii legale de asigurare ┼či de realizare a dreptului de acces la informa┼úie, ├«nc─âlcare ce a cauzat daune┬á├«n propor┼úii considerabile drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat┬áinforma┼úii referitoare la ocrotirea s─ân─ât─â┼úii popula┼úiei, la securitatea public─â, la protec┼úia mediului,
se pedepse┼čte cu amend─â de la 150 la 300 unit─â┼úi conven┼úionale cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului
electoral sau a activităţii organelor electorale
Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale:
a) s─âv├«r┼čit─â prin blocarea sau atacarea localurilor sec┼úiilor de votare┬áprin orice mijloc ┼či ├«n orice form─â;
b) s─âv├«r┼čit─â prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;
c) s─âv├«r┼čit─â cu periclitarea vie┼úii persoanei;
d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) soldat─â cu alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 1811. Coruperea aleg─âtorilor
(1) Oferirea sau darea de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale aleg─âtorului pentru a-l determina s─â-┼či exercite drepturile sale electorale ├«ntr-un anumit mod ├«n cadrul alegerilor parlamentare, preziden┼úiale, locale ori ├«n cadrul referendumului
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 200 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Nu intr─â ├«n categoria bunurilor prev─âzute la alin. (1) bunurile care au imprimate simbolul concurentului electoral ┼či/sau con┼úin un slogan electoral, a c─âror valoare per unitate nu dep─â┼če┼čte dou─â unit─â┼úi conven┼úionale.
[Art.1811 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 182. Falsificarea rezultatelor vot─ârii
(1) Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor vot─ârii
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
[Art.182 în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]     Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie
a muncii
(1) ├Änc─âlcarea de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere ori de c─âtre o persoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau alt─â organiza┼úie nestatal─â a tehnicii securit─â┼úii, a┬áigienei industriale sau a altor reguli de protec┼úie a muncii, dac─â aceast─â ├«nc─âlcare a provocat accidente cu oameni sau alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat din impruden┼ú─â decesul unei persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea
întrunirilor
(1) Violarea dreptului la libertatea ├«ntrunirilor prin ├«mpiedicarea ilegal─â a desf─â┼čur─ârii mitingului, demonstra┼úiei, manifesta┼úiei, procesiunii sau oric─ârei alte ├«ntruniri ori a particip─ârii cet─â┼úenilor la acestea fie prin constr├«ngerea lor la participare:
a) s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere;
b) s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane;
c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) s─âv├«r┼čit─â cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept arm─â ori au fost special adaptate pentru┬áv─ât─âmarea┬áintegrit─â┼úii┬ácorporale sau a s─ân─ât─â┼úii;
b) însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;
c) soldată cu cauzarea de daune în proporţii mari;
d) soldat─â cu alte urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 185. Atentarea la persoan─â ┼či la drepturile
cetăţenilor sub formă de propovăduire
a credin┼úelor religioase ┼či de ├«ndeplinire
a riturilor religioase
Organizarea, conducerea sau┬áparticiparea activ─â┬ála un grup a c─ârui activitate, desf─â┼čurat─â sub form─â de propov─âduire a credin┼úelor religioase ┼či de ├«ndeplinire a riturilor religioase, este ├«nso┼úit─â fie de cauzarea de daune s─ân─ât─â┼úii cet─â┼úenilor, fie de alte atentate la persoan─â sau la drepturile acesteia, fie de instigarea cet─â┼úenilor la refuzul de a ├«ndeplini obliga┼úiile cet─â┼úene┼čti
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor
┼či a drepturilor conexe
(1) ├Änc─âlcarea dreptului de autor ┼či a drepturilor conexe, dac─â este ├«n propor┼úii mari, s─âv├«r┼čit─â prin:
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe ├«n cadrul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor tangen┼úiale activit─â┼úii intelectuale ├«n domeniul dreptului de autor ┼či al drepturilor conexe, ├«n special ├«n domeniul literaturii, artei ┼či ┼čtiin┼úei, ├«n scopul comercializ─ârii sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum ┼či stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme ├«n scopurile men┼úionate, sau orice alt─â form─â de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe ├«n scopul ob┼úinerii profitului, f─âr─â acordul titularului de drepturi;
b) ├«nchirierea, schimbul sau alt─â form─â de punere la dispozi┼úia ter┼úilor cu titlu gratuit sau oneros, precum ┼či depozitarea ├«n scopurile men┼úionate sau alt─â valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, ├«n orice mod ┼či sub orice form─â, f─âr─â marcaj de control ┼či f─âr─â a de┼úine, ├«n momentul controlului, contractele de autor ├«ncheiate cu titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informa┼úii false despre apartenen┼úa ┼či limitele exercit─ârii dreptului de autor ┼či a drepturilor conexe, precum ┼či a unei alte informa┼úii care-l poate induce ├«n eroare pe beneficiar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi;
f) modificarea, ├«nl─âturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor ┼či semnelor de protec┼úie a dreptului de autor ┼či a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; ├«nl─âturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informa┼úiei privind administrarea dreptului de autor ┼či a drepturilor conexe; ├«nl─âturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protec┼úie a dreptului de autor ┼či a drepturilor conexe;
g) ├«nsu┼čirea paternit─â┼úii ori constr├«ngerea la copaternitate
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 800 la 1000 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 de unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 6000 de unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2), s─âv├«r┼čite:
a) de dou─â sau de mai multe persoane;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) prin constrîngere fizică sau psihică;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10 000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.1851 în redacţia LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor
de proprietate industrial─â
(1) R─âsp├«ndirea informa┼úiilor privind inven┼úia, modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul de plant─â, topografia circuitului integrat f─âr─â consim┼ú─âm├«ntul autorului (creatorului) sau al succesorului s─âu ├«n drepturi, p├«n─â la publicarea oficial─â a datelor din cererea de ├«nregistrare, de c─âtre o persoan─â c─âreia aceste informa┼úii i-au fost ├«ncredin┼úate sau i-au devenit cunoscute ├«n alt mod, precum ┼či ├«nsu┼čirea frauduloas─â de c─âtre un ter┼ú a calit─â┼úii de autor al inven┼úiei, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de plant─â, al topografiei circuitului integrat sau constr├«ngerea la coautorat , care au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
[Art.1852 al.(1) modificat prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
[Art.1852 al.(1) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(2) Utilizarea f─âr─â consim┼ú─âm├«ntul titularului a m─ârcii protejate sau a unui semn care, din cauza identit─â┼úii ori similitudinii cu marca ├«nregistrat─â ┼či a identit─â┼úii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn ┼či de marc─â, genereaz─â riscul de confuzie ├«n percep┼úia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum ┼či utilizarea lui ├«n calitate de ambalaj ├«n cazul m─ârcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor ├«n acest scop, sau, dup─â caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului ├«n publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului ├«n scopurile men┼úionate, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, care au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
[Art.1852al.(2) în redacţia LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(2) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(21) Utilizarea comercial─â direct─â sau indirect─â a unei denumiri de origine/indica┼úii geografice ├«nregistrate pentru produsele neacoperite de ├«nregistrare ├«n m─âsura ├«n care aceste produse s├«nt comparabile cu cele ├«nregistrate sub aceast─â denumire sau ├«n m─âsura ├«n care aceast─â utilizare permite de a profita de reputa┼úia denumirii protejate, precum ┼či uzurparea, imitarea sau evocarea asocia┼úiilor legate de o denumire de origine/indica┼úie geografic─â ├«nregistrat─â, chiar dac─â originea adev─ârat─â a produsului este indicat─â sau dac─â denumirea protejat─â este folosit─â ├«n traducere ori este ├«nso┼úit─â de o expresie, cum ar fi ÔÇ×de genulÔÇŁ, ÔÇ×de tipulÔÇŁ, ÔÇ×de stilulÔÇŁ, ÔÇ×imita┼úieÔÇŁ ori de alte expresii similare, indicarea fals─â sau ├«n┼čel─âtoare cu privire la provenien┼úa, originea, natura sau calit─â┼úile esen┼úiale ale produsului, care figureaz─â pe produs sau pe ambalajul acestuia, ├«n publicitate, precum ┼či utilizarea ├«n calitate de ambalaj a unui recipient de natur─â s─â creeze o impresie eronat─â ├«n privin┼úa originii produsului, desf─â┼čurarea unor practici susceptibile s─â-l induc─â ├«n eroare pe consumator ├«n ceea ce prive┼čte originea adev─ârat─â a produsului, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, care au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(21) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(22) Orice practic─â susceptibil─â s─â-l induc─â ├«n eroare pe consumator referitor la o denumire a specialit─â┼úii tradi┼úionale garantate, orice imitare a unei denumiri ├«nregistrate ┼či rezervate conform legisla┼úiei cu privire la protec┼úia indica┼úiilor geografice, denumirilor de origine ┼či specialit─â┼úilor tradi┼úionale garantate, orice folosire ├«n comer┼ú a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialit─â┼úilor tradi┼úionale garantate ├«nregistrate cu rezervarea denumirii conform legisla┼úiei cu privire la protec┼úia indica┼úiilor geografice, denumirilor de origine ┼či specialit─â┼úilor tradi┼úionale garantate, orice uzurpare abuziv─â sau ├«n┼čel─âtoare a men┼úiunii ÔÇ×Specialitate tradi┼úional─â garantat─âÔÇŁ ┼či a simbolului na┼úional asociat acesteia, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, care au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(22) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(23) Utilizarea ilegal─â ├«n sensul alin. (21) a unei denumiri de origine/indica┼úii geografice ne├«nregistrate, protejate ├«n baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(23) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre v├«nzare, v├«nzarea, alt mod de punere ├«n circula┼úie economic─â sau stocarea ├«n aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce constituie inven┼úii sau modele de utilitate ori include obiectul inven┼úiei sau al modelului de utilitate protejate, pentru care, ├«n conformitate cu legisla┼úia, este necesar─â autorizare din partea titularului, efectuate f─âr─â aceast─â autorizare, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor┬áac┼úiuni,┬ácare au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(3) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre v├«nzare, v├«nzarea, alt mod de punere ├«n circula┼úie economic─â sau stocarea ├«n aceste scopuri a produsului ob┼úinut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejate, dac─â acest produs, integral sau ├«ntr-o m─âsur─â substan┼úial─â, este o copie a desenului sau a modelului industrial protejate, pentru care, ├«n conformitate cu legisla┼úia, este necesar─â autorizare din partea titularului, efectuate┬áf─âr─â aceast─â autorizare, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, care au cauzat daune┬á├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(4) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(5) Producerea, reproducerea, condi┼úionarea ├«n scop de ├«nmul┼úire, oferirea spre v├«nzare, v├«nzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea ├«n aceste scopuri a materialului soiului de plant─â pentru care, ├«n conformitate cu legisla┼úia, este necesar─â autorizare din partea titularului, efectuate f─âr─â aceast─â autorizare, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, care au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(5) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(6) Reproducerea topografiei circuitului integrat sau a unei p─âr┼úi a acesteia, importul, exportul, oferirea spre v├«nzare, v├«nzarea sau distribuirea ├«n orice alt mod ├«n scopuri comerciale a topografiei circuitului integrat pentru care, ├«n conformitate cu legisla┼úia, este necesar─â autorizare din partea titularului, efectuate f─âr─â aceast─â autorizare, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestor ac┼úiuni, care au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.1852 al.(6) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(7) Ac┼úiunile de la alin.(1), (2), 21), (22), (23), (3), (4), (5) ┼či (6) s─âv├«r┼čite:
[Art.1852 al.(7) dispoziţie modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) prin constrîngere fizică sau psihică;
e) în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă de la 3.000 la 5.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.
Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele
de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii
intelectuale
Declara┼úiile inten┼úionat false, operarea inten┼úionat─â cu ├«nscrieri false ├«n documentele ce ┼úin de protec┼úia propriet─â┼úii intelectuale, precum ┼či falsificarea documentelor necesare eliber─ârii titlului de protec┼úie, perfectarea inten┼úionat─â a documentelor falsificate sau prezentarea inten┼úionat─â de documente cu date care submineaz─â autoritatea solicitantului de protec┼úie a obiectului de proprietate intelectual─â
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

Capitolul VI
INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Articolul 186. Furtul
(1) Furtul, adic─â sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 120 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Furtul s─âv├«r┼čit:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
d) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â┬ála 4 ani.
(3) Furtul s─âv├«r┼čit:
a) în timpul unei calamităţi;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani cu (sau f─âr─â) amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1),(2) sau (3)s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
Articolul 187. Jaful
(1) Jaful, adic─â sustragerea deschis─â a bunurilor altei persoane,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Jaful s─âv├«r┼čit:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) de o persoan─â mascat─â, deghizat─â sau travestit─â;
d) prin pătrunderea în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
f) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 6 ani cu (sau f─âr─â) amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(3) Jaful s─âv├«r┼čit:
a) în timpul unei calamităţi;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de 8 la 15 ani.
Articolul 188. Tîlhăria
(1) T├«lh─âria, adic─â atacul s─âv├«r┼čit asupra unei persoane ├«n scopul sustragerii bunurilor, ├«nso┼úit de violen┼ú─â periculoas─â pentru via┼úa sau s─ân─âtatea persoanei agresate ori de amenin┼úarea cu aplicarea unei asemenea violen┼úe,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 6 ani┬ácu (sau f─âr─â) amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(2) T├«lh─âria s─âv├«r┼čit─â:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) de o persoan─â mascat─â, deghizat─â sau travestit─â;
d) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
f) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 la 10 ani.
(3) T├«lh─âria s─âv├«r┼čit─â:
a) în timpul unei calamităţi;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) prin schingiuire, tortur─â, tratament inuman sau degradant
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 7 la 12 ani.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 14 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul┬á189. ┼×antajul
(1) ┼×antajul, adic─â cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau de┼úin─âtorului ori dreptul asupra acestora sau de a s─âv├«r┼či alte ac┼úiuni cu caracter patrimonial, amenin┼ú├«nd cu violen┼ú─â persoana, rudele sau apropia┼úii acesteia, cu r─âsp├«ndirea unor ┼čtiri def─âim─âtoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, de┼úin─âtorului ori cu r─âpirea proprietarului, posesorului, de┼úin─âtorului, a rudelor sau a apropia┼úilor acestora,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani.
(2) ┼×antajul s─âv├«r┼čit:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;
d) prin ameninţare cu moartea;
e) cu deteriorarea ori distrugerea bunurilor
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
b) s─âv├«r┼čite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite ├«n calitate de arm─â;
c) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;
d) însoţite de schingiuire, tortură, tratament inuman sau degradant;
e) urmate de dobîndirea bunurilor cerute;
f) soldate cu alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1.000 la 2.000 unităţi convenţionale.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), însoţite de răpirea proprietarului, posesorului sau deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 7 la 13 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 13 ani.
(6) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 190. Escrocheria
(1) Escrocheria, adic─â dob├«ndirea ilicit─â a┬ábunurilor altei persoane prin ├«n┼čel─âciune sau abuz de ├«ncredere,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 120 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Escrocheria s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(3) Escrocheria s─âv├«r┼čit─â de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 4 la 8 ani cu (sau f─âr─â)┬áamend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 191. Delapidarea averii străine
(1) Delapidarea averii str─âine, adic─â ├«nsu┼čirea ilegal─â a bunurilor altei persoane, ├«ncredin┼úate ├«n administrarea vinovatului,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(2) Delapidarea┬áaverii┬ástr─âine, s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau┬áde o organiza┼úie criminal─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
Articolul 192. Pung─â┼čia
(1) Pung─â┼čia, adic─â ac┼úiunea ├«n scopul┬ásustragerii bunurilor┬áaltei┬ápersoane┬ádin buzunare, gen┼úi sau din alte obiecte prezente la persoan─â,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Pung─â┼čia s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani.
Articolul 1921. R─âpirea mijlocului de transport
(1) R─âpirea mijlocului de transport f─âr─â scop de ├«nsu┼čire
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane;
b) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe;
c) s─âv├«r┼čit─â prin p─âtrundere ├«n garaj, ├«n alte ├«nc─âperi sau spa┼úii ├«ngr─âdite ori p─âzite
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 1922.  Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune
animal─â, precum ┼či a animalelor de trac┼úiune
R─âpirea mijlocului de transport cu trac┼úiune animal─â, precum ┼či a animalelor de trac┼úiune, f─âr─â scop de ├«nsu┼čire, urmat─â:
a) de distrugerea de bunuri;
b) de îmbolnăvirea gravă sau pieirea animalelor răpite,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.
Articolul 193. Tulburarea de posesie
Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării violenţei ori prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de la 1 la 2 ani.
Articolul┬á194. ├Änsu┼čirea sau utilizarea ilicit─â a energiei
electrice, termice sau a gazelor naturale
(1) ├Änsu┼čirea energiei electrice, termice sau┬áa gazelor naturale ori utilizarea ilicit─â a acestora evit├«nd sistemele de eviden┼ú─â instalate ├«n modul┬ástabilit sau prin acestea, dar deteriorate de consumator, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul┬ácomunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.
(2) Acelea┼či┬áac┼úiuni care au cauzat daune ├«n propor┼úii┬ádeosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore.
Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin ├«n┼čel─âciune
sau abuz de încredere
(1) Cauzarea de daune materiale ├«n propor┼úii mari proprietarului prin ├«n┼čel─âciune sau abuz de ├«ncredere, dac─â fapta nu constituie o ├«nsu┼čire,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180┬ála 240 de ore, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(4) Cauzarea de daune materiale ├«n propor┼úii deosebit de mari prin ├«n┼čel─âciune sau abuz de ├«ncredere, dac─â fapta nu constituie o ├«nsu┼čire,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată
a bunurilor
(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 1000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii┬áde 240 de ore.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite prin incendiere, explozie sau prin o alt─â modalitate periculoas─â;
b) s─âv├«r┼čite din motive de ur─â social─â, na┼úional─â, rasial─â sau religioas─â;
c) s─âv├«r┼čite asupra unei persoane ├«n leg─âtur─â cu ├«ndeplinirea de c─âtre aceasta a obliga┼úiilor de serviciu sau ob┼čte┼čti;
d) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani.
Articolul 199. Dobîndirea sau comercializarea bunurilor
despre care se ┼čtie c─â au fost ob┼úinute pe
cale criminal─â
(1) Dob├«ndirea sau comercializarea, f─âr─â o promisiune prealabil─â, a bunurilor despre care se ┼čtie c─â au fost ob┼úinute pe cale criminal─â
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 120 la 180 de ore.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a) de dou─â sau mai multe persoane;
b) sub formă de îndeletnicire;
c) în proporţii mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(3) Ac┼úiunile┬áprev─âzute la alin.(1) sau la alin.(2) lit.a) ┼či b), s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii┬ádeosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

Capitolul VII
INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI
┼×I MINORILOR

Articolul 201. Incestul
(1) Raportul sexual┬á├«ntre rude pe linie dreapt─â p├«n─â la gradul trei inclusiv, precum ┼či┬á├«ntre rude pe linie colateral─â (fra┼úi, surori),
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(2) Persoanele prev─âzute la alin.(1) nu s├«nt pasibile de r─âspundere penal─â dac─â, la momentul s─âv├«r┼čirii faptei, nu au ├«mplinit v├«rsta de 18 ani ┼či diferen┼úa de v├«rst─â ├«ntre ei nu este mai mare de 2 ani.
Articolul 2011. Violenţa în familie
(1) Violen┼úa ├«n familie, adic─â ac┼úiunea sau inac┼úiunea inten┼úionat─â, manifestat─â fizic sau verbal, comis─â de un membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, care a provocat suferin┼ú─â fizic─â, soldat─â cu v─ât─âmarea u┼čoar─â a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, suferin┼ú─â psihic─â ori prejudiciu material sau moral,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 180 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) s─âv├«r┼čit─â asupra a doi sau mai multor membri ai familiei;
b) care a provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
se pedepse┼čte cuÔÇ»munc─âÔÇ»neremunerat─âÔÇ»├«n folosulÔÇ»comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore sau cuÔÇ»├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(3) Aceea┼či ac┼úiune care:
a) a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) a determinat la sinucidere sau la tentativ─â de sinucidere;
c) a provocat decesul victimei
se pedepse┼čte cuÔÇ»├«nchisoare de la 5 la 15 ani.
[Art.2011 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei
Divulgarea secretului adop┼úiei contrar voin┼úei adoptatorului, s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â obligat─â s─â p─âstreze faptul adop┼úiei ca un secret profesional sau de serviciu,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 luni, ├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de 2 ani.
Articolul┬á205. Abuzul p─ârin┼úilor ┼či altor persoane
la adopţia copiilor
(1) Primirea de către părinte, tutore (curator) sau alt reprezentant legal al copilului, de către altă persoană a unei recompense sub orice formă pentru consimţămîntul la adopţie sau în alte scopuri legate de adopţie
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â┬ála 3 ani.
(2) Intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopţiei unui copil în scop de profit, beneficiu material sau alt beneficiu
se pedepse┼čte cu amend─â de la 200 la 400 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, de la 2000 la 4000 de unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(3) Exercitarea sub orice formă a constrîngerii asupra părintelui, tutorelui (curatorului) copilului în scopul obţinerii consimţămîntului pentru adopţie sau prezentării de date neveridice pentru încuviinţarea adopţiei, instituirea tutelei (curatelei), plasamentul copilului într-o instituţie rezidenţială, într-o familie sau casă de copii de tip familial
se pedepse┼čte cu amend─â de la 250 la 400 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, de la 2.500 la 5.000 de unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alineatele (1)-(3), s─âv├«r┼čite:
b) în privinţa a doi sau mai mulţi copii;
c) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
[Art.205 al.(4), lit.c) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
d) de dou─â sau mai multe persoane;
e) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.000 la 6.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 206. Traficul de copii
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, ad─âpostirea sau primirea unui copil, precum ┼či┬ádarea sau┬áprimirea unor pl─â┼úi ori┬ábeneficii pentru ob┼úinerea consim┼ú─âm├«ntului unei persoane care de┼úine controlul asupra copilului, ├«n scopul:
a) exploat─ârii sexuale, comerciale ┼či necomerciale, ├«n prostitu┼úie sau┬á├«n industria pornografic─â;
b) exploatării prin muncă sau servicii forţate;
b1) practic─ârii cer┼četoriei sau ├«n alte scopuri josnice;
c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale;
d) folosirii în conflicte armate;
e) folosirii în activitate criminală;
f) prelevării organelor sau ţesuturilor umane;
g) abandonării în străinătate;
h) vînzării sau cumpărării,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate,┬ásau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni ├«nso┼úite:
a) de violen┼ú─â fizic─â ┼či psihic─â, de aplicare a armei de foc sau de amenin┼úare cu aplicarea acesteia;
b) de abuz ┼či violen┼ú─â sexual─â;
c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de vulnerabilitate a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau altor persoane;
f) de prelevare a organelor sau ţesuturilor umane
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita┬áo anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5000 la 7000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate,┬ásau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) s─âv├«r┼čite de o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit acelea┼či ac┼úiuni;
b) s─âv├«r┼čite asupra a doi sau┬ámai multor copii;
c) s─âv├«r┼čite de o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere sau de o persoan─â cu func┼úie de demnitate public─â;
[Art.206 al.(3), lit.c) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
d) s─âv├«r┼čite de un grup criminal┬áorganizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
e) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia;
e1) s─âv├«r┼čite asupra copilului care se afl─â ├«n ├«ngrijirea, sub ocrotirea, sub protec┼úia, la educarea sau la tratamentul f─âptuitorului;
[Art.206 al.(3) lit.e1) introdus─â prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
f) s─âv├«r┼čite asupra unui copil ├«n v├«rst─â de p├«n─â la 14 ani
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 7000 la 9000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate,┬ásau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima traficului┬áde copii┬áeste absolvit─â de r─âspundere penal─â┬ápentru┬áinfrac┼úiunile s─âv├«r┼čite de ea ├«n┬áleg─âtur─â┬ácu┬áaceast─â calitate procesual─â.
Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară
Scoaterea copilului din ┼úar─â ├«n baza unor acte false sau pe alt─â cale ilegal─â, precum ┼či abandonarea lui ├«n str─âin─âtate ├«n scopuri altele dec├«t cele┬áindicate la art.206,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală
sau determinarea lor la s─âv├«r┼čirea unor
fapte imorale
(1) Atragerea minorilor la activitatea criminal─â sau instigarea lor la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunilor, precum ┼či determinarea minorilor la s─âv├«r┼čirea unor fapte imorale (cer┼četorie, jocuri de noroc, desfr├«u etc.), s─âv├«r┼čite de o persoan─â care a atins┬áv├«rsta de 18 ani,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite de p─ârin┼úi sau de al┼úi ocrotitori legali ai copilului, precum ┼či de pedagogii acestuia
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2),┬ás─âv├«r┼čite:
a) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;
b) prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizaţie criminală;
c) prin atragerea minorului la s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni cu caracter terorist,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 2081. Pornografia infantil─â
Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,
[Art.2081 dispoziţia modificată prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 1 la 3 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, de la 2.000 la 4.000 de unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată
de un copil
Beneficierea, contra oric─âror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de c─âtre o persoan─â despre care se ┼čtia cu certitudine c─â nu a ├«mplinit v├«rsta de 18 ani se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
[Art.2082 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal
de droguri, medicamente ┼či┬áalte substan┼úe
cu efect narcotizant
(1) Atragerea de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani a minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu┬á├«nchisoare de p├«n─â la 5┬áani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de la 3 la 6 ani.

Capitolul VIII
INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE
┼×I CONVIE┼óUIRII SOCIALE

Articolul 211. Transmiterea unei boli venerice
(1) Persoana care, ┼čtiind c─â sufer─â de o boal─â veneric─â,┬áo transmite altei persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 120 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unui minor
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 212. Contaminarea cu maladia SIDA
(1) Punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(2) Contaminarea cu┬ámaladia┬áSIDA de c─âtre o persoan─â care ┼čtia c─â sufer─â de aceast─â boal─â
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 1 la 5 ani.
(3) Ac┼úiunea prev─âzut─â la┬áalin.(2),┬ás─âv├«r┼čit─â:
a) asupra a dou─â sau mai multor persoane;
b) cu bun─â-┼čtiin┼ú─â asupra unui minor,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani.
(4) Contaminarea cu maladia SIDA ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către un lucrător medical a obligaţiilor sale profesionale
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate┬ápe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(5) Persoana care a s─âv├«r┼čit ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2) nu este pasibil─â de r─âspundere penal─â dac─â a comunicat din timp persoanei puse ├«n pericol de a fi contaminat─â despre existen┼úa la primul a maladiei SIDA sau dac─â persoana pus─â ├«n pericol de a fi contaminat─â ┼čtia despre existen┼úa acestei maladii, dar benevol a s─âv├«r┼čit ac┼úiuni ce au constituit pericol de contaminare.
Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor
┼či metodelor de acordare a asisten┼úei
medicale
Încălcarea din neglijenţă de către medic sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale, dacă aceasta a cauzat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul pacientului,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 214. Practicarea ilegală a medicinei
sau a  activităţii farmaceutice
(1) Practicarea medicinei ca profesie sau a activităţii farmaceutice de către o persoană care nu are licenţă sau altă autorizaţie, dacă aceasta a cauzat din imprudenţă o vătămare a sănătăţii,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni care au cauzat din impruden┼ú─â decesul victimei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 2141. Producerea sau comercializarea
medicamentelor contraf─âcute
(1) Producerea sau comercializarea medicamentelor contraf─âcute
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni dac─â au provocat din impruden┼ú─â v─ât─âmarea grav─â sau medie a s─ân─ât─â┼úii ori decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 215. Răspîndirea bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspîndirea unei asemenea boli,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 2.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu (sau f─âr─â) lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či fapte soldate din impruden┼ú─â cu v─ât─âmarea grav─â sau medie a s─ân─ât─â┼úii sau cu decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 216.  Producerea, transportarea, păstrarea,
comercializarea, oferirea cu titlu oneros
sau gratuit a produselor (m─ârfurilor),
prestarea serviciilor, periculoase pentru
viaţa sau sănătatea consumatorilor
[Art.216 titlul modificat prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(1) Producerea, transportarea, p─âstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (m─ârfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru via┼úa sau s─ân─âtatea consumatorilor, s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari,
[Art.216 al.(1) dispoziţia modificată prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 600 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 5.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 2 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
b) dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei;
c) s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 800 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 8.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
c) dac─â au provocat decesul a dou─â sau mai multe persoane,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 1.500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 8.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 217. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice,
psihotrope sau a analoagelor lor f─âr─â
scop de înstrăinare
(1) Sem─ânatul sau cultivarea ilegal─â a plantelor care con┼úin substan┼úe narcotice sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante, s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari ┼či f─âr─â scop de ├«nstr─âinare,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de p├«n─â la 100 de ore, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, p─âstrarea, expedierea, transportarea substan┼úelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari ┼či f─âr─â scop de ├«nstr─âinare,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de p├«n─â la 150 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 4000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
c) cu utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu;
e) pe teritoriul institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt, institu┼úiilor de reabilitare social─â, penitenciarelor, unit─â┼úilor militare, ├«n locurile de agrement, ├«n locurile de desf─â┼čurare a ac┼úiunilor de educa┼úie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor ac┼úiuni culturale sau sportive ori ├«n imediata apropiere a acestora,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 6000 la 8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3), s─âv├«r┼čite:
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 6000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(5) Persoana care a s─âv├«r┼čit ac┼úiunile prev─âzute la art.217 sau 2171┬áeste liberat─â de r─âspundere penal─â dac─â a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infrac┼úiunii ce ┼úine de circula┼úia ilegal─â a substan┼úelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, dup─â caz, prin autodenun┼úare, predare benevol─â a substan┼úelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, indicare a sursei de procurare a acestor substan┼úe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la s─âv├«r┼čirea infrac┼úiunii, la indicarea mijloacelor b─âne┼čti, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infrac┼úiune. Nu poate fi considerat─â predare benevol─â a substan┼úelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ridicarea acestora la re┼úinerea persoanei, precum ┼či la efectuarea ac┼úiunilor de urm─ârire penal─â pentru depistarea ┼či ridicarea lor.
Articolul 2171. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice,
psihotrope sau a analoagelor lor în scop
de înstrăinare
(1) Sem─ânatul sau cultivarea de plante care con┼úin substan┼úe narcotice sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante f─âr─â autoriza┼úie, s─âv├«r┼čite ├«n scop de ├«nstr─âinare,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 600 la 900 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, p─âstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte opera┼úiuni ilegale cu substan┼úele narcotice, psihotrope sau cu analoagele lor, s─âv├«r┼čite ├«n scop de ├«nstr─âinare, ori ├«nstr─âinarea ilegal─â a substan┼úelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 4000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit acelea┼či ac┼úiuni;
b) de dou─â sau mai multe persoane;
b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
c) cu utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu;
e) pe teritoriul institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt, institu┼úiilor de reabilitare social─â, penitenciarelor, unit─â┼úilor militare, ├«n locurile de agrement, ├«n locurile de desf─â┼čurare a ac┼úiunilor de educa┼úie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor ac┼úiuni culturale sau sportive ori ├«n imediata apropiere a acestora;
f) în proporţii mari,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani┬ácu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 6000 la 8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2) sau (3), s─âv├«r┼čite:
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 7 la 15 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 8000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale cu lichidarea acesteia.
Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor
în scopul producerii sau prelucrării
substanţelor narcotice, psihotrope
sau a analoagelor lor
Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 800 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 7000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2173. Circula┼úia ilegal─â a materialelor ┼či
utilajelor destinate producerii  sau
prelucrării substanţelor narcotice,
psihotrope sau a analoagelor lor
(1) Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â de la 2000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
b) pe teritoriul institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt, institu┼úiilor de reabilitare social─â, penitenciarelor, unit─â┼úilor militare, ├«n locurile de agrement, ├«n locurile de desf─â┼čurare a ac┼úiunilor de educa┼úie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor ac┼úiuni culturale sau sportive ori ├«n imediata apropiere a acestora,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 6000 la 8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea
substanţelor narcotice sau psihotrope
(1) Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
f) în proporţii mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
c) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la 1000 la 5000 unităţi convenţionale.
Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea
consumului ilegal de substanţe narcotice,
psihotrope sau analoage ale acestora
(1) Consumul ilegal de substan┼úe narcotice, psihotrope sau analoage ale acestora, s─âv├«r┼čit ├«n mod public sau pe teritoriul institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt, institu┼úiilor de reabilitare social─â, penitenciarelor, unit─â┼úilor militare, ├«n locurile de agrement, ├«n locurile de desf─â┼čurare a ac┼úiunilor de educa┼úie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor ac┼úiuni culturale sau sportive ori ├«n imediata apropiere a acestora,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.
(2) Organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2176.  Introducerea ilegală intenţionată în
organismul altei persoane, împotriva
voinţei acesteia, a substanţelor narcotice,
psihotrope sau a analoagelor acestora
(1) Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) faţă de două sau mai multe persoane;
c) cu bun─â ┼čtiin┼ú─â fa┼ú─â de un minor sau de o femeie gravid─â ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
e) cu substanţe narcotice sau psihotrope a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 7 ani.
Articolul 218.  Prescrierea ilegală sau încălcarea
regulilor de circulaţie a substanţelor
narcotice sau psihotrope
(1) Prescrierea fără necesitate a preparatelor narcotice sau psihotrope
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Falsificarea re┼úetei sau a altor documente care permit ob┼úinerea preparatelor ┼či substan┼úelor┬ánarcotice sau┬ápsihotrope
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3.000 la 5.000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2),┬ás─âv├«r┼čite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu scopul de a obţine preparatele ori substanţele narcotice sau psihotrope în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu lichidarea persoanei juridice.
(4) ├Änc─âlcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, p─âstrare, eviden┼ú─â, eliberare, ├«nstr─âinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, export, nimicire a substan┼úelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucr─ârii substan┼úelor narcotice sau psihotrope, de cultivare a plantelor care con┼úin substan┼úe narcotice sau psihotrope, care a cauzat pierderea lor, s─âv├«r┼čit─â de c─âtre persoana ├«n obliga┼úiile c─âreia intr─â respectarea regulilor men┼úionate,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(4), s─âv├«r┼čite din interes material sau care au cauzat din impruden┼ú─â v─ât─âmarea s─ân─ât─â┼úii persoanei sau au avut alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 600 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 4000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 219.  Organizarea ori întreţinerea speluncilor
pentru consumul substanţelor narcotice
sau psihotrope
(1) Organizarea ori ├«ntre┼úinerea speluncilor pentru consumul substan┼úelor narcotice sau psihotrope, precum ┼či punerea la dispozi┼úie a localurilor ├«n aceste scopuri,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie┬ácriminal─â
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 220. Proxenetismul
(1) Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau┬áde o┬áorganiza┼úie criminal─â;
c) s─âv├«r┼čite fa┼ú─â de dou─â sau mai multe persoane;
d) s─âv├«r┼čite cu aplicarea violen┼úei nepericuloase pentru via┼úa sau s─ân─âtatea persoanei ori cu amenin┼úarea aplic─ârii ei fa┼ú─â de persoana care practic─â prostitu┼úia sau fa┼ú─â de rudele sau apropia┼úii acesteia,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.
Articolul 221. Distrugerea sau deteriorarea
intenţionată a monumentelor
de istorie ┼či cultur─â
Distrugerea sau deteriorarea inten┼úionat─â┬áa monumentelor de istorie ┼či cultur─â sau a obiectelor naturii, luate sub┬áocrotirea statului,
se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de la 500┬ála 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore,┬áiar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 5.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 222. Profanarea mormintelor
(1) Profanarea prin orice mijloace a unui morm├«nt, a unui monument,┬áa unei urne funerare sau a unui cadavru, precum ┼či ├«nsu┼čirea obiectelor ce se afl─â ├«n morm├«nt sau pe el,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni┬ás─âv├«r┼čite:
a) de două sau mai multe persoane;
b) din motive de ură socială, naţională, rasială ori religioasă
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Capitolul IX
INFRACŢIUNI ECOLOGICE

Articolul 223. Încălcarea cerinţelor securităţii
ecologice
├Änc─âlcarea cerin┼úelor securit─â┼úii ecologice la proiectarea, amplasarea, construc┼úia sau punerea ├«n exploatare, precum ┼či la exploatarea construc┼úiilor industriale, agricole, ┼čtiin┼úifice sau a altor obiective de c─âtre persoanele responsabile de respectarea lor, dac─â aceasta a provocat:
a) mărirea esenţială a nivelului radiaţiei;
b) daune sănătăţii populaţiei;
c) pieirea în masă a animalelor;
d) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte┬ácu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani,┬á├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â┬á├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulaţie a
substan┼úelor, materialelor ┼či de┼čeurilor
radioactive, bacteriologice sau toxice
(1) ├Änc─âlcarea regulilor stabilite ce ┼úin de fabri┬şcarea,┬áimportul,┬áexportul, ├«ngroparea, p─âstrarea, tran portarea sau utilizarea substan┼úelor, materialelor ┼či┬áde┼čeurilor radioactive,┬ábacteriologice sau┬átoxice,┬áprecum ┼či┬áa pesticidelor, erbicidelor sau a altor substan┼úe chimice, dac─â aceasta┬ácreeaz─â pericolul cauz─ârii de daune┬áesen┼úiale┬ás─ân─ât─â┼úii┬ápopula┼úiei sau┬ámediului,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de┬ádreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
b) s─âv├«r┼čite ├«n zona situa┼úiei ecologice excep┼úionale sau ├«n zona unei calamit─â┼úi naturale;
c) soldate cu impurificarea, otrăvirea sau infectarea mediului;
d) soldate cu pieirea în masă a animalelor
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 5.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), care au provocat din imprudenţă:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) decesul persoanei,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu decesul a două sau mai multor persoane,
se pedepsesc cu┬á├«nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 225. T─âinuirea de date sau prezentarea
intenţionată de date neautentice
despre poluarea mediului
(1) T─âinuirea datelor sau prezentarea inten┼úionat─â de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere ori de c─âtre o persoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau alt─â organiza┼úie nestatal─â, precum ┼či de c─âtre o persoan─â juridic─â, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesiv─â a mediului, cu poluare radioactiv─â, chimic─â, bacteriologic─â sau cu alte urm─âri periculoase pentru via┼úa sau s─ân─âtatea popula┼úiei, precum ┼či despre starea s─ân─ât─â┼úii popula┼úiei afectate de poluarea mediului, dac─â aceasta a provocat din impruden┼ú─â:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) pieirea în masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani,┬á├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2)┬áAcelea┼či┬áac┼úiuni soldate cu decesul┬áa dou─â sau┬á┬á mai┬ámultor persoane
se pedepsesc cu┬á├«nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 226. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare
a consecinţelor încălcărilor ecologice
(1) Eschivarea sau ├«ndeplinirea necorespunz─âtoare de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere ori de c─âtre o persoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau alt─â organiza┼úie nestatal─â, precum ┼či de c─âtre o persoan─â juridic─â, a obliga┼úiilor de lichidare a consecin┼úelor ├«nc─âlc─ârilor ecologice, dac─â aceasta a provocat din impruden┼ú─â:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) pieirea în masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu┬á├«nchisoare de p├«n─â┬ála 5 ani,┬á├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2)┬áAcelea┼či┬áac┼úiuni soldate cu decesul a dou─â┬ásau┬ámai┬ámultor persoane
se pedepsesc cu┬á├«nchisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 227. Poluarea solului
(1) Impurificarea, otr─âvirea, infectarea sau alt─â poluare a solului cu produse nocive ale activit─â┼úii┬áeconomice ori┬áde┬áalt─â┬ánatur─â ca urmare a ├«nc─âlc─ârii regulilor de manipulare cu substan┼úe nocive, ├«ngr─â┼č─âminte minerale, stimulen┼úi de cre┼čtere a plantelor ┼či cu alte substan┼úe chimice sau biologice ├«n timpul transport─ârii, utiliz─ârii sau p─âstr─ârii lor, dac─â aceasta a cauzat daune:
a) sănătăţii populaţiei;
b) mediului;
c) producţiei agricole,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500┬áunit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite ├«n zona situa┼úiei ecologice excep┼úionale sau ├«n zona unei calamit─â┼úi naturale;
b) urmate de decesul persoanei din imprudenţă
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 228. Încălcarea cerinţelor de protecţie
a subsolului
├Änc─âlcarea cerin┼úelor de protec┼úie a z─âc─âmintelor minerale sau a altor resurse ale subsolului, construc┼úia neautorizat─â sau amplasarea de┼čeurilor toxice pe terenurile cu┬áz─âc─âminte minerale, precum ┼či deversarea nesanc┼úionat─â a substan┼úelor nocive ├«n subsol, dac─â aceasta┬áa provocat:
a) pr─âbu┼čiri sau alunec─âri de propor┼úii ale terenului;
b) poluarea apelor subterane, creînd pericol pentru sănătatea populaţiei;
c) decesul persoanei din imprudenţă;
d) alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 229. Poluarea apei
Infectarea sau alt─â impurificare a apelor de suprafa┼ú─â┬áori┬ásubterane cu ape uzate sau cu alte de┼čeuri┬áale ├«ntreprinderilor, institu┼úiilor ┼či organiza┼úiilor industriale, agricole, comunale ┼či de alt─â natur─â, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile regnului┬áanimal sau┬ávegetal,┬áresurselor piscicole, silviculturii, agriculturii┬ásau┬á┬á s─ân─ât─â┼úii popula┼úiei ori┬áa┬áprovocat decesul┬ápersoanei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 230. Poluarea aerului
Poluarea aerului cu dep─â┼čirea normelor stabilite, ca urmare a emisiei ├«n atmosfer─â a poluan┼úilor sau a ├«nc─âlc─ârii regulilor de exploatare, sau┬áa neutiliz─ârii utilajului, aparatajului, instala┼úiilor de purificare ┼či control al emisiilor ├«n atmosfer─â, dac─â aceasta a cauzat┬ádaune ├«n propor┼úii considerabile mediului, regnului┬áanimal sau vegetal, s─ân─ât─â┼úii popula┼úiei ori a provocat decesul persoanei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetaţiei
forestiere
T─âierea ilegal─â a arborilor ┼či┬áarbu┼čtilor din fondul┬ásilvic sau┬ádin fondul ariilor naturale protejate de stat, s─âv├«r┼čit─â:
a) de persoane responsabile de protec┼úia ┼či┬ápaza vegeta┼úiei┬áforestiere;
b) ├«n propor┼úii ce dep─â┼česc 500 de unit─â┼úi conven┼úionale,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea
masivelor forestiere
(1) Distrugerea sau deteriorarea în proporţii mari a masivelor forestiere în urma folosirii imprudente a focului sau a unor surse de pericol sporit
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de┬ála 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 120 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Distrugerea sau deteriorarea inten┼úionat─â ├«n propor┼úii ce dep─â┼česc 500 de unit─â┼úi conven┼úionale a masivelor forestiere prin incendiere
se pedepse┼čte cu amend─â de la 300 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 233. Vînatul ilegal
V├«natul f─âr─â autoriza┼úia corespunz─âtoare fie┬á├«n perioada interzis─â, fie ├«n locurile interzise, fie cu unelte ┼či metode nepermise (braconajul), fie cu┬áfolosirea situa┼úiei┬áde serviciu,┬ádac─â┬áacesta a cauzat daune ce dep─â┼česc 200 de unit─â┼úi conven┼úionale,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul,
vînatul sau cu alte exploatări ale apelor
├Ändeletnicirea ilegal─â cu pescuitul, v├«natul sau cu┬áalte exploat─âri ale apelor,┬ácu┬áutilizarea substan┼úelor explozive ┼či otr─âvitoare sau a altor mijloace de nimicire ├«n mas─â a faunei, dac─â┬áaceasta a┬ácauzat daune ce dep─â┼česc 200 de unit─â┼úi conven┼úionale,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare
┼či protec┼úie a fondului ariilor naturale
protejate de stat
├Änc─âlcarea regimului de administrare ┼či protec┼úie a fondului ariilor naturale protejate de stat, dac─â aceasta creeaz─â pericolul┬ácauz─ârii de daune ├«n propor┼úii mari sau a cauzat┬ádaune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.

Capitolul X
INFRACŢIUNI ECONOMICE

Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulaţie
a semnelor b─âne┼čti false sau a titlurilor
de valoare false
[Art.236 titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(1) Fabricarea ├«n scopul┬ápunerii ├«n┬ácircula┼úie sau punerea ├«n circula┼úie a semnelor b─âne┼čti (bancnotelor ┼či monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare ┼či comemorative, emise de Banca Na┼úional─â a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat str─âin sau al unei uniuni monetare de state str─âine),┬áa valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare┬áfalse,┬áutilizate pentru efectuarea pl─â┼úilor,
[Art.236 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau lichidarea persoanei juridice.
Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulaţie
a cardurilor sau a altor instrumente
de plat─â false
[Art.237titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(1) Fabricarea ├«n scopul┬ápunerii ├«n┬ácircula┼úie sau┬ápunerea ├«n circula┼úie a cardurilor┬ásau a altor instrumente de plat─â false, care nu reprezint─â semne b─âne┼čti sau titluri┬áde valoare, dar care confirm─â, stabilesc sau acord─â drepturi sau obliga┼úii patrimoniale,
[Art.237 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180┬ála 240 de ore, sau┬ácu┬á├«nchisoare de p├«n─â┬ála 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale cu┬áprivarea de dreptul┬áde a exercita o┬áanumit─â┬áactivitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de un funcţionar ori alt salariat în exerciţiul funcţiunii;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 238. Dob├«ndirea creditului prin ├«n┼čel─âciune
Prezentarea cu bun─â-┼čtiin┼ú─â a unor┬áinforma┼úii false ├«n scopul ob┼úinerii unui credit sau major─ârii sumei acestuia, sau ob┼úinerii unui credit ├«n condi┼úii avantajoase, dac─â prin aceasta au fost cauzate institu┼úiei financiare daune ├«n m─ârime mai mare sau egal─â cu 500 unit─â┼úi conven┼úionale,
[Art.238 dispoziţia modificată prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.500 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.238 sancţiunea modificată prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363]
Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare
(1) Acordarea unui credit cu încălcarea intenţionată a regulilor de creditare, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,
[Art.239 al.(1) modificat prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani,┬á├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.239 sancţiunea modificată prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363]
(2) Aceea┼či ac┼úiune care:
a) a cauzat instituţiei financiare daune în proporţii deosebit de mari;
b) a condus la insolvabilitatea instituţiei financiare
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 7 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor
din împrumuturile interne sau externe
garantate de stat
(1) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â in m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) s─âv├«r┼čit─â de dou─â┬ásau┬ámai┬ámulte┬ápersoane;
c) soldată cu daune în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii
de întreprinzător
(1) Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de p├«n─â la 200 de ore, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
f) cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător
Pseudoactivitatea de ├«ntreprinz─âtor, adic─â crearea de ├«ntreprinderi f─âr─â inten┼úia de a desf─â┼čura activitatea de ├«ntreprinz─âtor sau bancar─â pentru acoperirea genurilor activit─â┼úii de┬á├«ntreprinz─âtor ilicite, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 243. Sp─âlarea banilor
(1) Sp─âlarea banilor s─âv├«r┼čit─â prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de c─âtre o persoan─â care ┼čtie ori trebuia s─â ┼čtie c─â acestea constituie venituri ilicite, ├«n scopul de a t─âinui sau de a deghiza originea ilicit─â a bunurilor sau de a ajuta orice persoan─â, implicat─â ├«n comiterea infrac┼úiunii principale, de a se sustrage de la consecin┼úele juridice ale acestor ac┼úiuni;
b) t─âinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplas─ârii, dispunerii, transmiterii, deplas─ârii propriet─â┼úii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de c─âtre o persoan─â care ┼čtie sau trebuia s─â ┼čtie c─â acestea constituie venituri ilicite;
c) achizi┼úionarea, de┼úinerea sau utilizarea bunurilor de c─âtre o persoan─â care ┼čtie ori trebuia s─â ┼čtie c─â acestea constituie venituri ilicite;
d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Ac┼úiuni ilicite constituie ┼či faptele comise ├«n afara teritoriului ┼ú─ârii dac─â acestea con┼úin elementele constitutive ale unei infrac┼úiuni ├«n statul ├«n care au fost comise ┼či pot constitui elementele constitutive ale unei infrac┼úiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor,
institu┼úiilor ┼či organiza┼úiilor
(1) Evaziunea fiscal─â a ├«ntreprinderilor, institu┼úiilor ┼či organiza┼úiilor fie prin includerea ├«n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date┬á denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la baz─â opera┼úiuni reale ori care au la baz─â opera┼úiuni ce nu au existat, fie prin t─âinuirea unor┬á obiecte impozabile, dac─â suma impozitului care trebuia s─â fie pl─âtit dep─â┼če┼čte 1500 unit─â┼úi conven┼úionale,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬á de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.244 al.(1) în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]
(2) Aceea┼či┬á ac┼úiune:
b) care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.244 al.(2) sancţiunea în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]
Articolul 2441. Evaziunea fiscal─â a persoanelor fizice
(1) Evaziunea fiscal─â a persoanelor fizice care nu practic─â activitate de ├«ntreprinz─âtor prin eschivarea de la prezentarea declara┼úiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea ├«n declara┼úie a unor date denaturate, dac─â suma impozitului pe venit care trebuia s─â fie achitat dep─â┼če┼čte 2500 de unit─â┼úi conven┼úionale,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a condus la neachitarea impozitului ├«n propor┼úii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
[Art.2441 introdus prin LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571]
Articolul 245. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare
(1) Includerea ├«n prospectul emisiei sau ├«n alte documente, ├«n temeiul c─ârora se ├«nregistreaz─â emisia titlurilor de valoare, a informa┼úiilor neautentice sau care pot induce ├«n eroare, aprobarea cu bun─â-┼čtiin┼ú─â a prospectului emisiei care con┼úine informa┼úii neautentice sau care pot induce ├«n eroare, precum ┼či aprobarea rezultatelor emisiei v─âdit neautentice, dac─â aceste ac┼úiuni au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
b) s─âv├«r┼čite de dou─â┬ásau┬ámai┬ámulte persoane;
c) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000┬ála 3000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de la 1 la 6 ani,┬á├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2451. Abuzurile în activitatea participanţilor
la piaţa valorilor mobiliare
(1) Activitatea participan┼úilor la pia┼úa valorilor mobiliare ├«n scopul limit─ârii circula┼úiei libere a valorilor mobiliare pe pia┼ú─â, s─âv├«r┼čirii unor ac┼úiuni de ├«n┼čel─âciune sau efectuarea tranzac┼úiilor cu valori mobiliare de c─âtre insideri ├«n interes personal ori ├«n interesul unor ter┼úe persoane, beneficiind de informa┼úia de insider, implicarea ├«n aceste ac┼úiuni a altor participan┼úi la pia┼úa valorilor mobiliare, dac─â aceste ac┼úiuni au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a de┼úine anumite func┼úii sau de a desf─â┼čura o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â┬á se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 1 la 6 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a de┼úine anumite func┼úii sau de a desf─â┼čura o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2452. Încălcarea legislaţiei la efectuarea
înscrierilor în registrul deţinătorilor
de  valori mobiliare
(1) Includerea intenţionată în registrul deţinătorilor de valori mobiliare a informaţiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană, dacă această acţiune a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â din impruden┼ú─â, care a cauzat daune ├«n propor┼úii deosebit de mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(3) Acţiunea descrisă la alin.(1):
b) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 1 la 6 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 246. Limitarea concurenţei libere
Limitarea concurenţei libere prin încheierea unui acord ilegal care prevede diviziunea pieţei, limitarea accesului la piaţă, cu înlăturarea altor agenţi economici, majorarea sau menţinerea preţurilor unice, dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe persoane,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 2461. Concurenţa neloială
Orice act de concurenţă neloială, inclusiv:
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
b) răspîndirea, în procesul comerţului, de afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent;
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic;
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici
se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
Articolul 2462. Falsificarea ┼či contrafacerea
produselor
(1) Falsificarea produselor, adic─â fabricarea lor ├«n scop de comercializare f─âr─â documente de ├«nso┼úire, provenien┼ú─â, calitate ┼či conformitate, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestei ac┼úiuni, s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Contrafacerea produselor, adic─â ac┼úiunile specificate la alin. (1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual─â protejat, precum ┼či ├«ndemnarea ter┼úilor la efectuarea acestei ac┼úiuni, s─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.2462 introdus prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
Articolul 247. Constrîngerea de a încheia o tranzacţie
sau de a refuza încheierea ei
(1) Constr├«ngerea de a ├«ncheia o tranzac┼úie sau de a refuza ├«ncheierea ei, ├«nso┼úit─â de amenin┼ú─âri cu aplicarea violen┼úei, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum ┼či cu r─âsp├«ndirea unor informa┼úii care ar cauza daune considerabile drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege┬áale persoanei┬ásau rudelor ei apropiate, ├«n lipsa semnelor de ┼čantaj,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) cu aplicarea violenţei, cu nimicirea sau cu deteriorarea bunurilor;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 248. Contrabanda
(1) Trecerea peste frontiera vamal─â a Republicii Moldova a m─ârfurilor, obiectelor ┼či a altor valori ├«n propor┼úii mari, elud├«ndu-se controlul vamal ori t─âinuindu-le de el, prin ascundere ├«n locuri special preg─âtite sau adaptate ├«n acest scop,┬áori cu folosirea frauduloas─â a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal─â, ori prin┬ánedeclarare sau declarare neautentic─â ├«n documentele vamale sau ├«n alte documente de trecere a frontierei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de┬ádreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Trecerea peste frontiera vamal─â a Republicii Moldova a substan┼úelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otr─âvitoare, radioactive ┼či explozive, precum ┼či a de┼čeurilor nocive ┼či a produselor cu destina┼úie dubl─â, elud├«ndu-se controlul vamal ori t─âinuindu-le de el, prin ascundere┬á├«n locuri special preg─âtite sau adaptate ├«n acest scop, ori cu folosirea frauduloas─â a documentelor sau a mijloacelor de┬áidentificare vamal─â, ori prin┬ánedeclarare sau declarare neautentic─â ├«n documentele vamale sau ├«n alte documente de trecere a frontierei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3.000 la 5.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Trecerea peste frontiera vamal─â a Republicii Moldova a valorilor culturale, elud├«ndu-se controlul vamal ori t─âinuindu-le de el prin ascundere┬á├«n locuri special preg─âtite sau adaptate ├«n acest scop, precum ┼či nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ┼úar─â,┬á├«n cazul ├«n care ├«ntoarcerea lor este obligatorie,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), s─âv├«r┼čite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) de o persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 249. Eschivarea de la achitarea
plăţilor vamale
(1) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de┬ála 120 la 180 de ore, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 1500 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(3) Eschivarea de la achitarea pl─â┼úilor vamale ├«n propor┼úii deosebit de mari se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 2000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale.
Articolul 250. Transportarea, p─âstrarea sau
comercializarea m─ârfurilor supuse
accizelor, f─âr─â marcarea lor cu
timbre de control sau timbre de acciz
(1) Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni ├«nso┼úite de:
a) marcarea cu alte timbre decît cele de modelul stabilit;
b) cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 1500 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 251. ├Änsu┼čirea, ├«nstr─âinarea, substituirea
sau t─âinuirea bunurilor, sechestrate
sau confiscate
├Änsu┼čirea, ├«nstr─âinarea, substituirea sau┬át─âinuirea bunurilor, sechestrate sau confiscate ori utilizarea lor ├«n alte scopuri,┬ás─âv├«r┼čit─â de o┬ápersoan─â c─âreia i-au┬áfost┬á├«ncredin┼úate aceste bunuri┬ásau┬ácare era obligat─â, conform legii, s─â┬áasigure integritatea lor,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 1.500 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau┬ácu┬á├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 252. Insolvabilitatea intenţionată
(1) Insolvabilitatea intenţionată care a cauzat creditorului daune în proporţii mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) de două sau mai multe persoane;
b) cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 253. Insolvabilitatea fictiv─â
(1) Insolvabilitatea fictivă care a cauzat creditorului daune în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) de două sau mai multe persoane;
b) cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 255. ├Än┼čelarea clien┼úilor
(1) Dep─â┼čirea pre┼úurilor cu am─ânuntul stabilite, precum ┼či a pre┼úurilor ┼či tarifelor pentru serviciile┬ásociale ┼či comunale prestate popula┼úiei, ├«n┼čelarea la socoteal─â sau alt─â inducere ├«n eroare a clien┼úilor,┬ás─âv├«r┼čite ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 240 de ore,┬á├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa┬áanumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 256. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru
îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea
populaţiei
(1) Primirea, prin extorcare, de c─âtre un salariat dintr-o ├«ntreprindere, institu┼úie sau organiza┼úie, a unei remunera┼úii pentru ├«ndeplinirea unor lucr─âri sau pentru prestarea unor servicii ├«n sfera comer┼úului, alimenta┼úiei publice, transportului,┬ádeservirii sociale, comunale, medicale sau┬áde alt─â┬ánatur─â, lucr─âri┬á┼či┬áservicii┬áce ┼úin de obliga┼úiile de serviciu ale acestui salariat,
[Art.256 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii┬áde la 120 la 180 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane;
c) în proporţii mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 257. Executarea necalitativă a construcţiilor
(1) Darea ├«n folosin┼ú─â a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a construc┼úiilor ├«n domeniul transporturilor ┼či┬áenergeticii,┬áa altor construc┼úii ├«n stare┬ánecalitativ─â, neterminate sau necorespunz├«nd condi┼úiilor proiectului de c─âtre conduc─âtorii organiza┼úiilor de construc┼úie, conduc─âtorii de ┼čantier ┼či persoanele cu func┼úie de r─âspundere care exercit─â controlul calit─â┼úii ├«n construc┼úii
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de┬ádreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Continuarea de c─âtre persoanele responsabile a lucr─ârilor executate necorespunz─âtor ┼či oprite prin acte de control,┬á├«n cazul┬á├«n care aceasta poate afecta rezisten┼úa ┼či stabilitatea construc┼úiilor,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime┬áde la 3.000 la 5.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de c─âtre persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construc┼úii sau executarea de modific─âri ale acestora f─âr─â respectarea prevederilor documentelor normative privind siguran┼úa, rezisten┼úa ┼či stabilitatea, dac─â aceasta a avut drept urmare:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei ori pierderea de către aceasta a capacităţii de muncă;
b) distrugerea totală sau parţială a construcţiei;
c) distrugerea sau defectarea unor instalaţii sau utilaje importante;
d) daune în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(3), care au provocat decesul persoanei,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5.000 la 10.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 258. Încălcarea regulilor de exploatare,
repara┼úii ┼či modificare a locuin┼úelor
dintr-un bloc de locuit
├Änc─âlcarea de c─âtre proprietari, sau locatari a regulilor de exploatare, repara┼úie ┼či┬ámodificare a locuin┼úelor dintr-un bloc de locuit,┬áprecum ┼či┬áa comunica┼úiilor lor interne, fapt care cauzeaz─â daune deosebit de mari integrit─â┼úii structurale a blocului de locuit sau┬áa locuin┼úelor altor proprietari sau locatari┬áori┬á├«nr─âut─â┼úe┼čte condi┼úiile locative ale acestora,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale.

Capitolul XI
INFRAC┼óIUNI INFORMATICE ┼×I INFRAC┼óIUNI
ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR

Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată
(1) Accesul ilegal la informa┼úia computerizat─â, adic─â la informa┼úia din calculatoare, de pe supor┼úii materiali de informa┼úie, din sistemul sau re┼úeaua informatic─â, al unei persoane care nu este autorizat─â ├«n temeiul legii sau al unui contract, dep─â┼če┼čte limitele autoriz─ârii ori nu are permisiunea persoanei competente s─â foloseasc─â, s─â administreze sau s─â controleze un sistem informatic ori s─â desf─â┼čoare cercet─âri ┼čtiin┼úifice sau s─â efectueze orice alt─â opera┼úiune ├«ntr-un sistem informatic, dac─â este ├«nso┼úit de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informa┼úiei, de dereglarea func┼úion─ârii calculatoarelor, a sistemului sau a re┼úelei informatice ┼či dac─â a cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Aceea┼či┬áac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu violarea sistemelor de protecţie;
d) cu conectarea la canalele de telecomunicaţii;
e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale;
f) cu utilizarea ilegal─â a calculatorului, sistemului sau re┼úelei informatice, ├«n scopul s─âv├«r┼čirii uneia dintre infrac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), la art.2601ÔÇô2603, 2605 ┼či 2606;
g) în privinţa informaţiei protejată de lege;
h) în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 180 la 240 de ore, sau┬ácu┬á├«nchisoare de p├«n─â┬ála 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu┬áamend─â┬á├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi┬áconven┼úionale cu┬áprivarea de dreptul┬áde a exercita o┬áanumit─â┬áactivitate sau┬ácu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau
punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor
tehnice sau produselor program
Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispozi┼úie, sub orice alt─â form─â, ├«n mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, ├«n scopul s─âv├«r┼čirii uneia dintre infrac┼úiunile prev─âzute la art.237, 259, 2601ÔÇô2603, 2605 ┼či 2606
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea ├«ntreprinderii.
Articolul 2601. Înterceptarea ilegală a unei transmisii
de date informatice
Interceptarea ilegal─â a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu s├«nt publice ┼či care s├«nt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz─â ├«n cadrul unui sistem informatic
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea ├«ntreprinderii.
Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice
ţinute într-un sistem informatic
Modificarea, ┼čtergerea sau deteriorarea inten┼úionat─â a datelor informatice ┼úinute ├«ntr-un sistem informatic ori restric┼úionarea ilegal─â a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dob├«ndirea, comercializarea sau punerea la dispozi┼úie, sub orice form─â, a datelor informatice cu acces limitat, dac─â aceste ac┼úiuni au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic
(1) Perturbarea func┼úion─ârii unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ┼čtergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restric┼úionarea accesului la aceste date, dac─â aceste ac┼úiuni au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 700 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea ├«ntreprinderii.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) s─âv├«r┼čit─â din interes material;
b) s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane;
c) s─âv├«r┼čit─â de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
d) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 700 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 6000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu lichidarea ├«ntreprinderii.
Articolul 2604. Producerea, importul, comerciali zarea
sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor,
codurilor de acces sau a datelor similare
(1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispozi┼úie, sub orice alt─â form─â, ├«n mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau par┼úial la un sistem informatic ├«n scopul s─âv├«r┼čirii uneia dintre infrac┼úiunile prev─âzute la art.237, 259, 260ÔÇô2603, 2605 ┼či 2606, dac─â aceste ac┼úiuni au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite din interes material;
b) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
c) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
d) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2605. Falsul informatic
Introducerea, modificarea sau ┼čtergerea ilegal─â a datelor informatice ori restric┼úionarea ilegal─â a accesului la aceste date, rezult├«nd date necorespunz─âtoare adev─ârului, ├«n scopul de a fi utilizate ├«n vederea producerii unei consecin┼úe juridice
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2606. Frauda informatic─â
(1) Introducerea, modificarea sau ┼čtergerea datelor informatice, restric┼úionarea accesului la aceste date ori ├«mpiedicarea ├«n orice mod a func┼úion─ârii unui sistem informatic, ├«n scopul de a ob┼úine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dac─â aceste ac┼úiuni au cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani.
Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate
a sistemului informatic
├Änc─âlcarea regulilor de colectare,┬áprelucrare, p─âstrare, difuzare,┬árepartizare a informa┼úiei ori┬áa regulilor de protec┼úie a sistemului informatic, prev─âzute ├«n conformitate cu statutul informa┼úiei sau gradul ei┬áde protec┼úie, dac─â aceast─â ac┼úiune a contribuit la ├«nsu┼čirea, denaturarea sau la distrugerea┬áinforma┼úiei ori a provocat alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 400 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii┬áde la 200 la 240 de┬áore, sau cu ├«nchisoare de┬áp├«n─â la 2 ani,┬á├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â┬á├«n m─ârime┬áde la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
Articolul 2611. Accesul neautorizat la re┼úelele ┼či
serviciile de telecomunicaţii
(1) Accesul neautorizat la re┼úelele ┼či/sau serviciile de telecomunica┼úii cu utilizarea re┼úelelor ┼či/sau serviciilor de telecomunica┼úii ale altor operatori, dac─â acesta┬áa cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane;
c) s─âv├«r┼čit─â cu violarea sistemelor de protec┼úie;
d) s─âv├«r┼čit─â cu folosirea mijloacelor tehnice speciale;
e) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 3.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3.000 la 6.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o┬áanumit─â activitate.

Capitolul XII
INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR

Articolul 262. Încălcarea regulilor de zbor
Intrarea, ie┼čirea sau tranzitarea aerian─â a teritoriului Republicii Moldova f─âr─â autoriza┼úia stabilit─â, nerespectarea c─âilor aeriene indicate ├«n autoriza┼úie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a ├«n─âl┼úimii de zbor f─âr─â┬áautorizarea organelor respective sau┬áalt─â ├«nc─âlcare a regulilor referitoare┬ála executarea┬ázborurilor ├«n spa┼úiul aerian al Republicii Moldova
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 263. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei
sau de exploatare a transportului feroviar,
naval sau aerian
(1) Încălcarea de către un lucrător al transportului feroviar, naval sau aerian a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale în proporţii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani,┬á├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat:
a) decesul unei persoane;
b) alte urmări grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 264.  Încălcarea regulilor de securitate a
circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor
de transport de către persoana care
conduce mijlocul de transport
(1) Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â ├«n stare de ebrietate
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 600 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale,┬ásau┬ácu┬ámunc─â neremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii de la 200┬ála 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani, ├«n toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a provocat:
a)  vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de p├«n─â la 4 ani.
(4) Ac┼úiunea prev─âzut─â la alin.(3), s─âv├«r┼čit─â ├«n stare de ebrietate,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 4 la 5 ani.
(5) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 la 10 ani┬ácu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(6) Ac┼úiunea prev─âzut─â la alin.(5), s─âv├«r┼čit─â ├«n stare de ebrietate,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 7 la 12 ani┬ácu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani.
Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport
în stare de ebrietate alcoolică cu grad
avansat sau în stare de ebrietate produsă
de alte substanţe
(1) Conducerea mijlocului de transport de c─âtre o persoan─â care se afl─â ├«n stare de ebrietate alcoolic─â cu grad avansat sau ├«n stare de ebrietate produs─â de substan┼úe narcotice, psihotrope ┼či/sau de alte substan┼úe cu efecte similare
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 500 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii de la 200 la 240 de ore, ├«n ambele cazuri cu┬áprivarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(2) Predarea cu bun─â ┼čtiin┼ú─â a conducerii mijlocului de transport c─âtre o persoan─â care se afl─â ├«n stare de ebrietate, dac─â┬áaceast─â ac┼úiune a provocat urm─ârile indicate la art.264,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 450 la 550 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii de la 200 la 240 de ore, ├«n ambele cazuri cu┬áprivarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Refuzul, ├«mpotrivirea sau eschivarea conduc─âtorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopic─â, de la examenul medical ├«n vederea stabilirii st─ârii de ebrietate ┼či a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice ├«n cadrul acestui examen medical
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 550 la 650 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau┬ácu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii de la 200 la 240 de ore, ├«n ambele cazuri cu┬áprivarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1)ÔÇô(3), s─âv├«r┼čite de c─âtre o persoan─â care nu de┼úine permis de conducere sau care este privat─â de dreptul de a conduce mijloace de transport,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor
de transport cu defecte tehnice v─âdite
Punerea ├«n exploatare a mijloacelor┬áde transport┬ácu defecte tehnice v─âdite sau alt─â ├«nc─âlcare grav─â a regulilor de exploatare a acestora, ce asigur─â securitatea┬ácircula┼úiei, s─âv├«r┼čit─â de c─âtre o persoan─â responsabil─â pentru starea tehnic─â sau pentru exploatarea mijloacelor de transport, precum ┼či ├«nc─âlcarea de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere ori de c─âtre o persoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau o alt─â organiza┼úie nestatal─â a regimului de lucru al ┼čoferilor sau mecanizatorilor, dac─â┬áaceste ac┼úiuni au provocat urm─ârile indicate la art.264,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere legate de asigurarea stării tehnice sau a exploatării mijloacelor de transport pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 266. P─âr─âsirea locului accidentului rutier
P─âr─âsirea locului accidentului rutier de c─âtre persoana care conducea mijlocul de transport ┼či care a ├«nc─âlcat regulile de securitate a circula┼úiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dac─â┬áaceasta a provocat urm─ârile indicate la art.264 alin.(3) ┼či (5),
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500┬áunit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 200┬ála 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 267. Repararea necalitativ─â a c─âilor de
comunicaţie, a mijloacelor de transport
feroviar, naval sau aerian ori punerea lor
în exploatare cu defecte tehnice
Repararea necalitativ─â a c─âilor de comunica┼úie, a instala┼úiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunica┼úii sau de semnalizare ori a mijloacelor de┬átransport feroviar, naval, aerian, precum ┼či punerea lor ├«n exploatare cu┬ádefecte tehnice, sau ├«nc─âlcarea grav─â a regulilor de exploatare a acestora, ac┼úiuni s─âv├«r┼čite de o persoan─â responsabil─â pentru starea tehnic─â sau pentru exploatarea lor, dac─â au provocat urm─ârile indicate la┬áart.263,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800┬áunit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 7 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â)┬áprivarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 268. Deteriorarea sau distrugerea
intenţionată a căilor de comunicaţie
┼či a mijloacelor de┬átransport
Deteriorarea sau distrugerea┬áinten┼úionat─â a c─âilor de comunica┼úie, a instala┼úiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunica┼úii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, precum ┼či a mijloacelor de transport, dac─â aceasta a provocat urm─ârile indicate la art.263 sau art. 264 alin.(5),
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 7 ani.
Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menţinerea
ordinii ┼či┬ásecuritatea circula┼úiei
├Änc─âlcarea de c─âtre pasager, pieton sau alt participant la trafic a regulilor privind men┼úinerea ordinii ┼či securitatea circula┼úiei, dac─â aceasta a provocat urm─ârile indicate la art.264,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 270. Oprirea samavolnic─â, f─âr─â necesitate,
a trenului
Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului prin decuplarea conductei generale a frînei sau printr-un alt mijloc, dacă aceasta a provocat:
a) accidente cu oameni;
b) deraierea sau deteriorarea materialului rulant;
c) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 7 ani.
Articolul 271. Blocarea intenţionată a arterelor
de transport
Blocarea intenţionată a arterelor de transport prin crearea de obstacole, prin stabilirea de posturi sau prin alte mijloace, dacă aceasta a provocat:
a) accidente cu oameni;
b) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 272. Constrîngerea lucrătorului din transportul
feroviar,┬ánaval, aerian sau auto de a nu-┼či
îndeplini obligaţiile de serviciu
(1) Constr├«ngerea lucr─âtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-┼či ├«ndeplini obliga┼úiile de serviciu prin amenin┼úare cu moartea, cu v─ât─âmarea grav─â a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, cu distrugerea averii lui sau a rudelor lui apropiate, dac─â a existat pericolul realiz─ârii unei astfel de amenin┼ú─âri,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â┬áneremunerat─â┬á├«n folosul┬ácomunit─â┼úii┬áde la 140 la 200 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri
de tren, a unei nave aeriene, maritime sau
fluviale
(1) Deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegal─â a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea g─ârii, aeroportului, portului sau┬áaltei ├«ntreprinderi, institu┼úii, organiza┼úii de transport, precum ┼či acapararea┬á├«nc─ârc─âturilor, f─âr─â scop de ├«nsu┼čire,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite de dou─â┬ásau┬ámai┬ámulte persoane;
b) însoţite de violenţă sau de ameninţare cu aplicarea ei ori de o altă formă de intimidare;
b1) s─âv├«r┼čite asupra unei aeronave aflate ├«n zbor;
c) soldate cu avarierea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale;
d) soldate cu alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 276. Falsificarea elementelor de
identificare ale autovehiculelor
(1) Falsificarea seriei, a num─ârului de identificare ale ┼časiului, caroseriei sau motorului auto prin┬á┼čtergere, ├«nlocuire sau modificare
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu┬ámunc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore,┬ásau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.500 unit─â┼úi┬áconven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.

Capitolul XIII
INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII
PUBLICE ┼×I A ORDINII PUBLICE

Articolul 278. Actul terorist
(1) Actul terorist, adic─â provocarea unei explozii, a unui incendiu sau s─âv├«r┼čirea altei fapte care creeaz─â pericolul de a cauza moartea ori v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, daune esen┼úiale propriet─â┼úii sau mediului ori alte urm─âri grave, dac─â aceast─â fapt─â este s─âv├«r┼čit─â ├«n scopul de a intimida popula┼úia ori o parte din ea, de a atrage aten┼úia societ─â┼úii asupra ideilor politice, religioase ori de alt─â natur─â ale f─âptuitorului sau de a sili statul, organiza┼úia interna┼úional─â, persoana juridic─â sau fizic─â s─â s─âv├«r┼čeasc─â sau s─â se ab┼úin─â de la s─âv├«r┼čirea vreunei ac┼úiuni, precum ┼či amenin┼úarea de a s─âv├«r┼či astfel de fapte ├«n acelea┼či scopuri,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 la 12 ani.
(2) Aceea┼či fapt─â s─âv├«r┼čit─â:
b) de un grup criminal organizat;
c) cu aplicarea armelor de foc sau a substanţelor explozive;
d) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) cu cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 ani.
(3) Faptele prev─âzute la alin.(1) sau (2):
a) s─âv├«r┼čite de o organiza┼úie criminal─â;
b) soldate cu decesul unei persoane din imprudenţă
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
(4) Actul terorist s─âv├«r┼čit prin omorul unei sau mai multor persoane ├«n scopurile prev─âzute la alin. (1)
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
(5) Persoanei care a comis actul de terorism,┬áaltor participan┼úi li┬áse┬ápot aplica pedepse penale minime, prev─âzute la prezentul articol, dac─â ei au pre├«nt├«mpinat autorit─â┼úile despre faptele respective ┼či prin aceasta au contribuit la evitarea mor┼úii┬áoamenilor, a┬áv─ât─âm─ârii integrit─â┼úii┬ácorporale sau a s─ân─ât─â┼úii, a altor urm─âri grave sau la demascarea altor f─âptuitori.
(6) Persoana care a participat la preg─âtirea actului de terorism se libereaz─â de r─âspundere penal─â dac─â ea, prin anun┼úarea la timp a autorit─â┼úilor┬ásau prin alt mijloc, a contribuit la pre├«nt├«mpinarea realiz─ârii actului de terorism ┼či dac─â┬áac┼úiunile ei nu con┼úin o alt─â componen┼ú─â de infrac┼úiune.
Articolul 2781. Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune
sau detonarea unui dispozitiv exploziv
ori a altui dispozitiv cu efect letal
(1) Livrarea, plasarea, punerea ├«n func┼úiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal ├«ntr-un loc de utilizare public─â, ├«n cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructur─â sau al sistemului de transport public sau s─âv├«r┼čirea acestor ac┼úiuni ├«mpotriva locului sau obiectelor men┼úionate cu scopul de a cauza:
a) moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) daune esenţiale acestui loc, obiect sau sistem
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) cu cauzarea de daune în proporţii mari sau deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), care au provocat din imprudenţă decesul unei persoane,
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 de ani.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2) sau (3), s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 18 de ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), însoţite de omor intenţionat,
se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 279. Finanţarea terorismului
(1) Finanţarea terorismului, adică punerea la dispoziţie sau colectarea intenţionată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobîndite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscînd că vor fi utilizate, în întregime sau parţial:
a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist;
b) de către un grup criminal organizat, o organizaţie criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracţiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înţelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracţiuni,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 7000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Infrac┼úiunea de finan┼úare a terorismului se consider─â consumat─â indiferent de faptul dac─â infrac┼úiunea cu caracter terorist a fost comis─â, dac─â bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infrac┼úiuni de c─âtre grupul, organiza┼úia ori persoana men┼úionat─â la alin. (1) lit. b) sau dac─â ac┼úiunile au fost s─âv├«r┼čite pe teritoriul ori ├«n afara teritoriului Republicii Moldova.
(3) Prin bunuri se ├«n┼úeleg mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum ┼či acte sau alte instrumente juridice ├«n orice form─â, inclusiv ├«n form─â electronic─â ori digital─â, care atest─â un titlu ori un drept, inclusiv orice cot─â (interes) cu privire la aceste valori (active).
Articolul 2791. Recrutarea, instruirea sau acordarea
altui suport în scop terorist
(1) Recrutarea în scop terorist, adică solicitarea adresată unei persoane de a comite sau de a participa la pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaţie sau un grup, cu intenţia sau cunoscînd că această solicitare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 7000 unit─â┼úi conven┼úionale cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Instruirea în scop terorist, adică furnizarea de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanţelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu intenţia sau cunoscînd că această furnizare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 4 la 9 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 5000 la 8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Procurarea, p─âstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme, muni┼úii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substan┼úe nocive ori periculoase, ├«nlesnirea trecerii frontierei de stat, g─âzduirea, facilitarea p─âtrunderii ├«n zone cu acces limitat, culegerea, de┼úinerea ├«n scopul transmiterii ori punerea la dispozi┼úie de date despre obiective-┼úint─â, precum ┼či acordarea altui suport, sub orice form─â, cu inten┼úia sau cunosc├«nd c─â aceste ac┼úiuni s├«nt s─âv├«r┼čite ├«n scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infrac┼úiuni cu caracter terorist,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2) sau (3), s─âv├«r┼čite cu folosirea situa┼úiei de serviciu,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau
justificarea public─â a terorismului
(1) Instigarea în scop terorist, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj cu intenţia de a instiga sau cunoscînd că un astfel de mesaj poate instiga la comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Justificarea public─â a terorismului, adic─â distribuirea sau punerea ├«n alt mod la dispozi┼úia publicului a unui mesaj despre recunoa┼čterea unei ideologii sau practici de comitere a infrac┼úiunilor cu caracter terorist ca fiind just─â, care necesit─â a fi sus┼úinut─â sau este demn─â de urmat,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 140 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani, ├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 800 la 2000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) prin intermediul unui mijloc de informare în masă;
b) cu folosirea situaţiei de serviciu,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 280. Luarea de ostatici
(1) Luarea sau re┼úinerea persoanei ├«n calitate de ostatic ┼či amenin┼úarea cu omor, cu v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii ori cu re┼úinerea ├«n continuare a persoanei ├«n aceast─â calitate cu scopul de a sili statul, organiza┼úia interna┼úional─â, persoana juridic─â sau fizic─â ori un grup de persoane s─â s─âv├«r┼čeasc─â sau s─â se ab┼úin─â de la s─âv├«r┼čirea vreunei ac┼úiuni ├«n calitate de condi┼úie pentru eliberarea ostaticului
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare┬áde la 5 la 10 ani.
(2) Luarea de ostatici s─âv├«r┼čit─â:
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) cu bun─â ┼čtiin┼ú─â ├«n privin┼úa unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
e) din interes material;
f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 la 12 de┬áani cu (sau f─âr─â)┬áamend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale.
(3) Luarea de ostatici s─âv├«r┼čit─â:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) cu provocarea decesului victimei din imprudenţă;
d) cu provocarea altor urmări grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 de┬áani.
Articolul 281. Comunicarea mincinoas─â cu
bun─â-┼čtiin┼ú─â despre actul de terorism
Comunicarea mincinoas─â cu bun─â-┼čtiin┼ú─â despre preg─âtirea unor explozii, incendieri sau a altor ac┼úiuni care pericliteaz─â via┼úa oamenilor, cauzeaz─â daune materiale ├«n propor┼úii mari sau provoac─â alte urm─âri grave
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 282. Organizarea unei formaţiuni
paramilitare ilegale sau participarea
la ea
(1) Organizarea sau conducerea unei forma┼úiuni paramilitare neprev─âzute de legisla┼úia Republicii Moldova, precum ┼či participarea la o astfel de forma┼úiune,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Persoana care, ├«n mod benevol, s-a retras dintr-o forma┼úiune paramilitar─â ilegal─â ┼či a predat arma se libereaz─â de r─âspundere penal─â dac─â ac┼úiunile ei nu con┼úin o alt─â componen┼ú─â de infrac┼úiune.
Articolul 283. Banditismul
Organizarea unor bande armate ├«n scopul atac─ârii persoanelor juridice sau fizice, precum ┼či participarea la asemenea bande sau la atacurile s─âv├«r┼čite de ele,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
Articolul 284. Crearea sau conducerea unei
organizaţii criminale
(1) Crearea sau conducerea unei organiza┼úii criminale, adic─â ├«ntemeierea unei astfel de organiza┼úii ┼či organizarea activit─â┼úii ei, fie c─âutarea ┼či angajarea de membri ├«n organiza┼úia criminal─â, fie ┼úinerea de adun─âri ale membrilor ei, fie crearea de fonduri b─âne┼čti ┼či de alt─â natur─â pentru sus┼úinerea lor financiar─â ┼či a activit─â┼úii criminale a organiza┼úiei, fie ├«nzestrarea organiza┼úiei criminale cu arme ┼či instrumente pentru s─âv├«r┼čirea de infrac┼úiuni, fie organizarea culegerii de informa┼úii despre poten┼úialele victime ┼či despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor ┼či ac┼úiunilor criminale cu alte organiza┼úii ┼či grupuri criminale sau infractori aparte din ┼úar─â ┼či din str─âin─âtate,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 de ani.
(2) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 10 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 285. Dezordini în masă
(1) Organizarea sau conducerea unor dezordini ├«n mas─â, ├«nso┼úite de aplicarea violen┼úei ├«mpotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate ├«n calitate de arm─â, precum ┼či de opunere de rezisten┼ú─â violent─â sau armat─â reprezentan┼úilor autorit─â┼úilor,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
(2) Participarea activ─â la s─âv├«r┼čirea ac┼úiunilor prev─âzute la alin.(1)
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Chem─ârile la nesupunere violent─â activ─â cerin┼úelor legitime ale reprezentan┼úilor autorit─â┼úilor ┼či la dezordini ├«n mas─â, precum ┼či la s─âv├«r┼čirea actelor de violen┼ú─â ├«mpotriva persoanelor,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 286. Acţiunile care dezorganizează
activitatea penitenciarelor
Persoanele care, execut├«nd pedeapsa cu ├«nchisoare, ├«i terorizeaz─â pe condamna┼úii porni┼úi pe calea corect─ârii fie s─âv├«r┼česc atacuri violente asupra administra┼úiei, fie organizeaz─â ├«n aceste scopuri grupuri criminale sau particip─â activ la asemenea grupuri
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 de ani.
Articolul 287. Huliganismul
(1) Huliganismul, adic─â ac┼úiunile inten┼úionate care ├«ncalc─â grosolan ordinea public─â, ├«nso┼úite de aplicarea violen┼úei asupra persoanelor sau de amenin┼úarea cu aplicarea unei asemenea violen┼úe, de opunerea de rezisten┼ú─â violent─â reprezentan┼úilor autorit─â┼úilor sau altor persoane care curm─â actele huliganice, precum ┼či ac┼úiunile care, prin con┼úinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obr─âznicie deosebit─â,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) de o persoan─â care anterior a s─âv├«r┼čit un act de huliganism;
b) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 400 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(3) Huliganismul agravat, adic─â ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), dac─â au fost s─âv├«r┼čite cu aplicarea sau cu ├«ncercarea aplic─ârii armei sau a altor obiecte pentru v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale sau s─ân─ât─â┼úii,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 288. Vandalismul
(1) Vandalismul, adic─â p├«ng─ârirea edificiilor sau a altor ├«nc─âperi, precum ┼či nimicirea bunurilor ├«n transportul public sau ├«n alte locuri publice,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 140 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) asupra bunurilor care au valoare istoric─â, cultural─â sau religioas─â
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 289. Pirateria
(1) Jefuirea s─âv├«r┼čit─â ├«n scopuri personale de c─âtre echipajul sau pasagerii unei nave ├«mpotriva persoanelor sau bunurilor care se g─âsesc pe aceast─â nav─â ori ├«mpotriva altei nave, dac─â navele se afl─â ├«n marea liber─â sau ├«ntr-un loc care nu este supus jurisdic┼úiei nici unui stat,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) s─âv├«r┼čit─â de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
c)s─âv├«r┼čit─â cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite ├«n calitate de arme;
d) soldată cu decesul persoanei din imprudenţă;
e) soldat─â cu alte urm─âri deosebit de grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 8 la 15 de ani.
Articolul 2891. Infracţiuni contra securităţii aeronautice
┼či contra securit─â┼úii aeroporturilor
(1) Faptele ce pot periclita securitatea aeronautic─â ┼či securitatea aeroporturilor, adic─â:
a) s─âv├«r┼čirea unui act de violen┼ú─â asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate ├«n zbor, dac─â acest act poate periclita securitatea navei;
b) s─âv├«r┼čirea unui act de violen┼ú─â asupra unei persoane ├«ntr-un aeroport care deserve┼čte avia┼úia civil─â, dac─â acest act poate periclita securitatea aeroportului;
c) distrugerea unei aeronave aflate în exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
d) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate în exploatare, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această aeronavă sau să-i cauzeze daune care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
e) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie aeriană, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate în zbor;
f) distrugerea sau deteriorarea instala┼úiei ori a edificiului unui aeroport care deserve┼čte avia┼úia civil─â sau a unei aeronave situate ├«n aeroport ┼či care nu se afl─â ├«n exploatare, sau perturbarea func┼úion─ârii serviciului aeroportului, dac─â aceste ac┼úiuni pot periclita securitatea aeroportului;
g) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru securitatea unei aeronave aflate în zbor,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(2) Acelea┼či fapte care au provocat din impruden┼ú─â:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane;
c) alte urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(3) Faptele prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 2892. Infracţiuni contra securităţii
transportului naval
(1) Faptele ce pot periclita securitatea transportului naval, adic─â:
a) s─âv├«r┼čirea unui act de violen┼ú─â asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dac─â acest act poate periclita naviga┼úia ├«n siguran┼ú─â a navei;
b) distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori cauzarea de daune acestei nave sau încărcăturii ei care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;
c) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii ei daune care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;
d) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale;
e) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(2) Acelea┼či fapte care au provocat din impruden┼ú─â:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane;
c) alte urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(3) Faptele prev─âzute la alin. (1) sau (2), s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 2893. Infracţiuni contra securităţii
platformelor fixe
(1) Faptele ce pericliteaz─â securitatea platformelor fixe, adic─â:
a) capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei platforme fixe însoţită de violenţă, de ameninţarea cu aplicarea ei sau de o altă formă de intimidare;
b) s─âv├«r┼čirea unui act de violen┼ú─â asupra unei persoane aflate pe o platform─â fix─â, dac─â acest act poate periclita securitatea platformei;
c) distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei;
d) plasarea sau o altă faptă care a condus la plasarea pe o platformă fixă, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această platformă sau să pericliteze securitatea ei,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(2) Acelea┼či fapte care au provocat din impruden┼ú─â:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane;
c) alte urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(3) Faptele prev─âzute la alin. (1) sau (2), s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 290. Purtarea, p─âstrarea, procurarea,
fabricarea, repararea sau comer-
cializarea ilegal─â a armelor ┼či
muniţiilor, sustragerea lor
(1) Purtarea, p─âstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc, precum ┼či sustragerea lor, cu excep┼úia armei de v├«n─âtoare cu ┼úeav─â lis─â, sau a muni┼úiilor f─âr─â autoriza┼úia corespunz─âtoare
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Persoana care a predat de bună voie arma de foc sau muniţiile pe care le deţinea fără autorizaţia corespunzătoare este liberată de răspundere penală.
Articolul 291. P─âstrarea neglijent─â a armelor
de foc ┼či a muni┼úiilor
P─âstrarea neglijent─â a armelor de foc ┼či a muni┼úiilor, precum ┼či transmiterea acestora altor persoane,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea,
p─âstrarea, transportarea, folosirea sau
neutralizarea substanţelor explozive
ori a materialelor radioactive
(1) Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive sau materialelor radioactive fără autorizaţia corespunzătoare sau orice altă operaţie ilegală privind circulaţia acestora
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(11) Acelea┼či fapte s─âv├«r┼čite cu materialul nuclear, dac─â acestea creeaz─â pericolul de a cauza moartea ori v─ât─âmarea grav─â a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, daune esen┼úiale propriet─â┼úii sau mediului,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (11), care au provocat din imprudenţă:
a) decesul unei persoane;
b) alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidenţă,
p─âstrare, transportare ┼či folosire
a substan┼úelor u┼čor inflamabile
sau corozive
├Änc─âlcarea regulilor de eviden┼ú─â, p─âstrare, transportare ┼či folosire a substan┼úelor u┼čor inflamabile sau corozive, precum ┼či expedierea ilegal─â prin po┼čt─â sau bagaj a acestor substan┼úe,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 295. Sustragerea materialelor sau
a dispozitivelor radioactive ori
a instalaţiilor nucleare, amenin-
ţarea de a sustrage sau cererea
de a transmite aceste materiale,
dispozitive sau instalaţii
(1) Sustragerea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 4 la 8 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară însoţită de ameninţarea cu aplicarea violenţei sau de altă formă de intimidare
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de dou─â sau mai multe persoane;
b) cu folosirea situaţiei de serviciu;
c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(4) Atacul s─âv├«r┼čit asupra unei persoane ├«n scopul sustragerii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instala┼úiei nucleare, ├«nso┼úit de violen┼ú─â periculoas─â pentru via┼úa sau s─ân─âtatea persoanei agresate ori de amenin┼úarea cu aplicarea unei asemenea violen┼úe,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 la 12 ani.
(5) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (4), s─âv├«r┼čite:
a) de dou─â sau mai multe persoane;
b) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 17 ani.
(6) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1), (2), (3), (4) sau (5), s─âv├«r┼čite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
b) în proporţii mari sau deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
(7) Amenin┼úarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instala┼úie nuclear─â cu scopul de a sili statul, organiza┼úia interna┼úional─â, persoana juridic─â sau fizic─â s─â s─âv├«r┼čeasc─â sau s─â se ab┼úin─â de la s─âv├«r┼čirea vreunei ac┼úiuni
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2951. Deţinerea, confecţionarea sau
utilizarea materialelor sau a
dispozitivelor radioactive ori
a instalaţiilor nucleare
(1) Deţinerea materialului radioactiv, confecţionarea sau deţinerea unui dispozitiv radioactiv cu scopul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Utilizarea prin orice metod─â a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instala┼úiei nucleare, ├«nso┼úit─â de eliberarea sau de pericolul eliber─ârii materialului radioactiv, s─âv├«r┼čit─â cu scopul:
a) de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului;
b) de a sili statul, organiza┼úia interna┼úional─â, persoana juridic─â sau fizic─â s─â s─âv├«r┼čeasc─â sau s─â se ab┼úin─â de la s─âv├«r┼čirea vreunei ac┼úiuni,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 15 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Amenin┼úarea de a s─âv├«r┼či o fapt─â prev─âzut─â la alin. (2)
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2952. Atacul asupra unei instalaţii nucleare
(1) S─âv├«r┼čirea unei ac┼úiuni ├«ndreptate ├«mpotriva unei instala┼úii nucleare sau care perturb─â func┼úionarea unei instala┼úii nucleare
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) de dou─â sau mai multe persoane;
b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;
c) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) însoţite de expunerea la radiaţie ori de eliberarea de substanţe radioactive;
b) soldate cu alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
(4) Amenin┼úarea de a s─âv├«r┼či o ac┼úiune prev─âzut─â la alin. (1)
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
(5) Amenin┼úarea de a s─âv├«r┼či o ac┼úiune prev─âzut─â la alin. (1) cu scopul de a sili statul, organiza┼úia interna┼úional─â, persoana juridic─â sau fizic─â s─â s─âv├«r┼čeasc─â sau s─â se ab┼úin─â de la s─âv├«r┼čirea vreunei ac┼úiuni
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 296. Încălcarea regulilor de protecţie
contra incendiilor
Ne├«ndeplinirea dispozi┼úiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiar─â, precum ┼či ├«nc─âlcarea cu rea-voin┼ú─â a regulilor de protec┼úie contra incendiilor, dac─â acestea au provocat urm─âri grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 297. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor
de stat de supraveghere în domeniul
protecţiei civile
Ne├«ndeplinirea dispozi┼úiilor organelor de stat de supraveghere ├«n domeniul protec┼úiei civile, precum ┼či ├«nc─âlcarea cu rea-voin┼ú─â a normelor ┼či regulilor ├«n domeniul protec┼úiei civile, dac─â acestea au provocat:
a) decesul unei persoane;
b) alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare
a obiectivelor energetice
├Änc─âlcarea regulilor de exploatare a sta┼úiilor de producere, a liniilor de transportare ┼či distribuire a energiei electrice ┼či termice, a conductelor de transportare a combustibilului, dac─â aceasta a provocat:
a) decesul unei persoane;
b) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 300. Încălcarea regulilor la efectuarea
exploat─ârilor miniere sau a lucr─ârilor
de construcţie miniere
├Änc─âlcarea regulilor de securitate, de construc┼úie, sanitare sau de protec┼úie contra incendiilor la efectuarea exploat─ârilor miniere sau a lucr─ârilor de construc┼úie miniere, precum ┼či ├«nc─âlcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construc┼úie, dac─â acestea au provocat:
a) decesul unei persoane;
b) alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
Articolul 301. Încălcarea regulilor de securitate
în întreprinderile sau secţiile supuse
pericolului exploziei
├Änc─âlcarea disciplinei tehnice ┼či de produc┼úie sau a regulilor ce asigur─â securitatea de produc┼úie ├«n ├«ntreprinderile sau sec┼úiile supuse pericolului exploziei, dac─â aceasta a provocat:
a) decesul unei persoane;
b) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 10 ani.
Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau
procurarea în scop de comerciali-
zarea mijloacelor tehnice speciale
destinate  pentru obţinerea ascunsă
a informa┼úiei, s─âv├«r┼čite ilegal
Producerea, comercializarea sau procurarea ├«n scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru ob┼úinerea ascuns─â a informa┼úiei, s─âv├«r┼čite ilegal,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 200 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
Articolul 302. Organizarea cer┼četoriei
(1) Organizarea cer┼četoriei ├«n scop de a ob┼úine pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste
se pedepse┼čte cu amend─â de p├«n─â la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare p├«n─â la 3 ani, cu amend─â, aplicat─â persoanei juridice, de la 1000 la 2500 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â asupra a dou─â sau mai multor persoane
se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2500 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Capitolul XIV
INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI

Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiţiei
┼či ├«n urm─ârirea penal─â
(1) Amestecul, sub orice form─â, ├«n judecarea cauzelor de c─âtre instan┼úele de judecat─â cu scopul de a ├«mpiedica examinarea multilateral─â, deplin─â ┼či obiectiv─â a cauzei concrete sau de a ob┼úine pronun┼úarea unei hot─âr├«ri judec─âtore┼čti ilegale
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Amestecul, sub orice form─â, ├«n activitatea organelor de urm─ârire penal─â cu scopul de a ├«mpiedica cercetarea rapid─â, complet─â ┼či obiectiv─â a cauzei penale
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 350 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite cu folosirea situa┼úiei de serviciu,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 306. Tragerea cu bun─â-┼čtiin┼ú─â la r─âspundere
penal─â a unei persoane nevinovate
(1) Tragerea cu bun─â-┼čtiin┼ú─â la r─âspundere penal─â a unei persoane nevinovate de cel care efectueaz─â urm─ârirea penal─â
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) urm─ârind ├«nvinuirea de s─âv├«r┼čire a unei infrac┼úiuni grave, deosebit de grave sau excep┼úional de grave;
c) soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 307.  Pronunţarea unei sentinţe, decizii,
încheieri sau hotărîri contrare legii
(1) Pronun┼úarea cu bun─â-┼čtiin┼ú─â de c─âtre judec─âtor a unei hot─âr├«ri, sentin┼úe, decizii sau ├«ncheieri contrare legii
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n sum─â de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) legat─â de ├«nvinuirea de s─âv├«r┼čire a unei infrac┼úiuni grave, deosebit de grave sau excep┼úional de grave;
c) soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 308. Reţinerea sau arestarea ilegală
(1) Re┼úinerea ilegal─â cu bun─â-┼čtiin┼ú─â de c─âtre persoana care efectueaz─â urm─ârirea penal─â
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Arestarea ilegal─â cu bun─â-┼čtiin┼ú─â de c─âtre judec─âtor
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii
(1) Constr├«ngerea persoanei, prin amenin┼úare sau prin alte acte ilegale, de a face declara┼úii la interogatoriu, constr├«ngerea, ├«n acela┼či mod, a expertului de a face concluzia sau a traduc─âtorului ori a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorect─â de c─âtre cel care efectueaz─â urm─ârirea penal─â
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune ├«nso┼úit─â:
a) de aplicarea violenţei;
b) de tratamente crude, inumane sau degradante;
c) de ├«ncheierea acordului de recunoa┼čtere a vinov─â┼úiei,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 3091. Tortura
(1) Provocarea, în mod intenţionat, a unei dureri sau suferinţe puternice, fizice ori psihice unei persoane, în special cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a intimida sau de a face presiune asupra ei sau asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, dacă o asemenea durere sau suferinţă este provocată de o persoană cu funcţie de răspundere sau de oricare altă persoană care acţionează cu titlu oficial, ori la instigarea sau cu consimţămîntul expres sau tacit al unor asemenea persoane, cu excepţia durerii sau a suferinţei ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Organizarea sau instigarea acţiunilor de tortură
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin. (1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) cu bun─â ┼čtiin┼ú─â asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profit├«nd de starea de neputin┼ú─â cunoscut─â sau evident─â a victimei, care se datoreaz─â v├«rstei ├«naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
c) de dou─â sau mai multe persoane;
e) cu folosirea unor instrumente speciale de tortură sau a altor obiecte adaptate în acest scop;
f) de o persoană cu funcţie de demnitate publică,
[Art.3091 al.(3), lit.f) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 310. Falsificarea probelor
(1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 311. Denunţarea falsă
(1) Denun┼úarea cu bun─â ┼čtiin┼ú─â fals─â┬á ├«n scopul de a-l ├«nvinui pe cineva de s─âv├«r┼čirea unei infrac┼úiuni, f─âcut─â unui organ sau unei persoane cu func┼úie de r─âspundere, care s├«nt ├«n drept de a porni urm─ârirea penal─â,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) legat─â de ├«nvinuirea de s─âv├«r┼čire a unei infrac┼úiuni grave, deosebit de grave sau excep┼úional de grave;
b) s─âv├«r┼čit─â din interes material;
c) însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia
fals─â sau traducerea incorect─â
(1) Prezentarea, cu bun─â-┼čtiin┼ú─â, a declara┼úiei mincinoase de c─âtre martor sau partea v─ât─âmat─â, a concluziei false de c─âtre specialist sau expert, a traducerii sau a interpret─ârii incorecte de c─âtre traduc─âtor sau interpret, dac─â aceast─â ac┼úiune a fost s─âv├«r┼čit─â ├«n cadrul urm─âririi penale sau judec─ârii cauzei,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n toate cazurile cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 2 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) legate de ├«nvinuirea de s─âv├«r┼čire a unei infrac┼úiuni grave, deosebit de grave sau excep┼úional de grave;
b) s─âv├«r┼čite din interes material;
c) însoţite de crearea artificială a probelor acuzatoare
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 313. Refuzul sau eschivarea martorului ori
a părţii vătămate de a face declaraţii
Refuzul sau eschivarea martorului ori a p─âr┼úii v─ât─âmate de a face declara┼úii ├«n cadrul urm─âririi penale sau al cercet─ârii judec─âtore┼čti
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale.
Articolul 314. Determinarea la depunerea de
declaraţii mincinoase, la formularea
de concluzii false sau la efectuarea
de traduceri incorecte
[Art.314 titlul în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(1) Determinarea, prin constr├«ngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a p─âr┼úii v─ât─âmate la depunerea de declara┼úii mincinoase, a expertului la formularea de concluzii sau declara┼úii false, a interpretului sau a traduc─âtorului la efectuarea de interpret─âri sau traduceri incorecte, precum ┼či la eschivarea de la depunerea declara┼úiilor, de la formularea concluziilor sau declara┼úiilor, de la efectuarea interpret─ârilor sau traducerilor,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
[Art.314 al.(1) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) s─âv├«r┼čit─â de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 800 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 315. Divulgarea datelor urm─âririi penale
(1) Divulgarea datelor urmăririi penale contrar interdicţiei persoanelor care efectuează urmărirea penală
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.
(2) Divulgarea inten┼úionat─â a datelor urm─âririi penale de c─âtre persoana care efectueaz─â urm─ârirea penal─â sau de c─âtre persoana abilitat─â cu controlul asupra desf─â┼čur─ârii urm─âririi penale, dac─â aceast─â ac┼úiune a cauzat daune morale sau materiale b─ânuitului, ├«nvinuitului, martorului, p─âr┼úii v─ât─âmate sau reprezentan┼úilor acestora ori dac─â l-a f─âcut pe vinovat s─â se eschiveze de la r─âspundere,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 316. Divulgarea datelor privind m─âsurile
de securitate aplicate faţă de judecător
┼či participan┼úii la procesul penal
(1) Divulgarea datelor privind m─âsurile de securitate aplicate fa┼ú─â de judec─âtor, executorul judec─âtoresc, partea v─ât─âmat─â, martor sau al┼úi participan┼úi la procesul penal, precum ┼či fa┼ú─â de rudele apropiate ale acestora, dac─â fapta a fost s─âv├«r┼čit─â de c─âtre o persoan─â c─âreia aceste date i-au fost ├«ncredin┼úate ├«n virtutea atribu┼úiilor de serviciu,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat urm─âri grave
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
Articolul 317. Evadarea din locurile de deţinere
(1) Evadarea din locurile de de┼úinere, s─âv├«r┼čit─â de persoana care execut─â pedeapsa cu ├«nchisoare, precum ┼či de persoana care se afl─â sub arest preventiv,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane;
c) însoţită de aplicarea violenţei;
d) s─âv├«r┼čit─â cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite ├«n calitate de arme
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 ani.
(3) Nu constituie infracţiune, în sensul prezentului articol, evadarea din locurile de detenţie a persoanei în privinţa căreia la momentul evadării nu exista sau a încetat temeiul legal al detenţiei.
Articolul 318. Înlesnirea evadării
(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 1 la 5 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Înlesnirea evadării de o persoană cu funcţie de răspundere
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 319. Eschivarea de la executarea
pedepsei cu închisoare
Eschivarea de la executarea pedepsei a condamnatului căruia i s-a permis să plece pe scurtă durată din locurile de deţinere
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei
de judecat─â
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 300 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Neexecutarea inten┼úionat─â sau eschivarea de la executare de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere a hot─âr├«rii instan┼úei de judecat─â, precum ┼či ├«mpiedicarea execut─ârii ei, dac─â aceste fapte au fost comise dup─â aplicarea sanc┼úiunii contraven┼úionale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
[Art.320  în redacţia LP173 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.553]
Articolul 321. Nesupunerea prin violenţă cerinţelor
administraţiei penitenciarului
Nesupunerea prin violen┼ú─â cerin┼úelor legitime ale administra┼úiei penitenciarului, s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â care execut─â pedeapsa ├«n penitenciar,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 322. Transmiterea ilegal─â a unor obiecte
interzise persoanelor deţinute în
penitenciare
(1) Transmiterea t─âinuit─â de la control sau ├«ncercarea de a transmite prin orice mijloace persoanelor de┼úinute ├«n penitenciare a b─âuturilor alcoolice, a drogurilor, medicamentelor sau a altor substan┼úe cu efect narcotizant, precum ┼či a altor obiecte, a c─âror transmitere este interzis─â, dac─â aceast─â ac┼úiune a fost s─âv├«r┼čit─â ├«n mod sistematic sau ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite cu folosirea situa┼úiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 323. Favorizarea infracţiunii
(1) Favorizarea dinainte nepromisă a infracţiunii grave, deosebit de grave sau excepţional de grave
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Nu s├«nt pasibili de r─âspundere penal─â pentru favorizarea infrac┼úiunii so┼úul (so┼úia) ┼či rudele apropiate ale persoanei care a s─âv├«r┼čit infrac┼úiunea.

Capitolul XV
INFRAC┼óIUNI CONTRA BUNEI DESF─é┼×UR─éRI
A ACTIVITĂŢII ÎN SFERA PUBLICĂ
    [Titlul capitolului XV în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Articolul 324. Corupere pasiv─â
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale ┼či cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
[Art.324 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
[Art.324 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a1) de un funcţionar internaţional;
[Art.324 al.(2), lit.a1) introdus─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin.(1);
d) în proporţii mari
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale ┼či cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
[Art.324 al.(3), lit.a) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
b) în proporţii deosebit de mari;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 7 la 15 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale ┼či cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
Articolul 325. Coruperea activ─â
(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.325 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) în proporţii mari
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.325 al.(2), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) în proporţii deosebit de mari;
a1) în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar internaţional;
[Art.325 al.(3), lit.a1) introdus─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 6 la 12 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.325 al.(3), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art.324 este liberat─â de r─âspundere penal─â dac─â ele i-au fost extorcate sau dac─â persoana s-a autodenun┼úat ne┼čtiind c─â organele de urm─ârire penal─â s├«nt la curent cu infrac┼úiunea pe care a s─âv├«r┼čit-o.
Articolul 326. Traficul de influenţă
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o alt─â persoan─â, de c─âtre o persoan─â care are influen┼ú─â sau care sus┼úine c─â are influen┼ú─â asupra unei persoane publice, persoane cu func┼úie de demnitate public─â, persoane publice str─âine, func┼úionar interna┼úional, pentru a-l face s─â ├«ndeplineasc─â sau nu ori s─â ├«nt├«rzie sau s─â gr─âbeasc─â ├«ndeplinirea unei ac┼úiuni ├«n exercitarea func┼úiei sale, indiferent dac─â asemenea ac┼úiuni au fost sau nu s─âv├«r┼čite,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.326 al.(1), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
[Art.326 al.(1) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(11) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cînd respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, în scopul indicat la alin. (1),
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.326 al.(11) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (11):
b) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
c) s─âv├«r┼čite cu primirea de bunuri sau avantaje ├«n propor┼úii mari;
d) urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 3000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 8000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.326 al.(2), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
[Art.326 al.(2) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1), (11) sau (2), s─âv├«r┼čite:
[Art.326 al.(3) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
a) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii deosebit de mari;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.500 unit─â┼úi conven┼úionale, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.326 al.(3), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (1) este liberat─â de r─âspundere penal─â dac─â ele i-au fost extorcate sau dac─â persoana s-a autodenun┼úat ne┼čtiind c─â organele de urm─ârire penal─â s├«nt la curent cu infrac┼úiunea pe care a s─âv├«r┼čit-o.
[Art.326 al.(4) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul
de serviciu
(1) Folosirea inten┼úionat─â de c─âtre o persoan─â public─â a situa┼úiei de serviciu, ├«n interes material ori ├«n alte interese personale, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
[Art.327 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
[Art.327 sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) s─âv├«r┼čit─â de o persoan─â cu func┼úie de demnitate public─â;
[Art.327 al.(2), lit.b) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
c) soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 2 la 6 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, s─âv├«r┼čit ├«n interesul unui grup criminal organizat sau al unei organiza┼úii criminale,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 328. Excesul de putere sau dep─â┼čirea
atribuţiilor de serviciu
(1) S─âv├«r┼čirea de c─âtre o persoan─â public─â a unor ac┼úiuni care dep─â┼česc ├«n mod v─âdit limitele drepturilor ┼či atribu┼úiilor acordate prin lege, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
[Art.328 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
[Art.328 sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(2) Acelea┼či ac┼úiuni ├«nso┼úite:
a) de aplicarea violenţei;
b) de aplicarea armei;
c) de tortură sau acţiuni care înjosesc demnitatea părţii vătămate
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) s─âv├«r┼čite de o persoan─â cu func┼úie de demnitate public─â;
[Art.328 al.(3), lit.b) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
c) s─âv├«r┼čite ├«n interesul unui grup criminal organizat sau al unei organiza┼úii criminale;
d) soldate cu urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 329. Neglijenţa în serviciu
(1) Ne├«ndeplinirea sau ├«ndeplinirea necorespunz─âtoare de c─âtre o persoan─â public─â a obliga┼úiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau necon┼čtiincioase fa┼ú─â de ele, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii mari intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
[Art.329 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 3 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni care au provocat:
a) decesul unei persoane;
b) alte urm─âri grave
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
[Art.330 abrogat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţia
litate a informaţiilor din declaraţiile
cu privire la venituri ┼či proprietate
[Art.3301 titlul în redacţia LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
(1) Eschivarea de la prezentarea declara┼úiei cu privire la venituri ┼či proprietate sau indicarea inten┼úionat─â ├«n declara┼úie a datelor incorecte de c─âtre persoanele obligate s─â o prezinte
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 unit─â┼úi conven┼úionale, cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.3301 al.(1) abrogat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite de o persoan─â cu func┼úie de demnitate public─â
[Art.3301 al.(2) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
[Art.3301 al.(2) abrogat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
(3) Divulgarea sau publicarea inten┼úionat─â a informa┼úiilor din declara┼úiile cu privire la venituri ┼či proprietate de c─âtre persoanele c─ârora aceste informa┼úii le-au devenit cunoscute ├«n procesul ├«ndeplinirii atribu┼úiilor de serviciu sau al exercit─ârii controlului
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 300 unit─â┼úi conven┼úionale, cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
Articolul 332. Falsul în acte publice
(1) ├Änscrierea de c─âtre o persoan─â public─â, ├«n documentele oficiale a unor date v─âdit false, precum ┼či falsificarea unor astfel de documente, dac─â aceste ac┼úiuni au fost s─âv├«r┼čite din interes material sau din alte interese personale,
[Art.332 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
[Art.332 al.(2), lit.b) modificat─â prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Capitolul XVI
INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT

    [Capitolului XVI titlul în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

Articolul 333. Luarea de mit─â
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de c─âtre un arbitru ales sau numit s─â solu┼úioneze prin arbitraj un litigiu, de c─âtre o persoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau o alt─â organiza┼úie nestatal─â sau care lucreaz─â pentru o astfel de organiza┼úie de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form─â, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o alt─â persoan─â, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a ├«ndeplini sau nu ori pentru a ├«nt├«rzia sau a gr─âbi ├«ndeplinirea unei ac┼úiuni ├«n exercitarea func┼úiei sale sau contrar acesteia
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
[Art.333 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) cu extorcarea mitei;
d) în proporţii mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) în proporţii deosebit de mari;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
[Art.333 al.(3), sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 334. Darea de mit─â
(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit s─â solu┼úioneze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau o alt─â organiza┼úie nestatal─â sau care lucreaz─â pentru o astfel de organiza┼úie de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form─â, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o alt─â persoan─â, pentru a ├«ndeplini sau nu ori pentru a ├«nt├«rzia sau a gr─âbi ├«ndeplinirea unei ac┼úiuni ├«n exercitarea func┼úiei sale sau contrar acesteia
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2500 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.334 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de dou─â sau mai multe persoane;
c) în proporţii mari
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1.000 la 2.000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate.
[Art.334 al.(2), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) în proporţii deosebit de mari;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 5000 la 10000 unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumit─â activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.334 al.(3), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
(4) Persoana care a dat mit─â este liberat─â de r─âspundere penal─â dac─â mita i-a fost extorcat─â sau dac─â persoana s-a autodenun┼úat ne┼čtiind c─â organele de urm─ârire penal─â s├«nt la curent cu infrac┼úiunea s─âv├«r┼čit─â de ea.
Articolul 335. Abuzul de serviciu
(1) Folosirea inten┼úionat─â de c─âtre o persoan─â care gestioneaz─â o organiza┼úie comercial─â, ob┼čteasc─â sau o alt─â organiza┼úie nestatal─â ori care lucreaz─â pentru o astfel de organiza┼úie a situa┼úiei de serviciu, ├«n interes material ori ├«n alte interese personale, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
[Art.335 al.(1), dispoziţia modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
[Art.335 al.(1), sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
[Art.335 al.(2) abrogat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1):
[Art.335 al.(3) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
a) s─âv├«r┼čite ├«n interesul unui grup criminal organizat sau al unei organiza┼úii criminale;
b) soldate cu urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 3351. Falsul în documente contabile
(1) ├Äntocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oric─ârui alt document sau ├«nscris contabil care con┼úine informa┼úii false, precum ┼či omisiunea cu rea-voin┼ú─â a contabiliz─ârii unei pl─â┼úi, s─âv├«r┼čite ├«n scopul disimul─ârii sau t─âinuirii unor acte de corup┼úie, dac─â fapta nu constituie complicitate,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 1000 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2500 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite ├«n interesul unui grup criminal organizat sau al unei organiza┼úii criminale
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 1500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 4000 unit─â┼úi conven┼úionale cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
[Art.3351introdus prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]

Capitolul XVII
INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR
PUBLICE ┼×I A SECURIT─é┼óII DE STAT

Articolul 337. Tr─âdarea de Patrie
(1) Tr─âdarea de Patrie, adic─â fapta s─âv├«r┼čit─â inten┼úionat de un cet─â┼úean al Republicii Moldova ├«n dauna suveranit─â┼úii, inviolabilit─â┼úii teritoriale sau a securit─â┼úii de stat ┼či a capacit─â┼úii de ap─ârare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea du┼čmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat str─âin, unei organiza┼úii str─âine sau reprezentan┼úilor lor, precum ┼či acordarea de ajutor unui stat str─âin la ├«nf─âptuirea activit─â┼úii du┼čm─ânoase ├«mpotriva Republicii Moldova,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
(2) Este liberat de r─âspundere penal─â cet─â┼úeanul Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj str─âin pentru ├«nf─âptuirea unei activit─â┼úi du┼čm─ânoase ├«mpotriva Republicii Moldova, dac─â el nu a s─âv├«r┼čit nici un fel de ac┼úiuni pentru realizarea ├«ns─ârcin─ârii criminale primite ┼či a declarat de bun─â voie autorit─â┼úilor despre leg─âtura sa cu serviciul de spionaj str─âin.
Articolul 338. Spionajul
Transmiterea, precum ┼či sustragerea sau culegerea de informa┼úii ce constituie secret de stat ├«n scopul transmiterii lor unui stat str─âin, unei organiza┼úii str─âine sau agenturii lor, precum ┼či transmiterea sau culegerea, din ├«ns─ârcinarea serviciului de spionaj str─âin, a altor informa┼úii pentru a fi folosite ├«n dauna intereselor Republicii Moldova, dac─â spionajul este s─âv├«r┼čit de un cet─â┼úean str─âin sau de un apatrid,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 339. Uzurparea puterii de stat
(1) Ac┼úiunile s─âv├«r┼čite ├«n scopul uzurp─ârii sau men┼úinerii for┼úate a puterii de stat cu ├«nc─âlcarea prevederilor Constitu┼úiei Republicii Moldova
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 de ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni care au provocat:
a) schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova;
b) decesul unei persoane;
c) alte urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 340. Rebeliunea armat─â
Organizarea sau conducerea unei rebeliuni armate, precum ┼či participarea la ea, ├«n scopul r─âsturn─ârii sau schimb─ârii prin violen┼ú─â a or├«nduirii constitu┼úionale ori ├«n scopul viol─ârii integrit─â┼úii teritoriale a Republicii Moldova
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 341. Chem─ârile la r─âsturnarea sau schimbarea
prin violenţă a orînduirii constituţionale
a Republicii Moldova
(1) Chem─ârile publice la r─âsturnarea sau schimbarea prin violen┼ú─â a or├«nduirii constitu┼úionale ori la violarea integrit─â┼úii teritoriale a Republicii Moldova, precum ┼či difuzarea prin diferite forme, ├«n acest scop, de materiale cu asemenea chem─âri,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 4 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite din ├«ns─ârcinarea unei organiza┼úii str─âine sau a reprezentan┼úilor ei,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 342. Atentarea la via┼úa Pre┼čedintelui
Republicii Moldova, a Pre┼čedintelui
Parlamentului sau a Prim-ministrului
Atentarea la via┼úa Pre┼čedintelui Republicii Moldova, a Pre┼čedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului, s─âv├«r┼čit─â ├«n scopul sist─ârii activit─â┼úii lor de stat sau a altei activit─â┼úi politice ori din r─âzbunare pentru asemenea activitate,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 12 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 343. Diversiunea
S─âv├«r┼čirea, ├«n scopul sl─âbirii bazei economice ┼či a capacit─â┼úii de ap─ârare a ┼ú─ârii, a unor explozii, incendieri sau a altor ac┼úiuni ├«ndreptate spre exterminarea ├«n mas─â a oamenilor, spre v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii mai multor persoane, spre distrugerea sau deteriorarea ├«ntreprinderilor, cl─âdirilor, c─âilor ┼či mijloacelor de comunica┼úie, a mijloacelor de telecomunica┼úii ori a altor bunuri de stat sau ob┼čte┼čti, precum ┼či provocarea, ├«n acelea┼či scopuri, a unor otr─âviri sau r─âsp├«ndirea unor epidemii sau epizootii,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 344. Divulgarea secretului de stat
(1) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 345. Pierderea documentelor ce conţin
secrete de stat
Pierderea documentelor ce con┼úin secrete de stat, precum ┼či a obiectelor datele despre care constituie secret de stat, de c─âtre o persoan─â c─âreia aceste documente sau obiecte i-au fost ├«ncredin┼úate, dac─â pierderea a fost un rezultat al ├«nc─âlc─ârii regulilor stabilite de p─âstrare a documentelor sau obiectelor men┼úionate ┼či a cauzat urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 150 la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate
spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării
naţionale, rasiale sau religioase
Ac┼úiunile inten┼úionate, ├«ndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise ┼či electronice, ├«ndreptate spre a┼ú├«┼úarea vrajbei sau dezbin─ârii na┼úionale, rasiale sau religioase, spre ├«njosirea onoarei ┼či demnit─â┼úii na┼úionale, precum ┼či limitarea, direct─â sau indirect─â, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cet─â┼úenilor ├«n func┼úie de apartenen┼úa lor na┼úional─â, rasial─â sau religioas─â,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 347. Profanarea simbolurilor naţional-statale
(1) Profanarea simbolurilor naţional-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat arborate, utilizate sau intonate public
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 200 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
b) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 220 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite de persoana cu func┼úie de r─âspundere responsabil─â pentru respectarea modului de utilizare a simbolurilor na┼úional-statale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 349. Amenin┼úarea sau violen┼úa s─âv├«r┼čit─â
asupra unei persoane cu funcţie de
r─âspundere sau a unei persoane care
├«┼či ├«ndepline┼čte datoria ob┼čteasc─â
(1) Amenin┼úarea cu moartea, cu v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu func┼úie de r─âspundere, rudelor ei apropiate, ├«n scopul sist─ârii activit─â┼úii ei de serviciu ori schimb─ârii caracterului ei ├«n interesul celui care amenin┼ú─â sau al altei persoane, precum ┼či aceea┼či amenin┼úare ├«mpotriva persoanei care ├«┼či ├«ndepline┼čte datoria ob┼čteasc─â sau a rudelor ei apropiate ├«n leg─âtur─â cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infrac┼úiuni sau a unei fapte antisociale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(11) Aplicarea violen┼úei nepericuloase pentru via┼ú─â sau s─ân─âtate fa┼ú─â de persoana cu func┼úie de r─âspundere ori a rudelor ei apropiate, fie nimicirea bunurilor acestora ├«n scopul sist─ârii activit─â┼úii lor de serviciu ori schimb─ârii caracterului ei ├«n interesul celui care aplic─â violen┼úa sau al altei persoane, precum ┼či acelea┼či ac┼úiuni aplicate ├«mpotriva persoanei care ├«┼či ├«ndepline┼čte datoria ob┼čteasc─â sau a rudelor ei apropiate ├«n leg─âtur─â cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infrac┼úiuni sau a unei fapte antisociale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţii convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) însoţite de:
a) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanelor menţionate la alin.(1);
b) distrugerea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
c) daune materiale în proporţii mari;
d) alte urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
Articolul 351. Uzurparea de calităţi oficiale
(1) Uzurparea de calit─â┼úi oficiale, ├«nso┼úit─â de s─âv├«r┼čirea pe aceast─â baz─â a altei infrac┼úiuni,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 700 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani.
Articolul 352. Samavolnicia
(1) Samavolnicia, adic─â exercitarea unui drept legitim sau presupus ├«n mod arbitrar ┼či prin ├«nc─âlcarea ordinii stabilite, dac─â s-au cauzat daune ├«n propor┼úii mari intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 240 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
c) însoţită de ameninţare cu moartea ori cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) însoţită de aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;
e) însoţită de nimicirea bunurilor
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 200 la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 4 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate;
c) s─âv├«r┼čite cu aplicarea armei;
d) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari;
e) soldate cu alte urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
Articolul 3521. Falsul în declaraţii
Declara┼úia necorespunz─âtoare adev─ârului, f─âcut─â unui organ competent ├«n vederea producerii unor consecin┼úe juridice, pentru sine sau pentru o ter┼ú─â persoan─â, atunci c├«nd, potrivit legii sau ├«mprejur─ârilor, declara┼úia serve┼čte pentru producerea acestor consecin┼úe,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an.
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 600 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
[Art.3521sancţiunea modificată prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar
în termen, de la serviciul militar
cu termen redus sau de la serviciul
militar ca rezervi┼čti concentra┼úi sau
mobilizaţi
Eschivarea de la serviciul militar ├«n termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervi┼čti concentra┼úi sau mobiliza┼úi prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin alt─â ├«n┼čel─âciune
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 150 de ore.
Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare
Eschivarea pe timp de război de la mobilizare în rîndurile Forţelor Armate
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a
îndeplini obligaţiile serviciului
de alternativ─â
Eschivarea sau refuzul persoanei care ├«ndepline┼čte serviciul de alternativ─â de a executa obliga┼úiile ce ├«i revin ├«n cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin alt─â ├«n┼čel─âciune
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 100 la 150 de ore.
Articolul 356. Eschivarea pe timp de r─âzboi
de la îndeplinirea prestaţiilor
Eschivarea pe timp de război de la mobilizarea la muncă sau de la îndeplinirea altor prestaţii
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 357. Organizarea sau conducerea unei
greve ilegale, precum ┼či ├«mpiedicarea
activităţii întreprinderii,instituţiei ori
organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă,
de asediu ┼či de r─âzboi
Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum ┼či ├«mpiedicarea activit─â┼úii ├«ntreprinderii, institu┼úiei ori organiza┼úiei ├«n condi┼úiile st─ârii de urgen┼ú─â, de asediu ┼či de r─âzboi,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.
Articolul 359. Cumpărarea sau vînzarea
documentelor oficiale
Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 200 unit─â┼úi conven┼úionale.
Articolul 360. Luarea, sustragerea, t─âinuirea,
degradarea sau distrugerea
documentelor, imprimatelor,
┼čtampilelor sau sigiliilor
(1) Luarea, sustragerea, t─âinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ┼čtampilelor sau sigiliilor apar┼úin├«nd ├«ntreprinderilor, institu┼úiilor, organiza┼úiilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridic─â de organizare, dac─â aceast─â fapt─â a fost s─âv├«r┼čit─â din interes material sau din alte motive josnice,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea, distrugerea sau păstrarea buletinelor de identitate sau a altor documente importante ale persoanelor fizice, cu intenţia de a limita libertatea persoanei, inclusiv libertatea de circulaţie, sau de a o lipsi de aceasta,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea
sau folosirea documentelor oficiale,
a imprimatelor, ┼čtampilelor sau sigiliilor
false
(1) Confec┼úionarea, de┼úinerea, v├«nzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acord─â drepturi sau elibereaz─â de obliga┼úii, confec┼úionarea sau v├«nzarea imprimatelor, ┼čtampilelor sau a sigiliilor false ale unor ├«ntreprinderi, institu┼úii, organiza┼úii, indiferent de tipul de proprietate ┼či forma juridic─â de organizare,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 300 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
b) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
c) s─âv├«r┼čite referitor la un document de importan┼ú─â deosebit─â;
d) soldate cu daune ├«n propor┼úii mari intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 362. Trecerea ilegal─â a frontierei
de stat
(1) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, eludîndu-se controlul de frontieră sau tăinuindu-se de el,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de p├«n─â la 400 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 150 la 200 de ore, sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
a) însoţite de violenţă;
b) s─âv├«r┼čite cu aplicarea armei,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
(4) Ac┼úiunea prezentului articol nu se extinde asupra cet─â┼úenilor str─âini veni┼úi ├«n Republica Moldova, f─âr─â pa┼čaportul stabilit sau f─âr─â autoriza┼úie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constitu┼úia Republicii Moldova, precum ┼či asupra persoanelor care s├«nt victime ale traficului de fiin┼úe umane.
Articolul 3621. Organizarea migraţiei ilegale
(1) Organizarea, ├«n scopul ob┼úinerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intr─ârii, ┼čederii, tranzit─ârii ilegale a teritoriului statului sau a ie┼čirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cet─â┼úean, nici rezident al acestui stat
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 300 la 500 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 1000 la 2000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
b) asupra a dou─â sau mai multor persoane;
c) de dou─â sau mai multe persoane
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 500 la 800 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 2000 la 3000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) s─âv├«r┼čite de un grup criminal organizat sau de o organiza┼úie criminal─â;
b) soldate cu daune ├«n propor┼úii deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor ┼či intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice ┼či juridice,
se pedepsesc cu amend─â ├«n m─ârime de la 800 la 1000 de unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func┼úii sau de a exercita o anumit─â activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic─â se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de la 3000 la 5000 de unit─â┼úi conven┼úionale, cu privarea de dreptul de a desf─â┼čura o anumit─â activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 363. Folosirea ilegală a însemnelor
Crucii Ro┼čii
Folosirea emblemei Crucii Ro┼čii ┼či a denumirii ÔÇťCrucea Ro┼čieÔÇŁ de c─âtre persoane care nu s├«nt ├«mputernicite cu acest drept, precum ┼či a ├«nsemnelor care pot fi confundate cu emblema Crucii Ro┼čii, dac─â aceast─â ac┼úiune a avut urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de 150 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu munc─â neremnerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 180 la 240 de ore.

Capitolul XVIII
INFRACŢIUNI MILITARE

Articolul 364. Neexecutarea intenţionată
a ordinului
(1) Neexecutarea inten┼úionat─â a ordinului ┼čefului dat ├«n modul stabilit, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile intereselor de serviciu,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
a) s─âv├«r┼čit─â de dou─â sau mai multe persoane;
b) soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Neexecutarea ordinului din neglijen┼ú─â sau din lips─â de con┼čtiinciozitate:
a) soldat─â cu urm─âri grave;
b) pe timp de r─âzboi;
c) în condiţii de luptă
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(6) Persoana care a s─âv├«r┼čit o infrac┼úiune inten┼úionat─â ├«ntru executarea ordinului sau dispozi┼úiei v─âdit ilegale poart─â r─âspundere penal─â ├«n temeiuri generale. Neexecutarea ordinului sau dispozi┼úiei ilegale exclude r─âspunderea penal─â.
Articolul 365. Opunerea de rezisten┼ú─â ┼čefului
sau constrîngerea acestuia la
încălcarea obligaţiilor de serviciu
(1) Opunerea de rezisten┼ú─â ┼čefului, unei alte persoane care ├«ndepline┼čte obliga┼úiile legate de serviciul militar sau constr├«ngerea lor la ├«nc─âlcarea acestor obliga┼úii, ├«nso┼úite de aplicarea violen┼úei,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
b) s─âv├«r┼čite cu aplicarea armei;
c) soldate cu urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) s─âv├«r┼čite pe timp de r─âzboi;
c) s─âv├«r┼čite ├«n condi┼úii de lupt─â,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 13 ani.
Articolul 366. Insultarea militarului
Insulta adus─â ┼čefului de c─âtre subaltern, precum ┼či subalternului de c─âtre ┼čef, ├«n timpul ├«ndeplinirii obliga┼úiilor legate de serviciul militar,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 6 luni.
Articolul 367. Ameninţarea militarului
(1) Amenin┼úarea militarului de c─âtre ┼čef sau subaltern cu moartea, cu v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii ori cu b─âtaia ├«n timpul ├«ndeplinirii obliga┼úiilor legate de serviciul militar
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani.
Articolul 368. Acte de violen┼ú─â s─âv├«r┼čite asupra
militarului
(1) V─ât─âmarea inten┼úionat─â u┼čoar─â a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii ori lovirea subalternului de c─âtre ┼čef, precum ┼či a ┼čefului de c─âtre subaltern ├«n timpul c├«nd ace┼čtia ├«ndeplinesc obliga┼úiile legate de serviciul militar
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni:
a) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
b) s─âv├«r┼čite cu aplicarea armei;
c) soldate cu urm─âri grave;
d) s─âv├«r┼čite pe timp de r─âzboi;
e) s─âv├«r┼čite ├«n condi┼úii de lupt─â
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
Articolul 369. Încălcarea regulilor statutare
cu privire la relaţiile dintre militari
dacă între ei nu există raporturi
de subordonare
(1) ├Änc─âlcarea regulilor statutare cu privire la rela┼úiile dintre militari, ├«n timpul ├«ndeplinirii serviciului militar, dac─â ├«ntre ei nu exist─â raporturi de subordonare ┼či dac─â aceast─â ├«nc─âlcare s-a manifestat prin acte de violen┼ú─â,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune:
b) s─âv├«r┼čit─â asupra a dou─â sau mai multor persoane;
c) soldat─â cu v─ât─âmarea u┼čoar─â sau medie a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) s─âv├«r┼čite de dou─â sau mai multe persoane;
b) s─âv├«r┼čite cu aplicarea armei;
c) soldate cu urm─âri grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
Articolul 370. Abuzul de putere, excesul de putere
sau inacţiunea la exercitarea puterii
(1) Abuzul de putere sau de serviciu, excesul de putere sau dep─â┼čirea atribu┼úiilor de serviciu de c─âtre ┼čef sau de c─âtre o persoan─â cu func┼úie de r─âspundere, inac┼úiunea la exercitarea puterii, dac─â acestea au cauzat victimei sau intereselor de serviciu daune ├«n propor┼úii considerabile,
se pedepsesc cu amendă în mărime de 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni soldate cu urm─âri grave
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
Articolul 371. Dezertarea
(1) Dezertarea, adic─â p─âr─âsirea unit─â┼úii militare, centrului de instruc┼úie sau locului de serviciu ├«n scopul eschiv─ârii de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum ┼či neprezentarea din acela┼či motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare ├«n cazurile permisiei din unitatea militar─â sau din centrul de instruc┼úie, repartiz─ârii, transfer─ârii, ├«ntoarcerii din misiune, din concediu sau din institu┼úia curativ─â, s─âv├«r┼čit─â de c─âtre un militar sau rezervist,
se pedepse┼čte cu amend─â ├«n m─ârime de 500 unit─â┼úi conven┼úionale sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) cu arm─â;
b) de dou─â sau mai multe persoane,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
(5) Militarul care pentru prima dat─â a dezertat ├«n condi┼úiile alin.(1) se libereaz─â de r─âspundere penal─â dac─â dezertarea a fost s─âv├«r┼čit─â ├«n urma unui concurs de ├«mprejur─âri grele.
Articolul 372. Eschivarea de la serviciul militar
(1) Eschivarea militarului sau a rezervistului de la ├«ndeplinirea obliga┼úiilor serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin alt─â ├«n┼čel─âciune
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune s─âv├«r┼čit─â:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 373. Încălcarea regulilor de mînuire
a armei, de manipulare a substan-
┼úelor ┼či obiectelor ce prezint─â
un pericol sporit pentru cei din jur
(1) ├Änc─âlcarea regulilor de m├«nuire a armei, de manipulare a muni┼úiilor, a substan┼úelor explozive, radioactive ┼či a altor substan┼úe ┼či obiecte ce prezint─â un pericol sporit pentru cei din jur, dac─â aceasta a cauzat v─ât─âmarea u┼čoar─â sau medie a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat din impruden┼ú─â:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane;
c) alte urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat din impruden┼ú─â decesul a dou─â sau mai multor persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 ani.
Articolul 374. Încălcarea regulilor statutare cu
privire la serviciul de gard─â
(1) ├Änc─âlcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gard─â, a ordinelor ┼či dispozi┼úiilor emise ├«n vederea modific─ârii ┼či complet─ârii acestor reguli, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani.
Articolul 375. Încălcarea regulilor cu privire
la serviciul de alarm─â (de lupt─â)
al trupelor militare
(1) ├Änc─âlcarea regulilor cu privire la serviciul de alarm─â (de lupt─â) pentru descoperirea ┼či respingerea la timp a unui atac prin surprindere asupra Republicii Moldova sau pentru ap─ârarea ┼či asigurarea securit─â┼úii Republicii Moldova, dac─â aceasta a cauzat sau putea s─â cauzeze daune intereselor securit─â┼úii statului,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 de ani.
Articolul 376. Încălcarea regulilor statutare
cu privire la serviciul intern
(1) ├Änc─âlcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern de o persoan─â care face parte din personalul de zi al unit─â┼úii militare, cu excep┼úia g─ârzii ┼či a cartului, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii considerabile,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore.
(2) Aceea┼či ac┼úiune soldat─â cu daune ├«n propor┼úii considerabile, a c─âror prevenire intr─â ├«n obliga┼úiile persoanei indicate la alin.(1),
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 6 luni la 2 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Articolul 377. Încălcarea regulilor cu privire la
men┼úinerea ordinii publice ┼či la
asigurarea securităţii publice
(1) ├Änc─âlcarea regulilor cu privire la men┼úinerea ordinii de c─âtre o persoan─â din unitatea militar─â pentru men┼úinerea ordinii publice ┼či asigurarea securit─â┼úii publice, ├«nso┼úit─â de ├«nc─âlcarea drepturilor ┼či libert─â┼úilor omului sau de aplicarea violen┼úei asupra lui,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 378. Atitudinea neglijentă faţă
de serviciul militar
(1) Atitudinea neglijent─â a ┼čefului sau a unei alte persoane cu func┼úie de r─âspundere fa┼ú─â de serviciul militar, dac─â aceasta a cauzat daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de p├«n─â la 5 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 379. Distrugerea sau deteriorarea
intenţionată a patrimoniului militar
(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a armamentului, muniţiilor, mijloacelor de locomoţie, tehnicii militare sau a unui alt patrimoniu militar
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune soldat─â cu urm─âri grave
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Ac┼úiunile prev─âzute la alin.(1) sau (2), s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 de ani.
Articolul 380. Distrugerea sau deteriorarea din
imprudenţă a patrimoniului militar
(1) Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a patrimoniului militar în proporţii mari
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de oresau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 2 ani.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
Articolul 381. Risipirea sau pierderea
patrimoniului militar
(1) Comercializarea, gajarea sau darea ├«n folosin┼ú─â de c─âtre un militar a echipamentului care i-a fost eliberat pentru folosin┼ú─â personal─â, precum ┼či pierderea sau deteriorarea acestor obiecte ├«n urma ├«nc─âlc─ârii regulilor de p─âstrare,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore.
(2) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.
(3) Pierderea sau deteriorarea, în urma încălcării regulilor de păstrare, a armelor, muniţiilor, a mijloacelor de locomoţie, a obiectelor de aprovizionare tehnică sau a unui alt patrimoniu militar, încredinţat spre a fi folosit în timpul serviciului,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani.
(4) Acelea┼či ac┼úiuni s─âv├«r┼čite:
a) pe timp de r─âzboi;
b) în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Articolul 382. Încălcarea regulilor de conducere
sau de exploatare a ma┼činilor
(1) ├Änc─âlcarea regulilor de conducere sau de exploatare a ma┼činilor de lupt─â, speciale sau de transport, dac─â aceasta a provocat o v─ât─âmare medie a integrit─â┼úii corporale sau a s─ân─ât─â┼úii ori daune ├«n propor┼úii mari,
se pedepse┼čte cu munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â┼úii de la 60 la 240 de ore sau cu ├«nchisoare de p├«n─â la 3 ani, ├«n ambele cazuri cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de p├«n─â la 2 ani.
(2) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 7 ani cu (sau f─âr─â) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
(3) Aceea┼či ac┼úiune care a provocat decesul mai multor persoane
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de p├«n─â la 5 ani.
Articolul 383. Încălcarea regulilor de zbor
sau ale preg─âtirii de zbor
Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor, dacă aceasta a provocat o catastrofă sau alte urmări grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 384. Încălcarea regulilor de navigaţie
Încălcarea regulilor de navigaţie, dacă aceasta a provocat:
a) scufundarea sau deteriorarea serioas─â a navei;
b) decesul unei persoane;
c) alte urm─âri grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 385. Predarea sau l─âsarea mijloacelor
de r─âzboi inamicului
Predarea de c─âtre ┼čef a for┼úelor militare ce i-au fost ├«ncredin┼úate, precum ┼či l─âsarea, nejustificat─â de situa┼úia de lupt─â, a fortifica┼úiilor, a tehnicii de lupt─â ┼či altor mijloace de r─âzboi inamicului,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 386. Părăsirea samavolnică a cîmpului
de luptă sau refuzul de a acţiona
cu arma
Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă în timpul luptei sau refuzul de a acţiona cu arma în timpul luptei
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 387. Predarea de bună voie în prizonierat
Predarea de bună voie în prizonierat
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 388. Acţiunile criminale ale militarilor
aflaţi în prizonierat
(1) Participarea benevol─â a militarului aflat ├«n prizonierat la lucr─ârile de importan┼ú─â militar─â sau la alte lucr─âri despre care se ┼čtie c─â pot cauza daune Republicii Moldova sau statelor aliate cu ea, dac─â aceasta nu constituie tr─âdare de Patrie,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 3 la 8 de ani.
(2) Actele de violen┼ú─â s─âv├«r┼čite asupra altor prizonieri de r─âzboi sau comportarea plin─â de cruzime fa┼ú─â de ei din partea unui prizonier de r─âzboi care se afl─â ├«n situa┼úia de superior
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
(3) S─âv├«r┼čirea de un militar aflat ├«n prizonierat a unor ac┼úiuni ├«n dauna altor prizonieri de r─âzboi din interes material sau pentru a-┼či asigura o comportare indulgent─â din partea inamicului
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 389. Jefuirea celor căzuţi pe cîmpul
de lupt─â
Jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de luptă
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 390. Actele de violenţă asupra populaţiei
din zona operaţiilor militare
T├«lh─âria, actele de violen┼ú─â, nimicirea sau luarea ilegal─â de bunuri sub pretextul necesit─â┼úilor de r─âzboi, s─âv├«r┼čite fa┼ú─â de popula┼úia din zona opera┼úiilor militare,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 391. Încălcare gravă a dreptului
internaţional umanitar în timpul
conflictelor militare
Încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar în timpul conflictelor militare internaţionale sau interne, soldată cu urmări grave,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 16 la 20 de ani sau cu deten┼úiune pe via┼ú─â.
Articolul 392. Folosirea cu perfidie a emblemei
Crucii Ro┼čii ca element protector
în timpul conflictului armat
Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Ro┼čii, precum ┼či a semnelor distinctive ca elemente protectoare ├«n timpul conflictului armat, dac─â aceasta a provocat:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane,
se pedepse┼čte cu ├«nchisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 393. Infrac┼úiunile s─âv├«r┼čite de civili
R─âspunderii penale pentru infrac┼úiunile prev─âzute la art. 389-391 s├«nt supuse ┼či persoanele civile.

PRE┼×EDINTELE┬á PARLAMENTULUI ┬á┬á ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Eugenia OSTAPCIUC

Nr. 985-XV. Chi┼čin─âu, 18 aprilie 2002.

Las─â un r─âspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *